GunPow
GunPow

Hệ thống trang bị
Home > Giới thiệu

1. Hệ thống trang bị

Trang bị trong GunPow gồm 6 món là :

  • Vũ khí : Tăng sát thương

  • Dây chuyền : Tăng miễn bạo

  • Nhẫn : Tăng bạo kích

  • Bao tay: Tăng phòng thủ

  • Bảo vật: Tăng sinh lực

  • Huy hiệu : Tăng sinh lực

Trang bị hiện tại chia làm 3 phẩm chất theo thứ tự chỉ số tăng dần : LụcLamTím.

2. Trang bị thuộc tính ẩn

Đặc biệt, trong GunPow hệ thống trang bị (trừ vũ khí) được kích hoạt thuộc tính theo bộ 5 món.

  • Khi mặc đủ 3 món theo bộ sẽ được kích hoạt thuộc tính ẩn 3 món

  • Khi mặc đủ 5 món theo bộ sẽ được kích hoạt thuộc tính ẩn 5 món

3. Tìm trang bị

Trang bị có thể tìm kiếm, thu thập bằng những cách như phụ bản, hoạt động, mở rương.

Đặc biệt, PowPow gợi ý nhỏ cho các xạ thủ là có thể kiếm trang bị nhanh nhất bằng cách mở Rương May Mắn.

 

4. Thu hồi trang bị

Khi trang bị, vật phẩm của xạ thủ đầy túi hoặc thừa muốn bán đi thì có thể sử dụng chức năng thu hồi   vật phẩm của hệ thống.

Vật phẩm hệ thống thu hồi sẽ được trả lại một số tài nguyên nhất định tùy thuộc vào trị giá của vật phẩm.

Nạp Thẻ Hướng dẫn tân thủ Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play