Đồng Tâm Chiến

--

Đồng Tâm Chiến

Sự kiệnĐiểm qua những sự kiện hấp dẫn cho Xạ Thủ nào!

1. Tên sự kiện: Sự kiện Đồng Tâm Chiến

2. Thời gian: Từ ngày 15.03 đến 23:59 ngày 21.03.2019

3. Phạm vi: Từ S1 Boss Pow đến S184 Boss Virgo

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Mảnh Xúc Xắc                                 2
Đá Thánh                                 5
Đá Kế Thừa                                 5
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Mảnh Xúc Xắc                                 3
Thuốc Tiến Hóa Pet                                 4
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Mảnh Xúc Xắc                                 3
Túi Vàng Lớn                                 2
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Mảnh Xúc Xắc                                 4
Đá Thức Tỉnh Cao                                 2
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Mảnh Xúc Xắc                                 4
Sách Lĩnh Ngộ                                 4
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Mảnh Xúc Xắc                                 5
Đá Phong Ấn                                 4
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Mảnh Xúc Xắc                                 6
Sách Lĩnh Ngộ                               10
Đá Tăng Sao Sơ                               20
Thủy Tinh                               10
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa                                 1
Thủy Tinh                               50
Đá Tăng Sao-Cao                               50
Rồng Trứng                                 1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCCánh Đao Phong                                 1
Kim Cương                            500
Túi Bóng Đá May Mắn                                 2
Sách Lĩnh Ngộ                               50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang                               10
Kim Cương                            500
Túi Bóng Đá May Mắn                                 2
Sách Kỹ Năng-Đỉnh                                 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCTúi Vàng Siêu Lớn                                 2
Kim Cương                            500
Túi Bóng Đá May Mắn                                 2
Hộp Quà Đá                                 2
Tích Lũy Nạp
Diễn ra ngày 7 ngày
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài                                 2
Đá Thức Tỉnh Siêu                                 1
Rương Xu Cầu Phúc                                 2
Rương Thánh Quang                               10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Tiến Hóa Pet                                 1
Quà Thẻ Bài                                 4
Rương Xu Cầu Phúc                                 3
Bé Nico                                 1
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài                                 5
Quà Thánh Quang                                 3
Rương Xu Cầu Phúc                                 5
Bé Nico                                 2
Nạp tích lũy 3000 KCQuà Thánh Quang                                 5
Đá Thức Tỉnh Siêu                                 5
Rương Xu Cầu Phúc                               10
Bé Nico                                 2
Nạp tích lũy 6000 KCĐá Tấn Công L10                                 1
Đá Phòng Thủ Lv10                                 1
Đá Sinh Lực L10                                 1
Bé Nico                                 3
Nạp tích lũy 15000 KCHắc Bạch Vô Song                                 1
Lạc Tuyết Thẩm Sương                                  1
Băng Hàn Đế Vương                                  1
Cánh Kiếm Đá                                  1
Nạp tích lũy 25.000 KCBông Tai GunPow 2 tuổi                                   1
Đá Tấn Công Lv12                                  1
Đá Sinh Lực Lv12                                  1
Đá Phòng Thủ Lv12                                  1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                        1,000
Rương Vàng-Lớn                                 2
Quà Xung Kích                                 1
  
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                        2,500
Quà Phẩm Chất                                 1
Hộp Quà Đá                                 2
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi                               20
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                        6,000
Quà Cánh Ngẫu Nhiên                                 1
Thánh Quang Tinh Hoa                            100
Quà May Mắn                                 2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                     12,000
Đá Vô Cực Lv7                                  4
Đá Tăng Sao Cực                               20
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi                            100
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                     13,000
Thời Trang Thần Kỳ                                 1
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi                            150
  
Nạp 1 lần 5000 KCĐá Tấn Công Lv8                               16
Đá Phòng Thủ Lv8                               16
Đá Sinh Lực Lv8                               16
Đá Vô Cực Lv8                               16
Tích Lũy Tiêu Phí
Diễn ra 7 ngày
Tích lũy tiêu 2000 KC Trứng Pet Tím                                  4
 Mảnh Khiên Bảo Vệ                                  3
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                               30
Tích lũy tiêu 4000 KC Trứng Pet Tím                                  5
 Mảnh Khiên Bảo Vệ                                  6
Đá Kế Thừa                               30
Tích lũy tiêu 6000 KC Trứng Pet Tím                                  5
 Mảnh Khiên Bảo Vệ                                  8
Trứng Pet EXP-Cao                               30
Tích lũy tiêu 10000 KC Trứng Pet Tím                                  6
 Mảnh Khiên Bảo Vệ                                10
Karina                                 1
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím                                 7
 Mảnh Khiên Bảo Vệ                                15
Sức Mạnh Hải Dương                                 1
Tích lũy tiêu 30000 KCTrứng Pet Tím                                 8
Mảnh Khiên Bảo Vệ                               20
Hải Dương Nữ Hiệp                                 1
Tích lũy tiêu 75000 KC Bao Tay GunPow 2 tuổi                                   1
Đá Vô Cực L10                                 1
  
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmBáo con                                 1
Thuốc Tiến Hóa Pet                               50
Nguyên Bảo Đoàn Đoàn (3 ngày)                                 1
Thủy Tinh                               10
Nạp Ít Nhận Nhiều
Diễn ra 7 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương                               50
Ngày 2 NhậnKim Cương                               50
Ngày 3 NhậnKim Cương                               50
Ngày 4 NhậnKim Cương                            100
Ngày 5 NhậnKim Cương                            100
Ngày 6 NhậnKim Cương                            150
Ngày 7 NhậnKim Cương                            250
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtDấu Chân Rage Comic                                 1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                                 1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtGấu Giáng Sinh                                 1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                                 1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Thủy TinhGà Quay                                 1
200 Thủy TinhMón Ăn Gia Đình                                 1
200 Thủy TinhĐá Thánh                                 1
300 Thủy TinhĐá Thánh-Thánh Quang                                 1
499  Thủy TinhHeo Vàng Tiến Lên 3 ngày                                 1
499  Thủy TinhHèo Hồng Tiến Lên 3 ngày                                 1
1599  Thủy TinhQuà Thời Trang Chú hề                                 1
2999   Thủy TinhMơ Tinh Linh Tuyết                                 1
3999   Thủy TinhThẻ Rùa Thần                                 1
Đua Nạp Từng Máy Chủ
Diễn ra 7 ngày
Hạng 1Đá Vô Cực L11                                 1
Vàng            25,000,000
Thẻ Quên Thiên Phú                                 1
Thuốc Pet Biến Hình                                 1
Hạng 2Đá Vô Cực L103
Vàng            20,000,000
Thẻ Quên Thiên Phú                                 1
Hạng 3Đá Vô Cực L10                                 2
Vàng            15,000,000
  
Hạng 4-10Đá Vô Cực L10                                 1
Vàng            10,000,000
  
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayThẻ Trâu Vàng                                 1
Cương Thi Baby                                 1
Cánh Trái Tim                                 1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                                 1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                                 5
Đá Tăng Sao-Trung                                 5
Thủy Tinh                                 5
Túi Vàng-Nhỏ                               10
Quay 20 Lần VQMMThủy Tinh                               20
Quay 100 Lần VQMMThủy Tinh                            100
Quay 200 Lần VQMMThủy Tinh                            200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 5
Thủy Tinh                                 5
Đá Thánh                                 2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Thủy Tinh                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Thủy Tinh                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Thủy Tinh                               15
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Thủy Tinh                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Thủy Tinh                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Thủy Tinh                               25
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Thủy Tinh                               50
Đá Thánh                                 5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 1
Thủy Tinh                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 3
Thủy Tinh                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 5
Thủy Tinh                               10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Thủy Tinh                               15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Thủy Tinh                               20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69  
Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Thủy Tinh                               50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 Lần  
Trứng Pet EXP-Cao                                 5
Thủy Tinh                               10
Mở Rương May Mắn 60 Lần  
Trứng Pet EXP-Cao                               10
Thủy Tinh                               20
Mở Rương May Mắn 70 Lần  
Trứng Pet EXP-Cao                               15
Thủy Tinh                               30
Mở Rương May Mắn 80 Lần  
Trứng Pet EXP-Cao                               20
Thủy Tinh                               40
Mở Rương May Mắn 150 Lần  
Trứng Pet EXP-Cao                               25
Thủy Tinh                               50
Đồng Tâm ChiếnVợ Chồng cùng nhau đi chiến đấu 

Chúc Xạ Thủ sẽ có những phút giây vui vẻ cùng GunPow nhé    

 Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Điều khoản dịch vụ