Hào Khí Đất Việt

Tham gia nhận quà hấp dẫn

Sự kiện


Sự kiện tuần Hào Khí Đất Việt diễn ra từ 12 đến 18/04/2019 sẽ đem lại cho quý Xạ Thủ những bảo vật tại GunPow. Đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này nhé! Tham ngay ngay, trải nghiệm vui, thu thập thật nhiều tặng phẩm giá trị.

Gunpow

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Đá Tăng Sao-Trung10
Bánh Donut3
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Tim10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Sách Lĩnh Ngộ10
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Quà Nước Thánh-Sơ1
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đá Phong Ấn10
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ4
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Phong Ấn10
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Tăng Sao-Trung20
Tim70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa1
Tim50
Đá Tăng Sao-Cao50
Bé Én Xuân1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCCánh Thủ Hộ1
Tinh Thánh Quang10
Quà 12 Đồng1
Sách Lĩnh Ngộ50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang10
Quà Khảm-Cao Lv101
Quà 12 Đồng2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCTúi Vàng Siêu Lớn2
Quà 12 Đồng5
Vua Hamster1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài2
Quà Kẹo Mút10
Rương Xu Cầu Phúc5
Rương Thánh Quang10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài3
Rương Xu Cầu Phúc10
Quà Ấm Áp2
Đá Thức Tỉnh Siêu2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài5
Quà Thánh Quang3
Rương Xu Cầu Phúc15
Quà Ấm Áp5
Nạp tích lũy 3000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Quà Ấm Áp10
Đá Thánh-Thánh Quang40
Rương Xu Cầu Phúc20
Nạp tích lũy 6000 KCRương Xu Cầu Phúc40
Đá Sinh Lực L101
Đá Tấn Công L101
Đá Phòng Thủ L101
Nạp tích lũy 15000 KCVá Múc Cơm1
Đá Tấn Công Lv112
Đá Sinh Lực Lv112
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Cánh Quan Thư1
Đá Vô Cực L51
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Đá Vô Cực L52
Đá Tăng Phẩm-Sơ1
Đá Thức Tỉnh-Siêu3
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Linh Miêu1
Đá Tăng Phẩm-Trung2
Đá Thức Tỉnh-Siêu4
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương9.000
Thuốc Sinh Con1
Thuốc An Lành1
Đá Vô Cực L72
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Gà Cao Su1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân200
Rương Bùa Lv53
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Dấu Chân Nhân Mã1
Đá Vô Cực L74
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân250
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Khiên Bảo Vệ3
Tích lũy tiêu 1500 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Khiên Bảo Vệ3
Tích lũy tiêu 3000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ4
Tích lũy tiêu 6000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv74
Rương Vàng Lớn5
Mảnh Khiên Bảo Vệ5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam5
Rương Vàng Lớn7
Mảnh Khiên Bảo Vệ6
Tích lũy tiêu 30000 KCRương Đá Tăng Sao Cực10
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ8
Tích lũy tiêu 75000 KCBông Tai GunPow 2 tuổi1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmOng Con1
Thuốc Tiến Hóa Pet50
Rương Tiếp Tế Thần Bí1
Tim10
Nạp Ít Nhận Nhiều
Diễn ra 7 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương20
Ngày 2 NhậnKim Cương20
Ngày 3 NhậnKim Cương20
Ngày 4 NhậnKim Cương50
Ngày 5 NhậnKim Cương50
Ngày 6 NhậnKim Cương50
Ngày 7 NhậnKim Cương150
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng 6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtDấu Chân Halloween1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 TimGà Quay1
200 TimMón Ăn Gia Đình1
200 TimĐá Thánh1
300 TimĐá Thánh-Thánh Quang1
499 TimĐường mòn Hanmei (7 ngày)1
1599 TimGói Thời Trang Thời Thượng1
2999 TimHoa Thất Tịch1
3999 TimSúng Điện Quang1
Đua Tiêu Nạp Từng Máy Chủ
Diễn ra 7 ngày
Hạng 1Đá Vô Cực L92
Vũ khí Boomerang Xương Cún1
Danh hiệu Money Talks Loser Walks1
Hạng 2Đá Vô Cực L82
Đá Tấn Công L103
1
Hạng 3Đá Vô Cực L81
Đá Tấn Công L102
Hạng 4-10Đá Vô Cực L72
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayTrợ Thủ GunPow 2 tuổi1
Sói Con Hoang Nguyên1
Thẻ Hổ Chunky1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân5
Đá Tăng Sao-Trung5
Tim5
Túi Vàng-Nhỏ10
Quay 20 Lần VQMMTim20
Quay 100 Lần VQMMTim100
Quay 200 Lần VQMMTim200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao5
Tim5
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Tim10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Tim10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Tim15
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Tim20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Tim20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Tim25
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Tim50
Đá Thánh5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20
Sách Kỹ Năng-Trung1
Tim5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30
Sách Kỹ Năng-Trung3
Tim5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40
Sách Kỹ Năng-Trung5
Tim10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45
Sách Kỹ Năng-Trung6
Tim15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50
Sách Kỹ Năng-Trung6
Tim20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69
Sách Kỹ Năng-Trung7
Tim50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 Lần
Trứng Pet EXP-Cao10
Tim30
Mở Rương May Mắn 60 Lần
Trứng Pet EXP-Cao10
Tim50
Mở Rương May Mắn 70 Lần
Trứng Pet EXP-Cao20
Tim70
Mở Rương May Mắn 80 Lần
Trứng Pet EXP-Cao20
Tim80
Mở Rương May Mắn 150 Lần
Trứng Pet EXP-Cao30
Tim100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Điều khoản dịch vụ