【Máy chủ mới】Boss Aries

【Máy chủ mới】Boss Aries

Sự kiện


Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá đấy!
Sự kiện chỉ dành cho Máy chủ mới!!!

EventMốc NạpItem SL 
Tích Lũy Nạp  1250Kim Cương            500
Đá Tăng Sao-Sơ            100
Thẻ Zing               1
Phiếu Rút Pet              50
500Kim Cương            500
Đá Tăng Sao-Sơ            150
Thẻ Zing               1
Đá Thánh              10
1000Mật Bảo Hoàng Ong               1
Trứng Pet Tím              25
Thẻ Zing               2
Thuốc Tiến Hóa Pet              20
3000Kim Cương         4,000
Trứng Pet EXP-Cao              20
Thẻ Zing               3
Đá Thánh              20
6000Sách Giáo Khoa               1
Phiếu Rút Trang Bị            100
Thẻ Zing               4
Đá Tăng Sao- Trung            100
8000Vàng   5,000,000
Thẻ Zing               5
Đá Tăng Sao- Trung            200
10000NOO Phước Thịnh               1
NOO Phước Thịnh               1
NOO Phước Thịnh               1
Thẻ Zing               7
Tích Lũy Nạp 2250Kim Cương            500
Thuốc T.Giới T.Cưỡi              30
Qùa Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1               3
Xu Cầu Phúc               5
500Tấm Lòng Dịu Dàng               1
Đá Tăng Sao-Cao              60
Xu Cầu Phúc              10
Thẻ Zing               1
1000Kim Cương         1,000
Thuốc T.Giới T.Cưỡi              40
Trứng Pet Tím              30
Thẻ Zing               3
3000Thuốc Tiến Hóa Pet              30
Sách Kỹ Năng-Trung              10
Quà Khảm Lv7               4
Thẻ Zing               4
6000Đá Tăng Sao-Cao            150
Trứng Pet EXP-Cao              50
Thẻ Zing               5
8000Rùa Thần               1
Đá Kế Thừa              10
Thuốc T.Giới T.Cưỡi              40
Thẻ Zing               6
Nạp Định Mức 1100Trứng Pet Tím               3
Đá Tăng Sao-Sơ            150
Kim Cương         1,000
Đá Thánh              10
250Ong Con               2
Trứng Pet EXP-Cao              10
Kim Cương         2,500
Đá Thánh              15
500Vàng   1,000,000
Đá Tăng Sao-Sơ            150
Kim Cương         5,000
Xe Vespa               1
1000Vàng   2,000,000
Đá Tăng Sao-Sơ            200
Kim Cương       10,000
Gói Thời Trang  Tuyệt Sắc (Tài Hoa)               1
2500Đá Thánh            150
Đá Tăng Sao-Sơ            300
Kim Cương       10,000
Quạt Giấy Pudding               1
Nạp Định Mức 2100Trứng Pet Tím               3
Đá Tăng Sao-Trung              50
Kim Cương            800
Đá Thánh              10
250Sách Kỹ Năng-Trung              10
Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Kim Cương         2,000
Trứng Pet EXP-Cao              10
500Vàng   1,000,000
Ong Con               3
Kim Cương         4,000
Phi Tiêu BAT               1
1000Quà Khảm Lv7               3
Đá Thánh              20
Thuốc Tiến Hóa Pet              30
Kim Cương         8,000
2500Sách Kỹ Năng-Cao              25
Trứng Pet EXP-Cao              50
Kim Cương       10,000
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng               1
Nạp Định Mức 3100Trứng Pet Tím               5
Đá Tăng Sao-Cao              50
Kim Cương            800
Đá Thánh               5
250Sách Kỹ Năng-Trung              10
Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Kim Cương         2,000
Thuyền Hải Tặc               1
500Thuốc T.Giới T.Cưỡi              30
Trứng Pet EXP-Cao              30
Kim Cương         4,000
Quà Thời trang Tận Thế               1
1000Vàng   2,000,000
Đá Tăng Sao-Cao            150
Kim Cương         8,000
Tinh Ngân Pháo               1
2500Quà Khảm Lv7               5
Trứng Pet EXP-Cao              50
Kim Cương       10,000
Vua Hamster               1
Nạp Định Mức 4100Trứng Pet EXP-Cao               5
Sách Kỹ Năng-Trung               5
Kim Cương            500
Thẻ Ngựa Gỗ Mộng Cảnh               1
250Đá Tăng Sao-Trung              40
Kim Cương         1,250
Đá Thức Tỉnh- Trung              20
Cát Tường               1
500Kim Cương         2,500
Ong Con               3
Rương Bùa Lv4               3
Suối Mùa Hè               1
1000Đá Thức Tỉnh- Trung              30
Thuốc Tiến Hóa Pet              30
Kim Cương         5,000
Hầu Vương               5
2500Kim Cương         7,500
Đá Tăng Sao-Cao            100
Trứng Pet EXP-Cao              50
Quà Thời Trang Thất Tịch               1
Nạp Định Mức 5100Vàng      500,000
Trứng Pet Tím               3
Kim Cương            500
Cờ Hải Tặc               5
250Đá Tăng Sao- Cao              50
Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Kim Cương         1,250
Trứng Pet EXP-Cao              10
500Thuốc T.Giới T.Cưỡi              30
Kim Cương         2,500
Sách Kỹ Năng-Trung              15
Cánh Thủ Hộ               1
1000Kim Cương         5,000
Huy Chương cầu phúc            200
Đá Tăng Sao-Trung            150
Neltharion               1
2500Kim Cương         7,500
Sách Kỹ Năng-Cao              25
Trứng Pet EXP-Cao              50
Quà Thời Trang Long Cung               1
Nạp Định Mức 6100Trứng Pet Tím               5
Đá Tăng Sao-Trung              50
Kim Cương            500
Đá Thánh               5
250Sách Kỹ Năng-Trung              10
Gà Quay               5
Kim Cương         1,250
Quà Thời Trang Chú Hề               1
500Kim Cương         2,500
Phiếu Rút Pet              50
Đá Tăng Sao-Cao              25
Đá Kế Thừa              30
1000Trứng Pet EXP-Cao              40
Cầu Mộng Ảo              10
Kim Cương         5,000
Vespa              50
2500Đá Thánh            100
Đá Tăng Sao-Cao            100
Kim Cương         7,500
Pháo Đinh Dậu               1
Nạp Định Mức 7100Đá Thánh              10
Kim Cương            500
Đá Thức Tỉnh-Sơ              50
Kẹo Mút               1
250Bánh Donut              10
Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Kim Cương         1,250
Cánh U Linh               1
500Phiếu Rút Pet              50
Rương Bùa Lv4               3
Kim Cương         2,500
Quà Thời Trang Tinh Linh               1
1000Huy Chương cầu phúc            200
Đá Tăng Sao-Trung            150
Kim Cương         5,000
Ong Con               5
2500Đá Tăng Sao-Cao            100
Trứng Pet EXP-Cao              50
Kim Cương         7,500
Dấu Chân Zing vĩnh viễn               1
Tích Lũy Tiêu  11000Vàng      500,000
Hộp Quà Đá-Trung               3
2000Vàng      600,000
Dây Chuyền Tương Lai               1
4000Vàng      700,000
Hộp Quà Đá-Trung               8
8000Vàng      800,000
Bảo Vật Tương Lai               1
12000Vàng      900,000
Hộp Quà Đá              15
20000Vàng   1,000,000
Hộp Quà Đá              20
Quà Thời Trang Tết ( 1207)               1
30000Vàng   5,000,000
Hoa Thất Tịch (30 ngày)               1
Tích Lũy Tiêu 21000Huy Hiệu Tương Lai               1
Đá Tăng Sao-Cao              10
Thuốc Tiến Hóa Pet               5
Mảnh Trị Liệu-Đơn              10
2000Vàng      750,000
Đá Tăng Sao-Cao              15
Mảnh Trị Liệu-Đơn              10
4000Bao Tay Tương Lai               1
Đá Tăng Sao-Cao              30
Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Mảnh Xúc Xắc              10
8000Vàng   1,000,000
Đá Tăng Sao-Cao              40
Xu Cầu Phúc               5
12000Vàng   1,500,000
Quà Thời Trang Tao Nhã               1
Xu Cầu Phúc              10
20000Vua Sư Tử               1
Đá Tăng Sao-Cao              60
Thuốc Tiến Hóa Pet              25
Tích lũy đăng nhập 7 ngàyTích lũy đăng nhập 1 ngàyVàng      100,000
Thẻ Zing               1
Huy Hiệu Hề               1
Quà Đạo Cụ Kỹ Năng              10
Tích lũy đăng nhập 2 ngàyTrang Phục Dân Tộc (Đầu) 3 Ngày               1
Thẻ Zing               1
Vàng      150,000
Dây Chuyền Hề               1
Tích lũy đăng nhập 3 ngàyKim Cương            100
Thẻ Zing               1
Vàng      200,000
Bao Tay Hề               1
Tích lũy đăng nhập 4 ngàyTrang Phục Dân Tộc (Mặt) 3 Ngày               1
Thẻ Zing               1
Vàng      250,000
Nhẫn Hề               1
Tích lũy đăng nhập 5 ngàyKim Cương            100
Thẻ Zing               2
Vàng      500,000
Bảo Vật Hề               1
Tích lũy đăng nhập 6 ngàyMảnh Trị Liệu-Nhóm              10
Vàng   1,000,000
Thẻ Zing               2
Tích lũy đăng nhập 7 ngàyKim Cương            200
Trang Phục Dân Tộc (Thân) 3 Ngày               1
Vàng   1,500,000
Thẻ Zing               2
Đua Top Lực ChiếnTop 1Sức Mạnh Thánh Quang               1
Thẻ Thần Thiện xạ               1
Đá Tấn Công L7               2
Túi Vàng-Lớn              50
Top 2Thẻ Vua Vinh Dự               1
Đá Tấn Công L7               2
Túi Vàng-Lớn              40
Top 3Thẻ Vua Siêu Cấp               1
Đá Tấn Công L7               1
Túi Vàng-Lớn              30
Top 4-10Thẻ Chiến Tướng               1
Đá Tấn Công L7               3
Túi Vàng-Lớn              20
Đua Top LevelTop 1Cánh Mộng Huyễn (cam)(3 ngày)               1
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp               1
Vàng   5,000,000
Top 2Cánh Rồng Tinh Linh (3 ngày)               1
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp               1
Vàng   2,500,000
Top 3Hồng Phúc Tề Thiên (3 ngày)               1
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp               1
Vàng   1,250,000
Top 4-10Cánh Bạch Quang (3 ngày)               1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp               1
Vàng      750,000
Top 11-30Ánh Sáng Ma Quái (1 ngày)               1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp               1
Vàng      500,000
Tân Thủ Thi ĐấuĐấu điểm thắng 10 trậnĐá Tăng Sao-Sơ              10
Đá Thánh               3
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 20 trậnĐá Tăng Sao-Sơ              50
Đá Thánh               5
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 30 trậnĐá Tăng Sao-Sơ              75
Đá Thánh               5
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 40 trậnĐá Tăng Sao-Trung              10
Đá Thánh               5
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 50 trậnĐá Tăng Sao-Trung              25
Đá Thánh              10
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 60 trậnĐá Tăng Sao-Trung              25
Đá Thánh              10
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 70 trậnĐá Tăng Sao-Trung              50
Đá Thánh              15
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 80 trậnĐá Tăng Sao-Cao              25
Đá Thánh              15
Thẻ Zing               1
Đấu điểm thắng 90 trậnĐá Tăng Sao-Cao              50
Đá Thánh              20
Thẻ Zing               1
Bí Ngô Ác               1
Đấu điểm thắng 100 trậnĐá Tăng Sao-Cao            100
Đá Thánh              20
Thẻ Zing               1
Thẻ Siêu Xạ Thủ               1
Tăng Cấp Thú CưỡiThú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 5Huy Chương cầu phúc              25
Phiếu Rút Pet              20
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               2
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 7Huy Chương cầu phúc              25
Phiếu Rút Pet              40
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               2
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 9Huy Chương cầu phúc              50
Phiếu Rút Pet              60
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 11Huy Chương cầu phúc              50
Phiếu Rút Pet              80
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 13Huy Chương cầu phúc              75
Phiếu Rút Pet            100
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 15Huy Chương cầu phúc              75
Phiếu Rút Pet            120
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               4
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 20Huy Chương cầu phúc              75
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               4
Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1               5
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 25Huy Chương cầu phúc            100
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               4
Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1              10
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 30Huy Chương cầu phúc            100
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               4
Quà Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1               5
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 35Huy Chương cầu phúc            100
Thẻ Zing               1
Trứng Pet Tím               5
Quà Thú Cưỡi Nhất Phẩm 1               5
Tăng Cấp PETPET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 5Thuốc Tiến Hóa Pet              10
Rương Mảnh Kỹ Năng               5
Thẻ Zing               1
Sách Kỹ Năng-Sơ               2
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 10Thuốc Tiến Hóa Pet              10
Rương Mảnh Kỹ Năng               5
Thẻ Zing               1
Sách Kỹ Năng-Sơ               4
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 15Thuốc Tiến Hóa Pet              15
Rương Mảnh Kỹ Năng              10
Thẻ Zing               1
Sách Kỹ Năng-Sơ               4
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 20Thuốc Tiến Hóa Pet              20
Rương Mảnh Kỹ Năng              10
Thẻ Zing               1
Sách Kỹ Năng-Sơ               6
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 25Thuốc Tiến Hóa Pet              25
Rương Mảnh Kỹ Năng              10
Thẻ Zing               1
Sách Kỹ Năng-Sơ               6
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 30Thuốc Tiến Hóa Pet              30
Rương Mảnh Kỹ Năng              10
Thẻ Zing               1
Rương Vũ Khí Huyền Băng               5
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 35Thuốc Tiến Hóa Pet              30
Rương Mảnh Kỹ Năng              10
Thẻ Zing               1
Thẻ Dũng Sĩ Hành Động               1
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 40Thuốc Tiến Hóa Pet              40
Rương Mảnh Kỹ Năng              15
Thẻ Zing               1
Hăng Say Chiến Đấu               1
Đổi Thẻ Zing Nhận QuàĐổi 5 Thẻ ZingĐá Tăng Sao-Trung              30
Đá Thánh               5
Đổi 10 Thẻ ZingTrứng Pet Tím               2
Bé EXP-Cao               5
Đổi 15 Thẻ ZingHuy Chương cầu phúc              50
Xu Cầu Phúc               3
Rương Bùa Lv4               1
Đổi 20 Thẻ ZingHầu Vương               1
Đổi 20 Thẻ ZingOng Con               1
Đổi 20 Thẻ ZingRồng Trứng               1
Đổi 30 Thẻ ZingĐá Sinh Lực L8               1
Đá Tấn Công L8               1
Đá Phòng Thủ Lv8               1
Đổi 40 Thẻ ZingCanh Gác Đêm               1
Mắt Đỏ               1
Kẻ Đuổi Sao               1
Đổi 60 Thẻ ZingCò Tiên               1
Đổi 70 Thẻ ZingTiểu Hương Tĩnh Lặng               1
Đổi 80 Thẻ ZingThẻ Hổ Chunky               1
Mũ Vua Hùng               1
Ngọn Lửa Nhiệt Tình               1
Trang Phục Nữ Thời Hùng Vương               1
Giảm Giá Giới Hạn 1Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạnSách Kỹ Năng-Trung               5
Rồng Trứng               1
Đá Tăng Sao-Trung              20
Giảm Giá Giới Hạn 2Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạnThuốc T.Giới T.Cưỡi              30
Túi Vàng-Lớn               1
Rút 10 Lần Nhận Thưởng Tiến Hành 3 Lần Rút Pet 10 LầnThẻ Zing               1
Thuốc Tiến Hóa Pet              10
Vàng      100,000
Tiến Hành 3 Lần Rút Trang Bị 10 LầnThẻ Zing               1
Đá Tăng Sao Sơ              10
Vàng      100,000
Đua Top Nạp Máy Chủ MớiTop 1Thú cưỡi cam Corgi Mũm Mĩm               1
Đá Tăng Sao Cao         2,018
Vàng 16.888.888 
Top 2Đá Phòng Ngự Lv10               3
Đá Tăng Sao Cao         1,018
Vàng   8,868,868
Top 3Đá Phòng Ngự Lv10               2
Đá Tăng Sao Cao            888
Vàng   5,868,868
Top 4-10Đá Tăng Sao Cao            368
Vàng   1,868,868


Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!


Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Điều khoản dịch vụ