【Máy chủ mới】Boss Little

【Máy chủ mới】Boss Little

Sự kiệnNhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá đấy!
Sự kiện chỉ dành cho Máy chủ mới!!!

EventMốc NạpItem Số Lượng 
Tích Lũy Nạp  1250Kim Cương              500
Đá Tăng Sao-Sơ              100
Thẻ Zing                  1
Phiếu Rút Pet                50
500Kim Cương              500
Đá Tăng Sao-Sơ              150
Thẻ Zing                  1
Đá Thánh                10
1000Mật Bảo Hoàng Ong                  1
Trứng Pet Tím                25
Thẻ Zing                  2
Thuốc Tiến Hóa Pet                20
3000Kim Cương           4,000
Trứng Pet EXP-Cao                20
Thẻ Zing                  3
Đá Thánh                20
6000Sách Giáo Khoa                  1
Phiếu Rút Trang Bị              100
Thẻ Zing                  4
Đá Tăng Sao- Trung              100
8000Vàng   5,000,000
Thẻ Zing                  5
Đá Tăng Sao- Trung              200
10000NOO Phước Thịnh                  1
NOO Phước Thịnh                  1
NOO Phước Thịnh                  1
Thẻ Zing                  7
Tích Lũy Nạp 2250Kim Cương              500
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                30
Qùa Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1                  3
Xu Cầu Phúc                  5
500Tấm Lòng Dịu Dàng                  1
Đá Tăng Sao-Cao                60
Xu Cầu Phúc                10
Thẻ Zing                  1
1000Kim Cương           1,000
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                40
Trứng Pet Tím                30
Thẻ Zing                  3
3000Thuốc Tiến Hóa Pet                30
Sách Kỹ Năng-Trung                10
Quà Khảm Lv7                  4
Thẻ Zing                  4
6000Đá Tăng Sao-Cao              150
Trứng Pet EXP-Cao                50
Thẻ Zing                  5
8000Rùa Thần                  1
Đá Kế Thừa                10
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                40
Thẻ Zing                  6
Nạp Định Mức 1100Trứng Pet Tím                  3
Đá Tăng Sao-Sơ              150
Kim Cương              200
Đá Thánh                10
250Ong Con                  2
Trứng Pet EXP-Cao                10
Kim Cương              500
Đá Thánh                15
500Vàng   1,000,000
Đá Tăng Sao-Sơ              150
Kim Cương           1,000
Xe Vespa                  1
1000Vàng   2,000,000
Đá Tăng Sao-Sơ              200
Kim Cương           2,000
Gói Thời Trang  Tuyệt Sắc (Tài Hoa)                  1
2500Đá Thánh              150
Đá Tăng Sao-Sơ              300
Kim Cương           5,000
Quạt Giấy Pudding                  1
Nạp Định Mức 2100Trứng Pet Tím                  3
Đá Tăng Sao-Trung                50
Kim Cương              200
Đá Thánh                10
250Sách Kỹ Năng-Trung                10
Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Kim Cương              500
Trứng Pet EXP-Cao                10
500Vàng   1,000,000
Ong Con                  3
Kim Cương           1,000
Phi Tiêu BAT                  1
1000Quà Khảm Lv7                  3
Đá Thánh                20
Thuốc Tiến Hóa Pet                30
Kim Cương           2,000
2500Sách Kỹ Năng-Cao                25
Trứng Pet EXP-Cao                50
Kim Cương           5,000
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng                  1
Nạp Định Mức 3100Trứng Pet Tím                  5
Đá Tăng Sao-Cao                50
Kim Cương              300
Đá Thánh                  5
250Sách Kỹ Năng-Trung                10
Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Kim Cương              750
Thuyền Hải Tặc                  1
500Thuốc T.Giới T.Cưỡi                30
Trứng Pet EXP-Cao                30
Kim Cương           1,500
Quà Thời trang Tận Thế                  1
1000Vàng   2,000,000
Đá Tăng Sao-Cao              150
Kim Cương           3,000
Tinh Ngân Pháo                  1
2500Quà Khảm Lv7                  5
Trứng Pet EXP-Cao                50
Kim Cương           7,500
Vua Hamster                  1
Nạp Định Mức 4100Trứng Pet EXP-Cao                  5
Sách Kỹ Năng-Trung                  5
Kim Cương              200
Thẻ Ngựa Gỗ Mộng Cảnh                  1
250Đá Tăng Sao-Trung                40
Kim Cương              500
Đá Thức Tỉnh- Trung                20
Cát Tường                  1
500Kim Cương           1,000
Ong Con                  3
Rương Bùa Lv4                  3
Suối Mùa Hè                  1
1000Đá Thức Tỉnh- Trung                30
Thuốc Tiến Hóa Pet                30
Kim Cương           2,000
Hầu Vương                  5
2500Kim Cương           5,000
Đá Tăng Sao-Cao              100
Trứng Pet EXP-Cao                50
Quà Thời Trang Thất Tịch                  1
Nạp Định Mức 5100Vàng      500,000
Trứng Pet Tím                  3
Kim Cương              200
Cờ Hải Tặc                  5
250Đá Tăng Sao- Cao                50
Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Kim Cương              500
Trứng Pet EXP-Cao                10
500Thuốc T.Giới T.Cưỡi                30
Kim Cương           1,000
Sách Kỹ Năng-Trung                15
Cánh Thủ Hộ                  1
1000Kim Cương           2,000
Huy Chương cầu phúc              200
Đá Tăng Sao-Trung              150
Neltharion                  1
2500Kim Cương           5,000
Sách Kỹ Năng-Cao                25
Trứng Pet EXP-Cao                50
Quà Thời Trang Long Cung                  1
Nạp Định Mức 6100Trứng Pet Tím                  5
Đá Tăng Sao-Trung                50
Kim Cương              200
Đá Thánh                  5
250Sách Kỹ Năng-Trung                10
Gà Quay                  5
Kim Cương              500
Quà Thời Trang Chú Hề                  1
500Kim Cương           1,000
Phiếu Rút Pet                50
Đá Tăng Sao-Cao                25
Đá Kế Thừa                30
1000Trứng Pet EXP-Cao                40
Cầu Mộng Ảo                10
Kim Cương           2,000
Vespa                50
2500Đá Thánh              100
Đá Tăng Sao-Cao              100
Kim Cương           5,000
Pháo Đinh Dậu                  1
Nạp Định Mức 7100Đá Thánh                10
Kim Cương              200
Đá Thức Tỉnh-Sơ                50
Kẹo Mút                  1
250Bánh Donut                10
Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Kim Cương              500
Cánh U Linh                  1
500Phiếu Rút Pet                50
Rương Bùa Lv4                  3
Kim Cương           1,000
Quà Thời Trang Tinh Linh                  1
1000Huy Chương cầu phúc              200
Đá Tăng Sao-Trung              150
Kim Cương           2,000
Ong Con                  5
2500Đá Tăng Sao-Cao              100
Trứng Pet EXP-Cao                50
Kim Cương           5,000
Dấu Chân Zing vĩnh viễn                  1
Tích Lũy Tiêu  11000Vàng      500,000
Hộp Quà Đá-Trung                  3
2000Vàng      600,000
Dây Chuyền Tương Lai                  1
4000Vàng      700,000
Hộp Quà Đá-Trung                  8
8000Vàng      800,000
Bảo Vật Tương Lai                  1
12000Vàng      900,000
Hộp Quà Đá                15
20000Vàng   1,000,000
Hộp Quà Đá                20
Quà Thời Trang Tết ( 1207)                  1
30000Vàng   5,000,000
Hoa Thất Tịch (30 ngày)                  1
Tích Lũy Tiêu 21000Huy Hiệu Tương Lai                  1
Đá Tăng Sao-Cao                10
Thuốc Tiến Hóa Pet                  5
Mảnh Trị Liệu-Đơn                10
2000Vàng      750,000
Đá Tăng Sao-Cao                15
  
Mảnh Trị Liệu-Đơn                10
4000Bao Tay Tương Lai                  1
Đá Tăng Sao-Cao                30
Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Mảnh Xúc Xắc                10
8000Vàng   1,000,000
Đá Tăng Sao-Cao                40
Xu Cầu Phúc                  5
12000Vàng   1,500,000
Quà Thời Trang Tao Nhã                  1
Xu Cầu Phúc                10
20000Vua Sư Tử                  1
Đá Tăng Sao-Cao                60
Thuốc Tiến Hóa Pet                25
Tích lũy đăng nhập 7 ngàyTích lũy đăng nhập 1 ngàyVàng      100,000
Thẻ Zing                  1
Huy Hiệu Hề                  1
Quà Đạo Cụ Kỹ Năng                10
Tích lũy đăng nhập 2 ngàyTrang Phục Dân Tộc (Đầu) 3 Ngày                  1
Thẻ Zing                  1
Vàng      150,000
Dây Chuyền Hề                  1
Tích lũy đăng nhập 3 ngàyKim Cương              100
Thẻ Zing                  1
Vàng      200,000
Bao Tay Hề                  1
Tích lũy đăng nhập 4 ngàyTrang Phục Dân Tộc (Mặt) 3 Ngày                  1
Thẻ Zing                  1
Vàng      250,000
Nhẫn Hề                  1
Tích lũy đăng nhập 5 ngàyKim Cương              100
Thẻ Zing                  2
Vàng      500,000
Bảo Vật Hề                  1
Tích lũy đăng nhập 6 ngàyMảnh Trị Liệu-Nhóm                10
Vàng   1,000,000
Thẻ Zing                  2
Tích lũy đăng nhập 7 ngàyKim Cương              200
Trang Phục Dân Tộc (Thân) 3 Ngày                  1
Vàng   1,500,000
Thẻ Zing                  2
Đua Top Lực ChiếnTop 1Sức Mạnh Thánh Quang                  1
Thẻ Thần Thiện xạ                  1
Đá Tấn Công L7                  2
Túi Vàng-Lớn                50
Top 2Thẻ Vua Vinh Dự                  1
Đá Tấn Công L7                  2
Túi Vàng-Lớn                40
Top 3  
Thẻ Vua Siêu Cấp                  1
Đá Tấn Công L7                  1
Túi Vàng-Lớn                30
Top 4-10Thẻ Chiến Tướng                  1
Đá Tấn Công L7                  3
Túi Vàng-Lớn                20
Đua Top LevelTop 1 Cánh Mộng Huyễn (cam)(3 ngày)                   1
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp                  1
Vàng   5,000,000
Top 2 Cánh Rồng Tinh Linh (3 ngày)                   1
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp                  1
Vàng   2,500,000
Top 3 Hồng Phúc Tề Thiên (3 ngày)                   1
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp                  1
Vàng   1,250,000
Top 4-10 Cánh Bạch Quang (3 ngày)                   1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp                  1
Vàng      750,000
Top 11-30 Ánh Sáng Ma Quái (1 ngày)                   1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp                  1
Vàng      500,000
Tân Thủ Thi ĐấuĐấu điểm thắng 10 trậnĐá Tăng Sao-Sơ                10
Đá Thánh                  3
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 20 trậnĐá Tăng Sao-Sơ                50
Đá Thánh                  5
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 30 trậnĐá Tăng Sao-Sơ                75
Đá Thánh                  5
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 40 trậnĐá Tăng Sao-Trung                10
Đá Thánh                  5
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 50 trậnĐá Tăng Sao-Trung                25
Đá Thánh                10
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 60 trậnĐá Tăng Sao-Trung                25
Đá Thánh                10
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 70 trậnĐá Tăng Sao-Trung                50
Đá Thánh                15
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 80 trậnĐá Tăng Sao-Cao                25
Đá Thánh                15
Thẻ Zing                  1
Đấu điểm thắng 90 trậnĐá Tăng Sao-Cao                50
Đá Thánh                20
Thẻ Zing                  1
Bí Ngô Ác                  1
Đấu điểm thắng 100 trậnĐá Tăng Sao-Cao              100
Đá Thánh                20
Thẻ Zing                  1
Thẻ Siêu Xạ Thủ                  1
Tăng Cấp Thú CưỡiThú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 5Huy Chương cầu phúc                25
Phiếu Rút Pet                20
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  2
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 7Huy Chương cầu phúc                25
Phiếu Rút Pet                40
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  2
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 9Huy Chương cầu phúc                50
Phiếu Rút Pet                60
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 11Huy Chương cầu phúc                50
Phiếu Rút Pet                80
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 13Huy Chương cầu phúc                75
Phiếu Rút Pet              100
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  3
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 15Huy Chương cầu phúc                75
Phiếu Rút Pet              120
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  4
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 20Huy Chương cầu phúc                75
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  4
Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1                  5
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 25Huy Chương cầu phúc              100
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  4
Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1                10
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 30Huy Chương cầu phúc              100
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  4
Quà Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1                  5
Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 35Huy Chương cầu phúc              100
Thẻ Zing                  1
Trứng Pet Tím                  5
Quà Thú Cưỡi Nhất Phẩm 1                  5
Tăng Cấp PETPET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 5Thuốc Tiến Hóa Pet                10
Rương Mảnh Kỹ Năng                  5
Thẻ Zing                  1
Sách Kỹ Năng-Sơ                  2
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 10Thuốc Tiến Hóa Pet                10
Rương Mảnh Kỹ Năng                  5
Thẻ Zing                  1
Sách Kỹ Năng-Sơ                  4
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 15Thuốc Tiến Hóa Pet                15
Rương Mảnh Kỹ Năng                10
Thẻ Zing                  1
Sách Kỹ Năng-Sơ                  4
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 20Thuốc Tiến Hóa Pet                20
Rương Mảnh Kỹ Năng                10
Thẻ Zing                  1
Sách Kỹ Năng-Sơ                  6
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 25Thuốc Tiến Hóa Pet                25
Rương Mảnh Kỹ Năng                10
Thẻ Zing                  1
Sách Kỹ Năng-Sơ                  6
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 30Thuốc Tiến Hóa Pet                30
Rương Mảnh Kỹ Năng                10
Thẻ Zing                  1
Rương Vũ Khí Huyền Băng                  5
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 35Thuốc Tiến Hóa Pet                30
Rương Mảnh Kỹ Năng                10
Thẻ Zing                  1
Thẻ Dũng Sĩ Hành Động                  1
PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 40Thuốc Tiến Hóa Pet                40
Rương Mảnh Kỹ Năng                15
Thẻ Zing                  1
Hăng Say Chiến Đấu                  1
Đổi Thẻ Zing Nhận QuàĐổi 5 Thẻ ZingĐá Tăng Sao-Trung                30
Đá Thánh                  5
Đổi 10 Thẻ ZingTrứng Pet Tím                  2
Bé EXP-Cao                  5
Đổi 15 Thẻ ZingHuy Chương cầu phúc                50
Xu Cầu Phúc                  3
Rương Bùa Lv4                  1
Đổi 20 Thẻ ZingHầu Vương                  1
Đổi 20 Thẻ ZingOng Con                  1
Đổi 20 Thẻ ZingRồng Trứng                  1
Đổi 30 Thẻ ZingĐá Sinh Lực L8                  1
Đá Tấn Công L8                  1
Đá Phòng Thủ Lv8                  1
Đổi 40 Thẻ ZingCanh Gác Đêm                  1
Mắt Đỏ                  1
Kẻ Đuổi Sao                  1
Đổi 60 Thẻ ZingCò Tiên                  1
Đổi 70 Thẻ ZingTiểu Hương Tĩnh Lặng                  1
Đổi 80 Thẻ ZingThẻ Hổ Chunky                  1
Mũ Vua Hùng                  1
Ngọn Lửa Nhiệt Tình                  1
Trang Phục Nữ Thời Hùng Vương                  1
Giảm Giá Giới Hạn 1Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạnSách Kỹ Năng-Trung                  5
Rồng Trứng                  1
Đá Tăng Sao-Trung                20
Giảm Giá Giới Hạn 2Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạnThuốc T.Giới T.Cưỡi                30
Túi Vàng-Lớn                  1
Rút 10 Lần Nhận Thưởng Tiến Hành 3 Lần Rút Pet 10 LầnThẻ Zing                  1
Thuốc Tiến Hóa Pet                10
Vàng      100,000
Tiến Hành 3 Lần Rút Trang Bị 10 LầnThẻ Zing                  1
Đá Tăng Sao Sơ                10
Vàng      100,000Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Điều khoản dịch vụ