Tuần Lễ Yêu Thương

--

Tuần Lễ Yêu Thương

Sự kiệnĐiểm qua những sự kiện hấp dẫn cho Xạ Thủ nào!

1. Tên sự kiện: Sự kiện Tuần Lễ Yêu Thương

2. Thời gian: Từ ngày 08.03 đến 23:59 ngày 14.03.2019

3. Phạm vi: Từ S1 Boss Pow đến S183 Boss Leo

 

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         1
Táo Vàng                         1
Cánh Ngọc Hồ Điệp ( 7 ngày )                         1
Chocolate Tình Bạn                          3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Thuốc Tiến Hóa Pet                         4
Đá Tăng Sao Sơ                      20
Hoa Hồng                      10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Túi Vàng Lớn                         2
Đá Tăng Sao Sơ                      20
Hoa Hồng                      10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Đá Thức Tỉnh Cao                         2
Đá Tăng Sao Sơ                      30
Hoa Hồng                      10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Sách Lĩnh Ngộ                         4
Đá Tăng Sao Sơ                      20
Hoa Hồng                      10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Đá Phong Ấn                         4
Đá Tăng Sao Sơ                      20
Hoa Hồng                      10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Sách Lĩnh Ngộ                      10
Đá Tăng Sao Sơ                      20
Hoa Hồng                      10
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa                         1
Hoa Hồng                      50
Đá Tăng Sao-Cao                      50
Rồng Trứng                         1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCCánh Tuyết Linh                         1
Kim Cương                   500
Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Sách Lĩnh Ngộ                      50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang                      10
Kim Cương                   500
Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         2
Bé Én Xuân                         1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCTúi Vàng Siêu Lớn                         2
Kim Cương                   500
Hoa Sen Nở Rộ Mảnh vỡ                         3
Bé Én Xuân                         2
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài                         2
Quà Kẹo Mút                      10
Rương Xu Cầu Phúc                         5
Rương Thánh Quang                      10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài                         3
Rương Xu Cầu Phúc                      10
Quà Ấm Áp                      10
Đá Thức Tỉnh Siêu                         2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài                         5
Quà Thánh Quang                         3
Rương Xu Cầu Phúc                      15
Quà Bùa Lv4                         1
Nạp tích lũy 3000 KCQùa Sách Đồ Cam                         3
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                         4
Robot Cá                         1
Đá Thánh Thánh Quang                      40
Nạp tích lũy 6000 KCQuà Lửa Mặt Trời                         1
Rương Xu Cầu Phúc                      40
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                         5
Quà Tiến Hóa Pet                         5
Nạp tích lũy 15000 KCTóc Dài Quyến Rũ                         1
Hào Quang Chính Nghĩa                         1
Nữ Hiệp Siêu Năng                         1
Đá Tấn Công Lv11                         1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương               1,200
Rương Vàng-Lớn                         2
Đá Tăng Sao Cao                      50
 Đá Thánh                       20
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương               3,000
Quà Cầu Phúc                         1
Đá Tăng Sao Cao                   100
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi                      20
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương               6,000
Đèn Hoa Sen                         1
Thánh Quang Tinh Hoa                   100
Đá Tấn Công L7                         2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương             12,000
Quà Thời Trang Thất Tịch                         1
Đá Tăng Sao Cực                      20
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi                   100
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương             13,000
Phụng Hoàng Hỏa Vũ                         1
Đá Vô Cực Lv7                         9
Quà Sách Đồ Cam                      10
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương             15,000
Bó Tay Với Mèo                         1
Ngây Thơ Trong Sáng                         1
Miêu Thiếu Nữ                         1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                    100
 Rương Vàng Lớn                          2
Mảnh Nộ Hỏa                         3
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                          2
 Rương Vàng Lớn                          2
Mảnh Nộ Hỏa                         3
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                          5
 Rương Vàng Lớn                          3
Mảnh Nộ Hỏa                         4
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                          2
 Rương Vàng Lớn                          3
Mảnh Nộ Hỏa                         4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                         4
 Rương Vàng Lớn                          5
Mảnh Nộ Hỏa                         5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                         5
Rương Vàng Lớn                         7
Mảnh Nộ Hỏa                         6
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                       10
Rương Vàng Lớn                         3
Mảnh Nộ Hỏa                         8
Tích lũy tiêu 75000 KC Trợ Thủ GunPow 2 tuổi                          1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmHầu Vương                         1
Thuốc Tiến Hóa Pet                      50
Hoa Sen Nở Rộ 3 thẻ (3 ngày )                         1
Hoa Hồng                      10
Nạp Ít Nhận Nhiều
Diễn ra 7 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương                      50
Ngày 2 NhậnKim Cương                      50
Ngày 3 NhậnKim Cương                      50
Ngày 4 NhậnKim Cương                   100
Ngày 5 NhậnKim Cương                   100
Ngày 6 NhậnKim Cương                   150
Ngày 7 NhậnKim Cương                   250
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtDấu chân Tim vĩnh viễn                         1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                         1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtBảo Bối Ánh Trăng                         1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                         1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Hoa HồngGà Quay                         1
200 Hoa HồngMón Ăn Gia Đình                         1
200 Hoa HồngĐá Thánh                         1
300 Hoa HồngĐá Thánh-Thánh Quang                         1
499  Hoa HồngHoa Sen Nở Rộ 3 thẻ (3 ngày )                         1
1599  Hoa HồngQuà Thời Trang Khủng Long                         1
2999   Hoa HồngLời Hoa Bỉ Ngạn                         1
2999   Hoa HồngNụ Hôn Ngọt Ngào                         1
3999   Hoa HồngThẻ Gà Lửa                         1
Đua Tiêu Phí Từng Máy Chủ
Diễn ra 7 ngày
Hạng 1Đá Vô Cực Lv11                         1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                         1
Pet Bảo Bối Ánh Trăng                      20
Danh hiệu Money Talks Loser Walks                         1
Hạng 2Đá Vô Cực Lv103
Vàng20000000
Pet Bảo Bối Ánh Trăng10
Hạng 3Đá Vô Cực Lv10                         2
Vàng15000000
Pet Bảo Bối Ánh Trăng5
Hạng 4-10Đá Vô Cực Lv10                         1
Vàng   10,000,000
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayThẻ Hổ Chunky                         1
Sói Con Hoang Nguyên                         1
Mật Bảo Hoàng Ong                         1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                         1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                         5
Đá Tăng Sao-Trung                         5
Hoa Hồng                         5
Túi Vàng-Nhỏ                      10
Quay 20 Lần VQMMHoa Hồng                      20
Quay 100 Lần VQMMHoa Hồng                   100
Quay 200 Lần VQMMHoa Hồng                   200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                         5
Hoa Hồng                         5
Đá Thánh                         2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      10
Hoa Hồng                      10
Đá Thánh                         4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      10
Hoa Hồng                      10
Đá Thánh                         4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      10
Hoa Hồng                      15
Đá Thánh                         4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      10
Hoa Hồng                      20
Đá Thánh                         5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      20
Hoa Hồng                      20
Đá Thánh                         5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      20
Hoa Hồng                      25
Đá Thánh                         5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                      20
Hoa Hồng                      50
Đá Thánh                         5
 Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
 Sách Kỹ Năng-Trung                         1
Hoa Hồng                         5
 Sách Kỹ Năng-Trung                         3
Hoa Hồng                         5
 Sách Kỹ Năng-Trung                         5
Hoa Hồng                      10
 Sách Kỹ Năng-Trung                         6
Hoa Hồng                      15
 Sách Kỹ Năng-Trung                         6
Hoa Hồng                      20
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      25
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      30
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      40
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      50
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      50
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      50
 Sách Kỹ Năng-Trung                         7
Hoa Hồng                      50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
 Trứng Pet EXP-Cao                         5
Hoa Hồng                      10
 Trứng Pet EXP-Cao                      10
Hoa Hồng                      20
 Trứng Pet EXP-Cao                      15
Hoa Hồng                      30
 Trứng Pet EXP-Cao                      20
Hoa Hồng                      40
 Trứng Pet EXP-Cao                      25
Hoa Hồng                      50
Giảm Giá Kết Hôn
Diễn ra ngày 14/3
Giảm Giá Kết Hôn

 

Chúc Xạ Thủ sẽ có những phút giây vui vẻ cùng GunPow nhé   
 Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Điều khoản dịch vụ