Valentine's day (14 - 20/2/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Các Xạ Thủ ơi, thật đẹp làm sao trong ngày gọi là Valentine, ngày cho những gì thuộc về Tình Yêu, đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Còn ngay tại GunPow Mobi, sự kiện Valentine's Day sẽ diễn ra liên tục trong 7 ngày ưu đãi cũng như những tặng phẩm giá trị sẽ gửi đến những Xạ Thủ hữu duyên nhất. Nhớ tham gia liền nha, sự kiện rất hấp dẫn trong những ngày đặc biệt này.

 gunpow

Sự kiện: VALENTINE'S DAY
Thời gian diễn ra: 14/2 - 20/2/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S232 Boss Du Xuân

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Gói thời trang Valentine (Thời gian có hạn)1
Bánh Donut3
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Hoa Hồng10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Sách Lĩnh Ngộ10
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Quà Nước Thánh-Sơ1
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đá Phong Ấn10
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ4
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Phong Ấn10
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Tăng Sao-Trung20
Hoa Hồng70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa1
Hoa Hồng50
Đá Tăng Sao-Cao50
Bé Nico1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCCánh Sao Sáng1
Tinh Thánh Quang10
Quà 12 Đồng1
Sách Lĩnh Ngộ50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang10
Quà Khảm-Cao Lv101
Quà 12 Đồng2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCTúi Vàng Siêu Lớn2
Quà 12 Đồng4
Thẻ Trâu Vàng1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCSách Chế Tạo Bông Tai Cam3
Đá Tăng Sao-Cao200
Quà Đá Vô Cực L71
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCNgôi Vị Hư Ảo1
Cú Cử Nhân1
Quà Tiến Hóa Pet1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCVũ Điệu Cô Đơn1
Cú Cử Nhân1
Quà Tiến Hóa Pet2
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCTrò Chơi Quyền Lực1
Cú Cử Nhân2
Quà Tiến Hóa Pet4
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài2
Quà Kẹo Mút10
Rương Xu Cầu Phúc5
Rương Thánh Quang10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài3
Rương Xu Cầu Phúc10
Quà Ấm Áp2
Đá Thức Tỉnh Siêu2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài5
Quà Thánh Quang3
Rương Xu Cầu Phúc15
Quà Ấm Áp5
Nạp tích lũy 3000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Nụ Hôn Ngọt Ngào1
Đá Thánh-Thánh Quang30
Rương Xu Cầu Phúc20
Nạp tích lũy 6000 KCThẻ Quên Thiên Phú1
Đá Sinh Lực L104
Đá Tấn Công L104
Đá Phòng Thủ L104
Nạp tích lũy 15000 KCNhẫn Ma1
Tóc Nhớ Nhung1
Lông Mày Lá Liễu1
Duyên Trời1
Tích Lũy Nạp 2
Diễn ra ngày 4-7