GunPow
GunPow

Thú Cưỡi
Home > Tính năng đặc Sắc

GunPow

PowPow xin gửi đến các xạ thủ một điều đặc biệt trong GunPow là xạ thủ có thể sở hữu cho mình những thú cưỡi cực ngầu và cực đáng yêu.

Điều đặc biệt thứ 2 là : Toàn bộ thuộc tính của thú cưỡi sẽ được động dồn cho nhật vật, tức là chỉ cần sở hữu thú cưỡi và nâng cấp, thuộc tính cộng thêm của thú cưỡi sẽ cộng dồn cho nhân vật mà không cần phải đem xuất chiến

1. Sở hữu thú cưỡi

Xạ Thủ đạt cấp 26 sẽ mở hệ thống thú cưỡi. Hệ thống sẽ tặng miễn phí thú cưỡi Parky siêu dễ thương.

Mỗi loại thú cưỡi khác nhau đều có thể sở hữu khi các xạ thủ hoàn thành điều kiện của thú cưỡi khác nhau

2. Tăng cấp

Tăng cấp thú cưỡi tốn vàng, cấp càng cao lượng vàng tiêu tốn càng lớn.

Tăng cấp thú cưỡi có tỷ lệ thành công nhất định, cấp càng cao, tỷ lệ càng thấp

3. Tiến cấp(tăng sao)

Thú cưỡi trong GunPow có 10 cấp sao.

Thú cưỡi muốn tăng sao cần phải tăng cấp thú cưỡi.(số sao bị giới hạn bởi cấp độ)

Tăng sao sẽ tăng chỉ số thú cưỡi.

Tăng sao sẽ tốn thuốc tăng sao, cấp càng cao, tiêu tốn càng nhiều.

Tăng sao sẽ có tỷ lệ thành công nhất định, cấp càng cao, tỷ lệ thành công càng giảm.

Chúc các xạ thủ cưỡi Pet Pow vui vẻ!

Hướng dẫn tân thủ Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu Nhập code
Tải game trên App Store Tải game trên Google Play