Anh Hùng Hào Kiệt (26/3 - 1/4/2020)

--

Tham gia chơi ngay

Sự kiện


Tham gia ngay sự kiện của tuần này để thu thập nguyên liệu, gia tăng sức mạnh, nhằm thể hiện kỹ năng thiện xạ của mình tại GunPow Mobi nhé các Xạ Thủ.

 gunpow

Sự kiện: ANH HÙNG HÀO KIỆT
Thời gian diễn ra: 26/3 - 1/4/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S290 Boss Thiên Tử

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Mặt Nạ Chú Hề                             10
Bánh Donut                               5
Đăng Nhập Lễ Hội 1                               1
Vòng Sáng Ánh Chớp (7 Ngày)1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Mặt Nạ Chú Hề                             20
Đá Tăng Sao-Trung                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 2                               1
Quà Pet-Trung                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Mặt Nạ Chú Hề                             30
Bánh Donut                             10
Đăng Nhập Lễ Hội 3                               1
Đạo Cụ Di Tích                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Mặt Nạ Chú Hề                             40
Quà Nước Thánh-Sơ                               1
Đá Tăng Sao-Trung                             30
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Mặt Nạ Chú Hề                             50
Bánh Donut                             15
Đăng Nhập Lễ Hội 5                               1
Quà Pet-Trung                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Mặt Nạ Chú Hề                             60
Đá Tăng Sao-Trung                             40
Đăng Nhập Lễ Hội 6                               1
Quà Nước Thánh-Sơ                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Mặt Nạ Chú Hề                             70
Bánh Donut                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 7                               1
Đạo Cụ Di Tích                               2
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa                               2
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Xu Đấu Giá                             10
Đạo Cụ Di Tích                               1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Hồ Hởi Hả Hê                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Thỏ Rạng Rỡ                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Vui Vẻ Dạo Phố                             (1)
Mảnh Khế Ước1
Hổ Chunky                               1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 300 KCThẻ Tuần                                1
Quà Kẹo Mút                             12
Xu Cầu Phúc                               8
Xúc Xắc                             25
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài                               6
Bé Thỏ Ngọc                               3
Quà Ấm Áp                             15
Quà Thánh Quang                               2
Nạp tích lũy 1200 KCQuà Thẻ Bài                               5
Túi Quà Hồn                               3
Kết Tinh Đá Quý                          250
Bé Én Xuân                               6
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             16
Bọ Ruồi Đỏ                               9
Quà Thẻ Bài                               5
Xu Cầu Phúc                             25
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam                               3
Đêm Thu Hoạch                             (1)
Rung Động Đỏ Tươi                             (1)
Dracula Ưu Nhã                             (1)
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Xu Đấu Giá                      1.200
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Bé Mèo Ngoan                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             66
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                               2
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi2
Vòng Sáng Đom Đóm1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Bọ Ruồi Đỏ                               2
Túi Quà Trưởng Thành                               1
Cánh Bóng Tối                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
 Hoa Hồng Thân Sĩ                              (1)
 Nam Thần                              (1)
 Người Tình Trong Mộng                              (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Bọ Ruồi Đỏ                               3
Túi Quà Thăng Tiến                               2
Voi Ma Mút                               1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Nguyên Liệu                               2
Dấu Chân Chuông                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Ông và Cún May Mắn                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Hộp Bất Ngờ                               1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                           100
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                2
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                5
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                2
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                               4
 Rương Vàng Lớn                                5
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                               5
Rương Vàng Lớn                               7
Mảnh Trị Liệu-Đơn                               5
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                              10
Rương Vàng Lớn                               3
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên                               1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Nhẫn Cam                               2
Bé Trứng                               2
Túi Quà Hồn                               3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmBảo Thạch Huyễn Long                               1
Thuốc Tiến Hóa Pet                             50
Quà Huy Chương Cầu Phúc                               1
Mặt Nạ Chú Hề                             10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmMặt Nạ Chú Hề                             10
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ                               1
Rương Tiếp Tế Thả Dù                               1
Chìa Thánh Quang                               5
Sự kiện ngày lễ
28/02
Nạp 1 lần 100 KCXu Đấu Giá                             20
Nạp 1 lần 250 KCXu Đấu Giá                             50
Nạp 1 lần 500 KCXu Đấu Giá                          100
Nạp 1 lần 1000 KCXu Đấu Giá                          200
Nạp 1 lần 2500 KCXu Đấu Giá                          500
Nạp 1 lần 5000 KCXu Đấu Giá                      1.000
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 10
Giải Đặc BiệtCỏ Bốn Lá May Mắn                               1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                               1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 5
Giải Đặc BiệtLong Vương                               1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                               1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Mặt Nạ Chú HềGà Quay                             10
200 Mặt Nạ Chú HềMón Ăn Gia Đình                             15
200 Mặt Nạ Chú HềĐá Thánh                             10
300 Mặt Nạ Chú HềĐá Thánh-Thánh Quang                               5
499 Mặt Nạ Chú HềQuà Pet-Siêu                               1
1599 Mặt Nạ Chú HềMàn Đêm Bảo Vệ                               1
2999 Mặt Nạ Chú HềĐôi Cánh Tự Nhiên                             (1)
3999 Mặt Nạ Chú HềQuà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 88 KC để quayCá Vàng Đá Quý                               1
Bài Ca Ánh Lửa                             (1)
Long Vương                               1
Xu Đấu Giá                               5
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                               1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung                               1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                               5
Mặt Nạ Chú Hề                               5
Đá Thánh                               5
Túi Vàng-Nhỏ                             10
Quay 20 Lần VQMMMặt Nạ Chú Hề                             20
Quay 100 Lần VQMMMặt Nạ Chú Hề                          100
Quay 200 Lần VQMMMặt Nạ Chú Hề                          200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               5
Mặt Nạ Chú Hề                               5
Đá Thánh                               2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Mặt Nạ Chú Hề                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Mặt Nạ Chú Hề                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Mặt Nạ Chú Hề                             15
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Mặt Nạ Chú Hề                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Mặt Nạ Chú Hề                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Mặt Nạ Chú Hề                             25
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Đá Thánh                               5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                               1
Mặt Nạ Chú Hề                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                               3
Mặt Nạ Chú Hề                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                               5
Mặt Nạ Chú Hề                             10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Mặt Nạ Chú Hề                             15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Mặt Nạ Chú Hề                             20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Mặt Nạ Chú Hề                             50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               5
Mặt Nạ Chú Hề                             10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             10
Mặt Nạ Chú Hề                             20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             15
Mặt Nạ Chú Hề                             30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             20
Mặt Nạ Chú Hề                             40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             25
Mặt Nạ Chú Hề                             50

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ