Chiến Vương Vô Song (9 - 15/4/2021)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Nhiều hoạt động rất đặc biệt chính thức diễn ra trong sự kiện tuần này, các Xạ Thủ chắc chắn sẽ nhanh chóng trở hành những thiện xạ lẫy lừng trong toàn xứ GunPow khi mà phần thưởng rất hấp dẫn, tăng thêm nguồn sức mạnh cho tất cả Xạ Thủ.

 gunpow

Sự kiện: CHIẾN VƯƠNG VÔ SONG
Thời gian diễn ra: 9/4 - 15/4/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S292 Boss Bút Chì

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Bánh Bích Quy                             10
Bánh Donut                               5
Đăng Nhập Lễ Hội 1                               1
Hộp Quà Ngày Lễ 7 thẻ1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Bánh Bích Quy                             20
Đá Tăng Sao-Trung                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 2                               1
Quà Pet-Trung                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Bánh Bích Quy                             30
Bánh Donut                             15
Đăng Nhập Lễ Hội 3                               1
Đạo Cụ Di Tích                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Bánh Bích Quy                             40
Quà Nước Thánh-Sơ                               2
Quà Kim Cương May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Bánh Bích Quy                             50
Bánh Donut                             25
Đăng Nhập Lễ Hội 5                               1
Quà Pet-Trung                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Bánh Bích Quy                             60
Quà Kim Cương May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 6                               1
Quà Nước Thánh-Sơ                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Bánh Bích Quy                             70
Bánh Donut                             35
Đăng Nhập Lễ Hội 7                               1
Đạo Cụ Di Tích                               2
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳXu Đấu Giá                             20
Bánh Bích Quy                             50
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Đạo Cụ Di Tích                               1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Victoria                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Mũ Phớt Cổ Điển                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Thân Sĩ Trang Nhã                             (1)
Mảnh Khế Ước1
Túi quà tinh luyện                               1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 300 KCThẻ Tuần                                1
Túi quà cao cấp                               3
Vé Vấn Đáp                               5
Xúc Xắc                             25
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài                               6
Ong Con                               3
Túi Quà Tăng Tốc                               6
Quà Thánh Quang                               2
Nạp tích lũy 1200 KCTúi Quà Cầu Phúc                             12
Túi Quà Hồn                               3
Kết Tinh Đá Quý                          250
Hầu Vương                               6
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             16
Cương Thi Baby                               9
Túi Quà Trưởng Thành                             10
Túi Quà Vui Vẻ                             10
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam                               3
Kiểu Tóc Chinh Chiến                             (1)
Ánh Mắt Phán Xét                             (1)
Kỵ Binh Thiên Khởi                             (1)
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Xu Đấu Giá                      1.200
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Đại Thánh Đã Về                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             66
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                               2
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi3
Súng Công Nghệ1
Nạp tích lũy 20000 KCÝ Chí Khế Ước1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Bọ Ruồi Đỏ                               2
Túi quà cao cấp                               1
Ánh Bình Minh                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
 Đầu Quỷ (Nam)                              (1)
 Kính Chắn Gió                              (1)
 Ngôi Sao Olympia                              (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Bọ Ruồi Đỏ                               3
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Nho Nhã Ung Dung                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Đá Khảm                               1
Nai Vàng Ngơ Ngác                             (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Rừng Vắng Suối Reo                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Trong Xanh (Lam)                               1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                           100
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                2
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                5
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                2
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                               4
 Rương Vàng Lớn                                5
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                               5
Rương Vàng Lớn                               7
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                5
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                              10
Rương Vàng Lớn                               3
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên                               1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Nhẫn Cam                               2
Chũi Bé                               2
Túi Quà Hồn                               3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmGấu Giáng Sinh                               1
Thuốc Tiến Hóa Pet                             50
Quà Huy Chương Cầu Phúc                               1
Bánh Bích Quy                             10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmBánh Bích Quy                             10
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ                               1
Rương Tiếp Tế Thả Dù                               1
Chìa Thánh Quang                               5
Sự Kiện Ngày Lễ
KM Xu Đấu Giá (10/04 - 11/04)
Nạp 1 lần 100 KCXu Đấu Giá                             22
Nạp 1 lần 250 KCXu Đấu Giá                             55
Nạp 1 lần 500 KCXu Đấu Giá                          110
Nạp 1 lần 1000 KCXu Đấu Giá                          220
Nạp 1 lần 2500 KCXu Đấu Giá                          550
Nạp 1 lần 5000 KCXu Đấu Giá                      1.100
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 10
Giải Đặc BiệtCỏ Bốn Lá May Mắn                               1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                               1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 5
Giải Đặc BiệtLong Vương                               1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                               1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 KẹoGà Quay                             10
200 KẹoMón Ăn Gia Đình                             15
200 KẹoĐá Thánh                             10
300 KẹoĐá Thánh-Thánh Quang                               5
499 KẹoQuà Pet-Siêu                               1
1599 KẹoPháo Thần Tài                               1
2999 KẹoCánh Thần Bảy Màu                             (1)
4999 KẹoThỏ Tai Dài                               1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 88 KC để quayQuạt Lửa Đỏ                               1
Bé Trứng                               1
Long Vương                               1
Xu Đấu Giá                               5
Vé Vấn Đáp                               5
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                               1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                               5
Bánh Bích Quy                               5
Đá Thánh                               5
Túi Vàng-Nhỏ                             10
Quay 20 Lần VQMMBánh Bích Quy                             20
Quay 100 Lần VQMMBánh Bích Quy                          100
Quay 200 Lần VQMMBánh Bích Quy                          200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               5
Bánh Bích Quy                               5
Đá Thánh                               2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Bánh Bích Quy                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Bánh Bích Quy                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Bánh Bích Quy                             15
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Bánh Bích Quy                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Bánh Bích Quy                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Bánh Bích Quy                             25
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Bánh Bích Quy                             50
Đá Thánh                               5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                               1
Bánh Bích Quy                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                               3
Bánh Bích Quy                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                               5
Bánh Bích Quy                             10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Bánh Bích Quy                             15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Bánh Bích Quy                             20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Bánh Bích Quy                             50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               5
Bánh Bích Quy                             10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             10
Bánh Bích Quy                             20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             15
Bánh Bích Quy                             30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             20
Bánh Bích Quy                             40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             25
Bánh Bích Quy                             50
Nạp KC x8
12/04 - 18/04
Nạp 100K, ngày 1 nhậnKim Cương                          200
Nạp 100K, ngày 2 nhậnKim Cương                          200
Nạp 100K, ngày 3 nhậnKim Cương                          500
Nạp 100K, ngày 4 nhậnKim Cương                          500
Nạp 100K, ngày 5 nhậnKim Cương                      1.000
Nạp 100K, ngày 6 nhậnKim Cương                      1.000
Nạp 100K, ngày 7 nhậnKim Cương                      3.000

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ