Hành Trình Kỳ Ảo (19 - 25/6/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Nếu các Xạ Thủ đang mong muốn sở hữu vũ khí Tiếng Thét của Rồng, vũ khí Bánh Kem Kỷ Niệm, vũ khí Màn Đêm Bảo Vệ và pet Pika... thì nhanh chân đến ngay với sự kiện Hành Trình Kỳ Ảo của tuần này nhé, chắc chắn hành trang sẽ chất chứa bao la vật phẩm thưởng.

 gunpow

Sự kiện: HÀNH TRÌNH KỲ ẢO
Thời gian diễn ra: 19/6 - 25/6/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S250 Boss Levi

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Tu La Chiến Quỷ1
Bánh Donut3
Chìa Thánh Quang1
Cookie10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Thiên Sứ Ánh Sáng 3 thẻ1
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Bánh Donut5
Chìa Thánh Quang2
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Quà Nước Thánh-Sơ1
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Bánh Donut5
Chìa Thánh Quang2
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Quà Nước Thánh-Sơ1
Đá Phong Ấn10
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Hèo Hồng Tiến Lên 1 ngày1
Chìa Thánh Quang2
Đá Tăng Sao-Trung20
Cookie70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳQuà Ngày Lễ-Kim Cương2
Cookie50
Đá Tăng Sao-Cao50
Tinh Hoa Đá Quý20
Nạp Liên Tục
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương5.000
Tinh Thánh Quang30
Bánh Ú1
Kết Tinh Đá Quý100
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương5000
Tóc Quân Tử1
Nho Nhã1
Công Tử Hào Hoa1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương5000
Quà Khảm-Cao Lv101
Túi Vàng Siêu Lớn1
Trăng Khuyết1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Phẩm Chất1
Quà Kẹo Mút10
Rương Xu Cầu Phúc5
Rương Thánh Quang10
Nạp tích lũy 500 KCQuà May Mắn1
Rương Xu Cầu Phúc10
Quà Ấm Áp2
Đá Thức Tỉnh Siêu2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà May Mắn2
Quà Thánh Quang3
Rương Xu Cầu Phúc15
Quà Ấm Áp5
Nạp tích lũy 3000 KCCánh Phượng Đen1
Pika Nhóc Tì2
Đá Thánh-Thánh Quang40
Rương Xu Cầu Phúc20
Nạp tích lũy 6000 KCPika Nhóc Tì4
Sừng Nai Bình An1
Mắt Cuồng Nhiệt1
Lễ Phục Noel1
Nạp tích lũy 15000 KCTiếng Thét Của Rồng1
Đá Thủ-Quỷ Lv11
Thẻ Quên Thiên Phú1
Gói quà của quỷ2
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Túi Quà Tăng Tốc5
Báo con1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.250
Báo con2
Túi Quà Trưởng Thành3
Quà Thời Trang-Rối1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2.500
Súng Thuốc Ma Lực1
Túi Quà Power2
Báo con3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5.000
Túi Quà Cầu Phúc4
Bock, querido1
Quà Thời Trang Võ Đạo1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.500
Bock, querido3
Đá Vô Cực LV710
Túi Quà Súp Tròn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương25.000
Túi Quà Đá Khảm5
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Trứng Phục Sinh1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Nộ Hỏa3
Tích lũy tiêu 1500 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Nộ Hỏa3
Tích lũy tiêu 3000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa4
Tích lũy tiêu 6000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv74
Rương Vàng Lớn5
Mảnh Nộ Hỏa5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam5
Rương Vàng Lớn7
Mảnh Nộ Hỏa6
Tích lũy tiêu 30000 KCRương Đá Tăng Sao Cực10
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa8
Tích lũy tiêu 75000 KCRương Bùa Lv55
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmBé Nico1
Bé Én Xuân1
Rương Tiếp Tế Thần Bí1
Cookie10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmCookie10
Đá Thánh-Thánh Quang2
Hầu Vương1
Chìa Thánh Quang5
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 3 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương250
Heo Vàng Tiến Lên 3 ngày1
Ngày 2 NhậnKim Cương250
Ngày 3 NhậnKim Cương250
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 4 ngày
Ngày 4 NhậnKim Cương250
Bòng Đầu Lâu1
Ngày 5 NhậnKim Cương200
Nhẫn Phong1
Ngày 6 NhậnKim Cương200
Ngày 7 NhậnKim Cương200
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng 6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtHộp Quà Ngày Lễ1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtSói Con Hoang Nguyên1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 CookieGà Quay10
200 CookieMón Ăn Gia Đình10
200 CookieĐá Thánh20
300 CookieĐá Thánh-Thánh Quang5
499 CookieTinh Thánh Quang5
1599 CookieQuà Thời Trang Tao Nhã1
2999 CookieLời Hoa Bỉ Ngạn1
3999 CookieQuà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayMàn Đêm Bảo Vệ1
Pika1
Phụng Hoàng Hỏa Vũ1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân5
Đá Tăng Sao-Trung5
Cookie5
Túi Vàng-Nhỏ10
Quay 20 Lần VQMMCookie20
Quay 100 Lần VQMMCookie100
Quay 200 Lần VQMMCookie200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao5
Cookie5
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Cookie10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Cookie10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Cookie15
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Cookie20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Cookie20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Cookie25
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Cookie50
Đá Thánh5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung1
Cookie5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung3
Cookie5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung5
Cookie10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung6
Cookie15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung6
Cookie20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung7
Cookie50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao10
Cookie30
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao10
Cookie50
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao20
Cookie70
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao20
Cookie80
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao30
Cookie100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Bùi Minh Phương

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Hotline: 1900 561558 - Email hỗ trợ: cskh@vng.com.vn

Điều khoản dịch vụ