Lăng Tiêu Hoa (22 - 28/5/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Cơ hội nhận thời trang Duyên Trời, Nhịp Điệu Tương Lai, skin Lăng Tiêu, thời trang Naruto, vũ khi Lưỡi Hái đầu de, Cánh Thánh Giá và pet Gấu bé nhỏ... dành cho tất cả các Xạ Thủ ngay tại sự kiện Lăng Tiêu Hoa của tuần này. Đừng bỏ lỡ hoạt động hấp dẫn nhất nha.

 

 gunpow

Sự kiện: LĂNG TIÊU HOA
Thời gian diễn ra: 22/5 - 28/5/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S246 Boss Saitama

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Quà Pet-Sơ                                 1
Bánh Donut                                 3
Chìa Thánh Quang                                 1
Bóng Đá                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Quà Cầu Phúc-Sơ                                 1
Thuốc Tiến Hóa Pet                                 4
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Quà Pet-Trung                                 1
Chìa Thánh Quang                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Quà Cầu Phúc-Trung                                 1
Đá Thức Tỉnh Cao                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Quà Pet-Cao                                 1
Chìa Thánh Quang                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Quà Cầu Phúc-Cao                                 1
Đá Phong Ấn                               10
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Quà Pet-Siêu                                 1
Chìa Thánh Quang                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Bóng Đá                               70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳTúi Vàng Cường Hóa                                 1
Bóng Đá                               50
Đá Tăng Sao-Cao                               50
Tinh Hoa Đá Quý                               20
Nạp Liên Tục
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương                        5.000
Tinh Thánh Quang                               30
Bánh Ú                                 1
Kết Tinh Đá Quý                            100
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương5000
Cậu Nhóc Lém Lĩnh                                 1
Ninjia Ý Chí                                 1
Naruto                                 1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương5000
Quà Khảm-Cao Lv101
Túi Vàng Siêu Lớn                                 1
Trăng Khuyết1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Phẩm Chất                                 2
Quà Kẹo Mút                               15
Rương Xu Cầu Phúc                                 5
Rương Thánh Quang                               10
Nạp tích lũy 500 KCQuà May Mắn                                 2
Rương Xu Cầu Phúc                               10
Quà Ấm Áp                                 2
Đá Thức Tỉnh Siêu                                 3
Nạp tích lũy 1000 KCQuà May Mắn                                 4
Quà Thánh Quang                                 3
Rương Xu Cầu Phúc                               15
Quà Ấm Áp                               10
Nạp tích lũy 3000 KCCánh Phượng Đen                                 1
Pika Nhóc Tì                                 2
Đá Thánh-Thánh Quang                               40
Rương Xu Cầu Phúc                               20
Nạp tích lũy 6000 KCPika Nhóc Tì                                 4
Tóc Nhớ Nhung                                 1
Lông Mày Lá Liễu                                 1
Duyên Trời                                 1
Nạp tích lũy 15000 KCTiếng Thét Của Rồng                                  1
Đá Thủ-Quỷ Lv1                                 1
Thẻ Quên Thiên Phú                                 1
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                                  1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                            700
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Túi Quà Tăng Tốc                                 5
Báo con                                 1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                        1.750
Báo con                                 2
Túi Quà Trưởng Thành                                 3
Quà Thời Trang Khủng Long                                 1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                        3.500
Tủ Lạnh Mùa Hè                                 1
Túi Quà Power                                 2
Báo con                                 3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                        7.000
 Túi Quà Cầu Phúc                                  4
Gấu Bé Nhỏ                                 2
Thời Trang Kỹ Nghệ                                 1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                     15.000
Quà Tăng Cấp Pet                                 3
Gấu Bé Nhỏ                                 5
Túi Quà Súp Tròn                                 1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                     30.000
Gấu Bé Nhỏ                               10
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                                 1
Bóng Tinh Linh                                 1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                             100
 Rương Vàng Lớn                                  2
Mảnh Nộ Hỏa                                 3
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                  2
 Rương Vàng Lớn                                  2
Mảnh Nộ Hỏa                                 3
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                  5
 Rương Vàng Lớn                                  3
Mảnh Nộ Hỏa                                 4
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                  2
 Rương Vàng Lớn                                  3
Mảnh Nộ Hỏa                                 4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                                 4
 Rương Vàng Lớn                                  5
Mảnh Nộ Hỏa                                 5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                                 5
Rương Vàng Lớn                                 7
Mảnh Nộ Hỏa                                 6
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                10
Rương Vàng Lớn                                 3
Mảnh Nộ Hỏa                                 8
Tích lũy tiêu 75000 KCRương Bùa Lv5                                 5
 Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                                  1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmBé Nico                                 1
Bé Én Xuân                                 1
Rương Tiếp Tế Thần Bí                                 1
Bóng Đá                               10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmBóng Đá                               10
Đá Thánh-Thánh Quang                                 2
Hầu Vương                                 1
Bé Thiên Sứ                                 1
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 3 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương                            250
Heo Vàng Tiến Lên 3 ngày                                 1
Ngày 2 NhậnKim Cương                            250
Ngày 3 NhậnKim Cương                            250
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 4 ngày
Ngày 4 NhậnKim Cương                            250
Bòng Đầu Lâu                                 1
Ngày 5 NhậnKim Cương                            200
Nhẫn Phong                                 1
Ngày 6 NhậnKim Cương                            200
Ngày 7 NhậnKim Cương                            200
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtBóng Thần Kì                                 1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                                 1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtGáu Bé Nhỏ                                 1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                                 1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Bóng đáGà Quay                               10
200 Bóng đáMón Ăn Gia Đình                               10
200 Bóng đáĐá Thánh                               20
300 Bóng đáĐá Thánh-Thánh Quang                                 5
499  Bóng đáTinh Thánh Quang                                 5
1599  Bóng đáQuà Thời Trang Tao Nhã                                 1
2999   Bóng đáBí Kíp Ninja                                 1
3999  Bóng đáQuà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                                 1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayLưỡi Hái Đầu Dê                                 1
Gấu Bé Nhỏ                                 1
Thánh Giá                                  1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                                  1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                                 5
Đá Tăng Sao-Trung                                 5
Bóng Đá                                 5
Túi Vàng-Nhỏ                               10
Quay 20 Lần VQMMBóng Đá                               20
Quay 100 Lần VQMMBóng Đá                            100
Quay 200 Lần VQMMBóng Đá                            200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 5
Bóng Đá                                 5
Đá Thánh                                 2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Bóng Đá                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Bóng Đá                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Bóng Đá                               15
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Bóng Đá                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Bóng Đá                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Bóng Đá                               25
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Bóng Đá                               50
Đá Thánh                                 5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                                 1
Bóng Đá                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                                 3
Bóng Đá                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                                 5
Bóng Đá                               10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Bóng Đá                               15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Bóng Đá                               20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Bóng Đá                               50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               10
Bóng Đá                               30
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               10
Bóng Đá                               50
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               20
Bóng Đá                               70
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               20
Bóng Đá                               80
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               30
Bóng Đá                            100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ