[Máy chủ mới 393] BOSS ĐẸP

--

Tham gia ngay

Sự kiện


Gunpow

Máy chủ mới 393- BOSS ĐẸP - ra mắt 09:00 ngày 04/03/2023
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!

Đến với máy chủ mới, rất nhiều phần thưởng giá trị sẽ đến với các Xạ Thủ, nhanh tay đón nhận niềm vui này tại GunPow Mobi nha.

EventYêu CầuVật PhẩmSL
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 6 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Đăng Nhập Lễ Hội 1                      1
Set Ác Ma                      1
Quà Vũ Khí May Mắn                      1
Duyên Mộng Ngày Thơ                      1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Đăng Nhập Lễ Hội 2                      1
Quà Kỹ Năng-Sơ                      5
Hoa quyến rũ                   10
Thời Trang Lễ Phục Sinh Nhật                      1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Đăng Nhập Lễ Hội 3                      1
Gà Quay                   10
Hoa quyến rũ                   15
 Trang Bị Ảo Diệu_Ngẫu Nhiên                      1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đăng Nhập Lễ Hội 4                      1
Quà Giới Hạn 2                      1
Quà Pet Tự Chọn 2                      1
Hoa quyến rũ                   20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Đăng Nhập Lễ Hội 5                      1
Đá Kế Thừa                   30
Quà Khảm Lv6                      5
Hoa quyến rũ                   25
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Vé Vấn Đáp                   50
Quà Giới Hạn 3                      1
Quà Pet Tự Chọn 2                      2
 Trang Bị Ảo Diệu_Ngẫu Nhiên                      1
Đổi Quà
Diễn ra 6 ngày
1 Nước Giải KhátPháo Đinh Dậu                 1
1 Nước Giải KhátĐèn Liên Hoa                 1
1 Nước Giải KhátPhi Tiêu BAT                 1
1 Nước Giải KhátBúa Gamon                 1
1 Pháo Hoa Sôi ĐộngThời Trang Assassin's Creed                 1
1 Pháo Hoa Sôi ĐộngThời Trang Anh Hùng Đại Dương                 1
1 Thẻ Đổi Quà Server MớiRương Tân Thủ_Siêu                 1
1 Thẻ Đổi Quà Server MớiRương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao                 1
100 Thẻ Đổi Pet Server MớiCerberus Baby1
20 Thẻ Đổi Pet Server MớiQuà Pet Tự Chọn 41
10 Thẻ Đổi Pet Server MớiQuà Pet Tự Chọn 3                 1
5 Thẻ Đổi Pet Server MớiQuà Pet Tự Chọn 2                 1
3 Thẻ Đổi Pet Server MớiQuà Pet Tự Chọn 1                 1
1 Thẻ Đổi Pet Server MớiTrứng Pet Bảo Bảo                 1
10 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
20 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
40 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
50 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
60 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
100 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
120 Phúc Lợi Thẻ Tháng#REF!                 1
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 6 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳQuà Đạo Cụ Kỹ Năng               10
Túi Vàng Siêu Lớn                 1
Xu Vàng                 2
Sách Kỹ Năng-Đỉnh                 1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa               50
Xu Vàng               10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa               60
Xu Vàng               10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa               70
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Trung                 1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Mảnh Nộ Hỏa               50
Xu Vàng               10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn5
Mảnh Nộ Hỏa               60
Xu Vàng               10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Túi Vàng Siêu Lớn5
Mảnh Nộ Hỏa               70
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao                 1
Nạp Tích Lũy (6 ngày)Nạp tích lũy 100 KCNước Giải Khát                 1
Trứng Pet Tím               20
Quà Thời Trang Tự Chọn 2                 1
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu                 1
Nạp tích lũy 300 KCPháo Hoa Sôi Động                      1
Trứng Pet Tím                   20
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn                      1
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Sơ                 1
Nạp tích lũy 600 KCThẻ Đổi Quà Server Mới                      1
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn                      1
Quà Khảm Lv7                      5
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao                 1
Nạp tích lũy 1200 KCQùa Sách Đồ Cam                 1
Trứng Pet EXP-Cao               20
Thùng Bia                 1
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao                 1
Nạp tích lũy 2000 KCĐá Tăng Sao-Trung             200
Đá Tăng Sao- Cao             200
Quà Khảm Lv7                 5
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Siêu                 1
Nạp tích lũy 4000 KCĐá Tăng Sao- Cao             200
Xúc xắc               50
Rương Bùa Lv5                 3
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu                 1
Nạp tích lũy 6000 KCQuà Đạo Cụ Kỹ Năng             100
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh                 1
Bánh Kem Kỷ Niệm                 1
Set Trang Bị Chú Hề                 1
Nạp tích lũy 8000 KCQuà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao                 1
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao                 1
Rương Bùa LV7 Tự Chọn                 1
Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Đỉnh                 1
Nạp tích lũy 10000 KCTà Áo Tung Bay               (1)
Áo Dài Tơ Lụa               (1)
Tình Thơ Ý Họa               (1)
Lì Xì                 1
Nạp tích lũy 20000 KCCon Trai Của Thần               (1)
Á Thần Bẩm Sinh               (1)
Sức Mạnh Thần Thánh               (1)
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại                 1
Nạp tích lũy 30000 KCQuà Dấu Chân Tự Chọn_Huyền Thoại1
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Túi Quà Siêu Cấp1
Lưỡi Tầm Sét1
Nạp tích lũy 50000 KCCerberus Baby5
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Pháo Thủ Mèo1
Ý Chí Khế Ước5
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương600
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet  Server Mới2
Rương Tân Thủ_Trung1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1500
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet  Server Mới5
Rương Tân Thủ_Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3000
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet  Server Mới10
Rương Tân Thủ_Siêu1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương6000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet  Server Mới20
Trang Bị 2 Tuổi_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới50
Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương24000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới100
Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương48000
Rương Tân Thủ_VIP1
Thẻ Đổi Pet  Server Mới200
Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 1000 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Vàng500000
Hộp Quà Đá-Trung3
Tích lũy tiêu 2000 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Vàng600000
Đá Tăng Sao-Cao50
Tích lũy tiêu 4000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Vàng700000
Hộp Quà Đá-Trung8
Tích lũy tiêu 8000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Vàng800000
Đá Tăng Sao-Cao100
Tích lũy tiêu 12000 KCQuà Khảm Lv74
Vàng900000
Hộp Quà Đá15
Tích lũy tiêu 20000 KCVàng1000000
Hộp Quà Đá20
Đá Tăng Sao-Cao200
Tích lũy tiêu 50000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                10
Rương Vàng Lớn                 3
Trâu Vàng                 1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Vũ Khí Cam                 1
Vé Vấn Đáp                 5
Cupid Xinh Xắn                 2
Túi Quà Hồn               30
Tích lũy tiêu 99999 KCRương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên                 1
Quà Sách Đồ Cam                 1
Quà Vũ Khí Ngẫu Nhiên T4                 1
Túi Quà Hồn               30
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-6
Tích lũy tiêu 1000 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi               40
Đá Tăng Sao-Cao               30
Vé Vấn Đáp                 5
Mảnh Trị Liệu-Đơn               10
Tích lũy tiêu 3000 KCVàng      750,000
Đá Tăng Sao-Cao               60
Vé Vấn Đáp                 5
Mảnh Trị Liệu-Đơn               15
Tích lũy tiêu 6000 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi               80
Đá Tăng Sao-Cao             120
Vé Vấn Đáp                 5
Mảnh Xúc Xắc               20
Tích lũy tiêu 9000 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi               80
Đá Tăng Sao-Cao             120
Vé Vấn Đáp                 5
Mảnh Xúc Xắc               20
Tích lũy tiêu 12000 KCVàng   1,000,000
Đá Tăng Sao-Cao             150
Vé Vấn Đáp                 5
Huy Chương cầu phúc             150
Tích lũy tiêu 30000 KCVàng   1,500,000
Thuốc Tiến Hóa Pet             100
Vé Vấn Đáp                 5
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi             100
Tích lũy tiêu 50000 KCMảnh Khiên Phản Đòn               80
Hoa Thất Tịch                (1)
Vé Vấn Đáp                 5
Xu Cầu Phúc               20
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Vũ Khí Cam                 1
Em Bé Bóng Nước                 2
Vé Vấn Đáp                 5
Túi Quà Hồn               30
Tích lũy tiêu 99999 KCRương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên                 1
Quà Sách Đồ Cam                 1
Quà Vũ Khí Ngẫu Nhiên T4                 1
Túi Quà Hồn               30
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmRương Pet Cực Phẩm                 1
Rương Lao Động                 1
Đá Tăng Sao-Trung                 1
Bánh Donut               10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-6
Giảm giá vật phẩmTúi Vàng Cường Hóa                 1
Sách Kỹ Năng-Trung                 2
Rương Tiếp Tế Thần Bí                 1
Đá Tăng Sao-Cao               10
Đua Top Level
( Diễn ra 6 ngày )
Top 1Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Đỉnh                 1
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp                 1
Vàng   5,000,000
Top 2Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Siêu                 1
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp                 1
Vàng2500000
Top 3Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Cao                 1
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp                 1
Vàng1250000
Top 4-10Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Trung                 1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp                 1
Vàng      750,000
Top 11-30Quà Cánh Ngẫu Nhiên_2                 1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp                 1
Vàng      500,000
Đua Top Đấu Trường ( Đấu Điểm)
( Diễn ra 6 ngày )
Top 1Thẻ Vua Thi Đấu1
Đá Phòng Thủ Lv10                 1
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Đỉnh1
Top 2Thẻ Bậc Thầy Thi Đấu1
Đá Phòng Thủ Lv91
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Siêu1
Top 3Thẻ Cao Thủ Thi Đấu1
Đá Phòng Thủ Lv81
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Cao1
Top 4-10Thẻ Chuyên Gia Thi Đấu1
Đá Phòng Thủ Lv7                 1
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên1
Top 11-30Thẻ Thần Thiện Xạ1
Đá Phòng Thủ Lv5                 1
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên1
Đua Top Nạp Máy Chủ Mới
( Diễn ra 6 ngày )
Hạng 1Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Quà Cánh Tự Chọn_ Siêu1
Trùm Cuối GunPow1
EXP Linh Thạch - Cao1
Hạng 2Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Quà Cánh Tự Chọn_Cao1
Đá Tăng Sao-Cao1000
EXP Linh Thạch - Trung1
Hạng 3Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn1
Quà Cánh Tự Chọn_ Trung1
Đá Tăng Sao-Cao500
EXP Linh Thạch - Sơ3
Hạng 4 - 10Rương Linh Thạch Bậc 1_Tự Chọn1
Đá Tăng Sao-Cao250
Vàng3000000
Bánh Donut20
Tích Lũy Đấu Điểm ( 6 ngày)Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP        10,000
Đá Thánh                      2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP        20,000
Đá Thánh                      2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP        50,000
Đá Thánh                      5
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      100,000
Đá Thánh                      5
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      100,000
Thẻ Đổi Pet Server Mới                 1
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      100,000
Thẻ Đổi Pet Server Mới                 1
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 35 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      100,000
Thẻ Đổi Pet Server Mới                 1
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      100,000
Thẻ Đổi Pet Server Mới                 1
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 100 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                 5
Vàng      100,000
EXP      250,000
Thời Trang Thỏ Con                 1
Ưu Đãi Kết Hôn
( Diễn ra 6 ngày )
Giảm Giá khi kết hôn  
Đồng Tâm Chiến( Diễn ra 6 ngày )  
BXH Hoa Tươi
6 Ngày
   
Đầu Tư Siêu Hoàn Trả x8
- Nạp Định Mức 100K nhận hoàn trả 6 ngày 4000 KC, Vũ Khí Cục Gôm, Găng Tay Vô Cực
 Tích Luỹ đăng nhập 1 ngàyKim Cương              1,000
Găng Tay Vô Cực1
 Tích Luỹ đăng nhập 2 ngàyKim Cương              1,000
Cục Gôm1
 Tích Luỹ đăng nhập 3 ngàyKim Cương                 500
Thẻ Đổi Pet T1215
 Tích Luỹ đăng nhập 4 ngàyKim Cương                 500
Thẻ Đổi Pet T1215
 Tích Luỹ đăng nhập 5 ngàyKim Cương                 500
Thẻ Đổi Pet T1215
 Tích Luỹ đăng nhập 6 ngàyKim Cương                 500
Thẻ Đổi Pet T1215

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

=====================================================

Địa chỉ trụ sở: VNG Campus, Z06 đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 251/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 22/6/2015.

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ