[Máy chủ mới] - BOSS ROCKET

--

Tham gia chơi ngay

Sự kiện


Gunpow

Máy chủ mới BOSS ROCKET - ra mắt 22/05/2020
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!

Tên lửa mang sức mạnh hủy diệt, vậy các Xạ Thủ còn chờ chi, tham gia ngay máy chủ Rocket để hủy mọi pháo đài, diệt mọi lô cốt, san bằng tất cả để nâng trình thiện xạ lên tầm cao mới.

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Đăng Nhập Lễ Hội 11
Gà Quay10
Set Ác Ma1
Quà Giới Hạn 11
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Đăng Nhập Lễ Hội 21
Quà Kỹ Năng-Sơ1
Đá Thánh20
Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 11
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Đăng Nhập Lễ Hội 31
Xúc xắc20
Rương Bùa Lv31
Quà Giới Hạn 21
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đăng Nhập Lễ Hội 41
Quà Kỹ Năng-Sơ1
Quyển Đồ Tím10
Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 21
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Đăng Nhập Lễ Hội 51
Đá Kế Thừa10
Quà Khảm Lv61
Trứng Pet3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Quà Tăng Sao-Nhanh1
Quà Giới Hạn 31
Đăng Nhập Lễ Hội 61
Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 31
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Quà Tăng Sao-Nhanh1
Đá Tăng Sao-Sơ250
Đăng Nhập Lễ Hội 71
Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 31
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra 7 ngày
Nạp tích lũy 100 KCNước Giải Khát1
Trứng Pet Tím25
Xu Cầu Phúc30
Thuốc Tiến Hóa Pet20
Nạp tích lũy 250 KCPháo Hoa Sôi Động1
Trứng Pet Tím25
Xu Cầu Phúc30
Thuốc Tiến Hóa Pet20
Nạp tích lũy 500 KCRượu Vang1
Phiếu Rút Trang Bị100
Quà Khảm Lv73
Đá Tăng Sao- Trung200
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Khảm Lv71
Trứng Pet EXP-Cao20
Valyria Bow1
Quạt Giấy Pudding1
Nạp tích lũy 2000 KCThẻ Thần Long Hỏa Diệm1
Phiếu Rút Trang Bị100
Quà Khảm Lv73
Đá Tăng Sao- Trung200
Nạp tích lũy 3000 KCBoomerang Xương Cún1
Xúc xắc50
Rương Bùa Lv53
Đá Tăng Sao- Cao200
Nạp tích lũy 6000 KCVàng5.000.000
Sách Kỹ Năng-Trung10
Quà Khảm Lv74
Rương Bùa Lv43
Nạp tích lũy 8000 KCRương Xu Cầu Phúc2
Đá Tăng Sao-Cao150
Trứng Pet EXP-Cao50
Túi Quà Happy1
Nạp tích lũy 12000 KCĐá Tấn Công Lv88
Đá Phòng Thủ Lv88
Đá Sinh Lực Lv88
Thuốc Sinh Con1
Nạp tích lũy 15000 KCTúi Quà Nguyên Liệu2
Túi Quà Siêu Cấp1
Quà Khảm-Cao Lv103
Lì Xì1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Túi Quà Tăng Tốc2
Sói Con Hoang Nguyên1
Cánh Tà Ác1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Túi Quà Tăng Tốc5
Sói Con Hoang Nguyên2
Sừng Ma Thuật1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Túi Quà Tăng Tốc8
Sói Con Hoang Nguyên3
Mị Ảnh Bóng Đêm1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Túi Quà Tăng Tốc13
Sói Con Hoang Nguyên5
Ma Thuật Đen1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power5
Dép Kẹp1
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Túi Thuốc1
Túi Quà Pháp Thuật1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Túi Quà Tăng Tốc2
Sói Con Hoang Nguyên1
Cánh U Linh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Túi Quà Tăng Tốc5
Sói Con Hoang Nguyên2
Robot Cá1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Túi Quà Tăng Tốc8
Sói Con Hoang Nguyên3
Kim Tiêm Sinh Hóa1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Túi Quà Tăng Tốc13
Sói Con Hoang Nguyên5
Quà Thỏ Ảo Mộng1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power5
Túi Quà Đá Khảm1
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Cánh Tiên Bồng1
Quà Cầu Phúc-Đỉnh1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Túi Quà Tăng Tốc2
Sói Con Hoang Nguyên1
Cánh Thần Bí1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Túi Quà Vui Vẻ1
Sói Con Hoang Nguyên2
Chiến Trường Rực Lửa1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Túi Quà Trưởng Thành3
Sói Con Hoang Nguyên3
Hào Hùng1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Túi Quà Cầu Phúc4
Sói Con Hoang Nguyên5
Áo Giáp Ngôi Sao1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power10
Thánh Giá1
Rương Bùa Lv53
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Quà Cầu Phúc-Đỉnh1
Túi Quà Đế Vương1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Trứng Pet EXP-Cao7
Túi Quà Tăng Tốc2
Gấu Giáng Sinh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Gấu Giáng Sinh2
Túi Quà Tăng Tốc5
Gói Thời Trang Người Sói1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Gấu Giáng Sinh3
Rương Bùa Lv43
Huy Chương cầu phúc200
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Gấu Giáng Sinh5
Hộp Cơm Hình Tim1
Túi Quà Cao Cấp2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power10
Tinh Thánh Quang50
Túi Quà Súp Tròn1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Quà Cầu Phúc-Đỉnh1
Quà Tăng Sao-Siêu3
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Trứng Pet EXP-Cao7
Túi Quà Tăng Tốc2
Gấu Giáng Sinh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Gấu Giáng Sinh2
Túi Quà Tăng Tốc5
Quà Cánh Ngẫu Nhiên1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Gấu Giáng Sinh3
Rương Bùa Lv43
Quà Kẻ Lang Thang1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Gấu Giáng Sinh5
Voi Ma Mút1
Túi Quà Cao Cấp2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power10
Tinh Thánh Quang50
Cao Thủ Sóng Nước1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Quà Cầu Phúc-Đỉnh1
Quà Tăng Sao-Siêu3
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Trứng Pet EXP-Cao7
Túi Quà Tăng Tốc2
Gấu Giáng Sinh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Gấu Giáng Sinh2
Túi Quà Vui Vẻ1
Vạn Thế Luân Hồi1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Gấu Giáng Sinh3
Rương Bùa Lv43
Băng Ninja1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Gấu Giáng Sinh5
Hồng Vân Chiến Bào1
Túi Quà Cao Cấp2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power10
Tinh Thánh Quang50
Túi Quà Siêu Gà1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Quà Cầu Phúc-Đỉnh1
Quà Tăng Sao-Siêu3
Nạp Định Mức 7
Diễn ra ngày 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương700
Trứng Pet EXP-Cao7
Túi Quà Tăng Tốc1
Gấu Giáng Sinh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1.750
Gấu Giáng Sinh2
Túi Quà Vui Vẻ1
Linh Miêu1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương3.500
Gấu Giáng Sinh3
Quà Thời Trang White Valentine1
Túi Quà Power1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương7.000
Gấu Giáng Sinh5
Thẻ Chuối Cá Heo1
Túi Quà Cao Cấp2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Túi Quà Power10
Tinh Thánh Quang50
Người Tuyết Sao1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương30.000
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Quà Sách Đồ Cam20
Túi Quà Nguyên Bảo Đoàn Đoàn1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 1000 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Vàng500.000
Hộp Quà Đá-Trung3
Tích lũy tiêu 2000 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Vàng600.000
Đá Tăng Sao-Cao50
Tích lũy tiêu 4000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Vàng700.000
Hộp Quà Đá-Trung8
Tích lũy tiêu 8000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Vàng800.000
Đá Tăng Sao-Cao100
Tích lũy tiêu 12000 KCQuà Khảm Lv74
Vàng900.000
Hộp Quà Đá15
Tích lũy tiêu 20000 KCVàng1.000.000
Hộp Quà Đá20
Đá Tăng Sao-Cao200
Tích lũy tiêu 50000 KCVàng5.000.000
Thẻ Trâu Vàng1
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-7
Tích lũy tiêu 1000 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi40
Đá Tăng Sao-Cao30
Mảnh Trị Liệu-Đơn10
Tích lũy tiêu 3000 KCVàng750.000
Đá Tăng Sao-Cao60
Mảnh Trị Liệu-Đơn15
Tích lũy tiêu 6000 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi80
Đá Tăng Sao-Cao120
Mảnh Xúc Xắc20
Tích lũy tiêu 12000 KCVàng1.000.000
Đá Tăng Sao-Cao150
Huy Chương cầu phúc150
Tích lũy tiêu 30000 KCVàng1.500.000
Thuốc Tiến Hóa Pet100
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi100
Tích lũy tiêu 50000 KCMảnh Khiên Phản Đòn80
Hoa Thất Tịch1
Xu Cầu Phúc20
Tích lũy tiêu 75000 KCBé Heo May Mắn Thẻ1
Đá Tăng Sao-Cao250
Thuốc Tiến Hóa Pet250
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmRương Pet Cực Phẩm1
Rương Lao Động1
Đá Tăng Sao-Trung1
Bánh Donut10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmTúi Vàng Cường Hóa1
Sách Kỹ Năng-Trung2
Rương Tiếp Tế Thần Bí1
Đá Tăng Sao-Cao10
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
1 Nước Giải KhátPháo Định Dậu1
1 Nước Giải KhátĐèn Liên Hoa1
1 Nước Giải KhátPhi Tiêu BAT1
1 Nước Giải KhátBúa Gamon1
1 Pháo Hoa Sôi ĐộngThời Trang Học Trò1
1 Pháo Hoa Sôi ĐộngThời Trang Thần Kỳ1
1 Pháo Hoa Sôi ĐộngThời Trang Cá Tính1
1 Rượu VangThời Trang Vũ Hội1
1 Rượu VangThời Trang Áo Ngủ1
Đua Top Lực Chiến
Diễn ra 7 ngày
Top 1Đàn Thần1
Thẻ Thần Thiện xạ1
Đá Tấn Công L92
Túi Vàng-Lớn50
Top 2Thẻ Vua Vinh Dự1
Vá Múc Cơm1
Đá Tấn Công L83
Túi Vàng-Lớn40
Top 3Thẻ Vua Siêu Cấp1
Chúa Tể Thiên Không1
Đá Tấn Công L82
Túi Vàng-Lớn30
Top 4-10Thẻ Chiến Tướng1
Đá Tấn Công L71
Túi Vàng-Lớn20
Đua Top Level
( Diễn ra 7 ngày )
Top 1Cánh Mộng Huyễn1
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp1
Vàng5.000.000
Top 2Cánh Rồng Tinh Linh1
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp1
Vàng2500000
Top 3Hồng Phúc Tề Thiên1
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp1
Vàng1250000
Top 4-10Cánh Bạch Quang1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp1
Vàng750.000
Top 11-30Ánh Sáng Ma Quái1
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp1
Vàng500.000
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayVoi Bì Bì1
Gấu Bé Nhỏ1
Cánh Thần Bảy Màu1
Đá Tăng Sao-Cao5
Đá Tăng Sao-Trung10
Đá Tăng Sao-Sơ15
Đá Thánh2
Túi Vàng-Nhỏ10
Quay 20 Lần VQMMĐá Thánh20
Quay 100 Lần VQMMĐá Thánh100
Quay 200 Lần VQMMĐá Thánh200
Đua Top Nạp Máy Chủ Mới
( Diễn ra 7 ngày )
Top 1Đại Thánh Đã Về/Tử Hà Tiên Cô1
Đá Tăng Sao Cao2.018
Vàng16.888.888
Top 2Aladin1
Đá Tăng Sao Cao1.018
Vàng8.868.868
Top 3Single Anger1
Đá Tăng Sao Cao888
Vàng5.868.868
Top 4-10Đá Tăng Sao Cao368
Vàng1.868.868
Nạp Ít Nhận Nhiều 1
Diễn ra 3 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương1.500
Ngày 2 NhậnKim Cương1.500
Ngày 3 NhậnKim Cương1.500
Nạp Ít Nhận Nhiều 2
Diễn ra 4 ngày
Ngày 4 NhậnKim Cương1.000
Ngày 5 NhậnKim Cương1.000
Ngày 6 NhậnKim Cương1.200
Ngày 7 NhậnKim Cương1.300

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ