Tình Yêu Thuần Khiết (23 - 29/4/2021)

--

Tham gia ngay

Sự kiện


Tham gia ngay sự kiện của tuần này để mang về những niềm vui với các quà tặng siêu hấp dẫn nha các Xạ Thủ, nâng cao sức mạnh, thể hiện bản lĩnh kéo thả chính xác bách phát bách trúng nhé.

 gunpow

Sự kiện: TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT
Thời gian diễn ra: 23/4 - 29/4/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S294 Boss Trọng Thủy

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Hoa Hồng                             10
Bánh Donut                               5
Đăng Nhập Lễ Hội 1                               1
Vườn-Đá Lạ                 150.000
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Hoa Hồng                             20
Đá Tăng Sao-Trung                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 2                               1
Quà Pet-Trung                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Hoa Hồng                             30
Bánh Donut                             15
Đăng Nhập Lễ Hội 3                               1
Đạo Cụ Di Tích                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Hoa Hồng                             40
Vườn-Nước Thánh                 150.000
Quà Kim Cương May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Hoa Hồng                             50
Bánh Donut                             25
Đăng Nhập Lễ Hội 5                               1
Quà Pet-Trung                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Hoa Hồng                             60
Quà Kim Cương May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 6                               1
Quà Nước Thánh-Sơ                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Hoa Hồng                             70
Bánh Donut                             35
Đăng Nhập Lễ Hội 7                               1
Đạo Cụ Di Tích                               2
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳXu Đấu Giá                             20
Hoa Hồng                             50
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Vé Vấn Đáp                               5
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
16/4 - 18/4
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Vực Sâu Chăm Chú                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin5
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Gọng Sừng Ác Quỷ                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Ma Vương Hộ Thân                             (1)
Mảnh Khế Ước2
Túi quà tinh luyện                               1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
19/4 - 22/4
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Bé Trứng1
Thuốc Tăng Bậc Skin5
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Bé Trứng2
Ma Thuật Đen                               1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Bé Trứng3
Mảnh Khế Ước2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCKim Cương4000
Cánh Ma Thuật                             (1)
Mảnh Khế Ước3
Túi quà tinh luyện2
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
16/4 - 18/4
Nạp tích lũy 300 KCThẻ Tuần                                1
Túi quà cao cấp                               3
Vé Vấn Đáp                               5
Xúc Xắc                             25
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài                               6
Bé Thiên Sứ                                3
Túi Quà Tăng Tốc                               6
Quà Thánh Quang                               2
Nạp tích lũy 1200 KCTúi Quà Cầu Phúc                             12
Túi Quà Hồn                               3
Tia Sáng Không Gian                             (1)
Bé Rồng Lam                               6
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             20
Gấu Giáng Sinh                                9
Mái Tóc Bóng Đêm                             (1)
Túi Quà Vui Vẻ                             10
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam                               3
Kết Tinh Đá Quý                          250
Cà Phê Phin                               1
Thánh Đường Hắc Ám                             (1)
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Xu Đấu Giá                      1.200
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Diệt Yêu Trừ Ma                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                          100
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                               3
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi3
Hạc Giấy Tâm Tư1
Nạp tích lũy 20000 KCÝ Chí Khế Ước1
Vé Vấn Đáp                          500
Tích Lũy Nạp 2
Diễn ra ngày 4-7
19/4 - 22/4
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam                               1
Túi Quà Hồn                               1
NOO Phước Thịnh                             (1)
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài                               4
Nạp tích lũy 600 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             10
Rương Thuốc Tăng Sao                               1
NOO Phước Thịnh                             (1)
Đá Thức Tỉnh-Siêu                             10
Nạp tích lũy 1200 KCRương Thuốc Tăng Sao                               6
Túi Quà Hồn                               3
NOO Phước Thịnh                             (1)
Tim Vô Cực                               1
Nạp tích lũy 2000 KCQuà Pet-Đỉnh                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             20
Foot foot foot footprint                               1
Túi Quà Siêu Cấp                               1
Nạp tích lũy 4000 KCVoi Bì Bì                               1
Qùa Sách Đồ Cam                               4
Cupid Xinh Xắn                               2
Rương Xu Cầu Phúc                             30
Nạp tích lũy 6000 KCBánh Kem Kỷ Niệm                               1
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Xu Đấu Giá                      1.200
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                          100
Bù Nhìn Bí Đỏ1
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi3
Mảnh Khế Ước10
Nạp tích lũy 20000 KCÝ Chí Khế Ước1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
16/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Bọ Ruồi Đỏ                               2
Vé Vấn Đáp                               5
Cánh Rồng                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
 Kẻ Đuổi Sao                              (1)
 Mắt Đỏ                              (1)
 Canh Gác Đêm                              (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Bọ Ruồi Đỏ                               3
Vé Vấn Đáp                             25
Tự Do Tự Tại                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Thông Minh Nhanh Nhạy                             (1)
Song Tử                             (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Dép Kẹp                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Lợn Nanh Thép                               1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
17/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Sói Con Hoang Nguyên                               2
Chiến Trường Rực Lửa                             (1)
Vé Vấn Đáp                               5
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
Sói Con Hoang Nguyên                               3
Vé Vấn Đáp                             12
Hào Hùng                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Áo Giáp Ngôi Sao                             (1)
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Vui Vẻ                               3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Nguyên Liệu                               2
Dấu Chân Bóng Đá                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Trượng Băng Pháp Thuật                               1
Cupid Xinh Xắn                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Thương Khung Chi Quang                               1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
18/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Cương Thi Baby                               2
Vé Vấn Đáp                               5
Ngại Ngùng E Thẹn                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
Cương Thi Baby                               3
Vé Vấn Đáp                             12
Khó Chịu Với Cún                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Khuyển Thiếu Niên                             (1)
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Thăng Tiến                               2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Súng Điện Quang                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Heo Vàng Tiến Lên                               1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Vòng Sáng Sư Tử                               1
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
19/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Pika Nhóc Tì                               2
Túi Quà Trưởng Thành                               1
Phong Thái Kiên Định                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Pika Nhóc Tì                               3
Tâm Hồn Không Ràng Buộc                             (1)
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Vương Tử Vũ Tế                             (1)
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Thăng Tiến                               2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Gà Lửa                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Cupid Xinh Xắn                               2
Bóng Ma Halloween                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
 Đàn Thần                                1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
20/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Cú Cử Nhân2
 Túi Quà Trưởng Thành                                1
Lạc Tuyết Thẩm Sương                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Cú Cử Nhân                               3
Túi Quà Thăng Tiến                               1
Hắc Bạch Vô Song                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Băng Hàn Đế Vương                             (1)
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Siêu Cấp                               1
Dấu Chân Halloween                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Em Bé Bóng Nước                               2
Tang Yuanyuan                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Hỏa Lực Tuyệt Đối                             (1)
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
21/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Gấu Giáng Sinh                                2
Túi Quà Vui Vẻ                               1
Tím Thủy Chung                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Gấu Giáng Sinh                                3
Túi Quà Nguyên Liệu                               1
Vàng Nho Nhã                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Thân Sĩ Chung Tình                             (1)
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Cầu Phúc                               5
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Quạt Giấy Pudding                             (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Cupid Xinh Xắn                               2
Cỏ Bốn Lá May Mắn                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Vỏ Sò Ánh Trăng                               1
Nạp Định Mức 7
Diễn ra ngày 7
22/4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Bảo Bối Ánh Trăng                               2
Túi quà cao cấp                               1
Phó Hằng                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Bảo Bối Ánh Trăng                               3
Túi Quà Cầu Phúc                               2
Tướng Quân                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Diên Hy Công Lược                             (1)
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Em Bé Bóng Nước                               1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Vô Cực1
Cánh Thần Mộng                             (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Em Bé Bóng Nước                               2
Hổ Chunky                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Khói Bụi (Hồng)                               1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
16/4 - 18/4
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                           100
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Hiện Hình                               1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                2
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Hiện Hình                               2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                5
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Hiện Hình                               3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                2
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Hiện Hình                               3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                               4
 Rương Vàng Lớn                                5
Mảnh Hiện Hình                               4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                               5
Rương Vàng Lớn                               7
Mảnh Hiện Hình                               5
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                              10
Rương Vàng Lớn                               3
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên                               1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Huy Hiệu Cam                               3
Bock, querido                               2
Túi Quà Hồn                               3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               5
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-7
19/4 - 22/4
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             10
Mảnh Xạ Thủ Pitaya                               2
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                             30
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             15
Đá Kế Thừa                             30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             20
Mảnh Xạ Thủ Pitaya                               3
Trứng Pet EXP-Cao                             30
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng Pet Tím                               4
Sách Kỹ Năng-Cao                             10
Ngôi Sao Đỏ                             (1)
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím                               4
Sách Kỹ Năng-Cao                             15
Mảnh Xạ Thủ Pitaya                               5
Ngôi Sao Đỏ                             (1)
Tích lũy tiêu 30000 KCMảnh Xạ Thủ Pitaya                             10
Sách Kỹ Năng-Cao                             20
Ngôi Sao Đỏ                             (1)
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Bảo Vật Cam                               3
Pika                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Túi Quà Hồn                               3
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
16/4 - 18/4
Giảm giá vật phẩmBé Tinh Linh                               1
Gà coco                               1
Quà Huy Chương Cầu Phúc                               1
Hoa Hồng                             10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
19/4 - 22/4
Giảm giá vật phẩmHoa Hồng                             10
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ                               1
Rương Tiếp Tế Thả Dù                               1
Chìa Thánh Quang                               5
Sự Kiện Ngày Lễ
KM Xu Đấu Giá (17/04 - 18/04)
Nạp 1 lần 100 KCXu Đấu Giá                             24
Nạp 1 lần 250 KCXu Đấu Giá                             60
Nạp 1 lần 500 KCXu Đấu Giá                          120
Nạp 1 lần 1000 KCXu Đấu Giá                          240
Nạp 1 lần 2500 KCXu Đấu Giá                          600
Nạp 1 lần 5000 KCXu Đấu Giá                      1.200
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 10
Giải Đặc BiệtÁnh Trăng Sao                               1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                               1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 5
Giải Đặc BiệtLong Vương                               1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                               1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
200 Thủy TinhGà Quay                             10
200 Thủy TinhMón Ăn Gia Đình                             15
200 Thủy TinhĐá Thánh                             10
300 Thủy TinhĐá Thánh-Thánh Quang                               5
499 Thủy TinhQuà Pet-Siêu                               1
1599 Thủy TinhBăng Thần Lăng Tinh                               1
2999 Thủy TinhCánh Thần Bảy Màu                             (1)
4999 Thủy TinhRương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                               1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
Sử Dụng 88 KC để quayQuạt Lửa Đỏ                               1
Sừng Hươu Bí Ẩn                             (1)
Mảnh Khế Ước                               1
Xu Đấu Giá                               5
Vé Vấn Đáp                               5
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung                               1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                               5
Hoa Hồng                               5
Đá Thánh                               5
Túi Vàng-Nhỏ                             10
Quay 20 Lần VQMMHoa Hồng                             20
Quay 100 Lần VQMMHoa Hồng                          100
Quay 200 Lần VQMMHoa Hồng                          200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               5
Hoa Hồng                               5
Đá Thánh                               2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Hoa Hồng                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Hoa Hồng                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Hoa Hồng                             15
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Hoa Hồng                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Hoa Hồng                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Hoa Hồng                             25
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Hoa Hồng                             50
Đá Thánh                               5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
16/4 - 22/4
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                               1
Hoa Hồng                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                               3
Hoa Hồng                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                               5
Hoa Hồng                             10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Hoa Hồng                             15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Hoa Hồng                             20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Hoa Hồng                             50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7ngày
16/4 - 22/4
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               5
Hoa Hồng                             10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             10
Hoa Hồng                             20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             15
Hoa Hồng                             30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             20
Hoa Hồng                             40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             25
Hoa Hồng                             50

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ