Tuần Lễ Hạnh Phúc

--

Tham gia ngay

Sự kiện


Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé

  • Tích Lũy Nạp T6-CN (17/03 -19/03) nhận thời trang Thời Gian Vui Vẻ, Bong Bóng Chú Hề
  • X2 phần thưởng Xạ Thủ Đấu Hạng
  • Sự kiện Mừng Lễ cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Sự kiện: TUẦN LỄ HẠNH PHÚC
Thời gian diễn ra: 17/03 - 23/03/2023
Phạm vi: S1 Boss Pow - S394 Boss NÚI

Gunpow


EventYêu CầuVật Phẩm SL 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Xèng Hài Hước                                 10
Bánh Donut                                   5
Đăng Nhập Lễ Hội 1                                   1
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Xèng Hài Hước                                 20
Đá Tăng Sao-Trung                                 20
Đăng Nhập Lễ Hội 2                                   1
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Xèng Hài Hước                                 30
Bánh Donut                                 15
Đăng Nhập Lễ Hội 3                                   1
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Xèng Hài Hước                                 40
Quà Kim Cương May Mắn                                   1
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Xèng Hài Hước                                 50
Bánh Donut                                 25
Đăng Nhập Lễ Hội 5                                   1
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Xèng Hài Hước                                 60
Quà Kim Cương May Mắn                                   1
Đăng Nhập Lễ Hội 6                                   1
Vé Vấn Đáp                                   5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Xèng Hài Hước                                 70
Bánh Donut                                 35
Đạo Cụ Di Tích                                   2
Vé Vấn Đáp                                   5
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 10
Xèng Hài Hước                                   5
Vé Vấn Đáp                                 10
Đá Thánh                                   4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 20
Xèng Hài Hước                                 10
Vé Vấn Đáp                                 10
Đá Thánh                                   8
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 20
Xèng Hài Hước                                 10
Vé Vấn Đáp                                 10
Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 20
Xèng Hài Hước                                 15
Vé Vấn Đáp                                 10
EXP Linh Thạch - Sơ                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 20
Xèng Hài Hước                                 20
Vé Vấn Đáp                                 10
Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 40
Xèng Hài Hước                                 20
Vé Vấn Đáp                                 10
Đá Thánh                                 10
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 40
Xèng Hài Hước                                 25
Vé Vấn Đáp                                 10
EXP Linh Thạch - Sơ                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 40
Xèng Hài Hước                                 50
Vé Vấn Đáp                                 10
Đá Thánh                                 10
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   1
Xèng Hài Hước                                   5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   3
Xèng Hài Hước                                   5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   5
Xèng Hài Hước                                 10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   6
Xèng Hài Hước                                 15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   6
Xèng Hài Hước                                 20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 Đá Thánh                                    5
Sách Kỹ Năng-Trung                                   7
Xèng Hài Hước                                 50
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳXu Đấu Giá                                 20
Xèng Hài Hước                                 50
Thuốc Tăng Bậc Skin                                   5
Xu Vàng                                   2
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Thuốc Tăng Bậc Skin10
Xu Vàng                                 10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Thuốc Tăng Bậc Skin20
Xu Vàng                                 10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Khế Ước3
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Trung                                   1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Quà Pet Bé Nhỏ T41
Xu Vàng                                 10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn5
Quà Pet Bé Nhỏ T42
Xu Vàng                                 10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Quà Pet Bé Nhỏ T43
Thuốc Tăng Bậc Skin30
Xu Vàng                                 10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCKim Cương4000
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Khế Ước5
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao                                   1
Tích Lũy Nạp 1
(Thứ 6 - CN)
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam                                   1
Quà Nạp Tự Chọn 1                                   1
Quà Bùa
(Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC)
                                   2
Xúc Xắc40
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài6
Quà Pet Tự Chọn 11
Quà Nạp Tự Chọn 21
Bong Bóng Chú Hề-1
Nạp tích lũy 1200 KCQuà Nạp Tự Chọn 22
Mảnh Vỡ Ý Chí20
Quà Pet Tự Chọn 21
Thời Gian Vui Vẻ                                  (1)
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin20
Quà Nạp Tự Chọn 31
Quà Pet Tự Chọn 31
Mặt Nạ Mặt Cười                                  (1)
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam                                   3
Chú Hề Chọc Cười                                 (1)
Quà Pet Tự Chọn 41
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu1
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa LV6 Tự Chọn1
EXP Linh Thạch - Trung                                   1
Túi Quà Vô Cực                                   1
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Nạp tích lũy 10000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                                   3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Mảnh Vỡ Ý Chí                                 50
Nạp tích lũy 20000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực1
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 30000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Túi Quà Vô Cực2
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 50000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực3
Túi quà tinh luyện3
Mảnh Vỡ Ý Chí200
Tích Lũy Nạp 2
(Thứ 2 - T5)
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam1
Quà Nạp Tự Chọn 11
Quà Bùa
(Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC)
2
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài10
Nạp tích lũy 600 KCThuốc Tăng Bậc Skin15
Rương Thuốc Tăng Sao3
Quà Nạp Tự Chọn 21
Mảnh Vỡ Ý Chí10
Nạp tích lũy 1200 KCRương Thuốc Tăng Sao6
EXP Linh Thạch - Sơ2
Đá Thức Tỉnh-Siêu10
Quà Pet Tự Chọn 21
Nạp tích lũy 2000 KCQuà Pet Tự Chọn 31
 Nồi Lẩu Đồng1
Quà Nạp Tự Chọn 31
EXP Linh Thạch - Sơ2
Nạp tích lũy 4000 KCQuà Pet Tự Chọn 41
Qùa Sách Đồ Cam4
Rương Xu Cầu Phúc30
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp tích lũy 6000 KCTúi Quà Vô Cực                                   1
Rương Bùa LV6 Tự Chọn1
 Rồng Bướm1
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Nạp tích lũy 10000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Mảnh Vỡ Ý Chí                                 50
Nạp tích lũy 20000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực1
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 30000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Túi Quà Vô Cực2
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 50000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực3
Túi quà tinh luyện3
Mảnh Vỡ Ý Chí200
Nạp Định Mức 1
Diễn ra Thứ 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra Thứ 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Sơ                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn                                   2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Quà Cánh Tự Chọn_ Truyền Thuyết                                   1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra CN
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Quà Cánh Tự Chọn_ Khởi Đầu                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn                                   5
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn                                   2
Nạp Định Mức 4
Diễn ra Thứ 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Quà Thời Trang Tự Chọn 2                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Quà Cánh Tự Chọn_ Sơ                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết                                   1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra Thứ 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1250
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet T125
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Quà Cánh Tự Chọn_ Trung1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu                                   1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn                                   2
Nạp Định Mức 6
Diễn ra Thứ 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Quà Thời Trang Tự Chọn 1                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Quà Cánh Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết                                   1
Nạp Định Mức 7
Diễn ra Thứ 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                               500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T12                                   2
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu                                   1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                            1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                   6
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn                                   1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                            2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T12                                 10
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung                                   1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                            5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T12                                 20
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn                                   2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                         10,000
Túi Quà Siêu Cấp                                   1
Thẻ Đổi Pet T12                                 50
Quà Cánh Tự Chọn_ Siêu                                   1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                         20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 50
Thẻ Đổi Pet T12                               100
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu                                   1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương                         40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin                               100
Thẻ Đổi Pet T12                               200
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Truyền Thuyết                                   1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra Thứ 6-CN
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng Pet Tím                                   3
Sách Kỹ Năng-Trung                                 10
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                                 30
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn                                   2
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng Pet Tím                                   3
Sách Kỹ Năng-Trung                                 15
Vé Vấn Đáp                                   5
Đá Kế Thừa                                 30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng Pet Tím                                   3
Sách Kỹ Năng-Trung                                 20
Trứng Pet EXP-Cao                                 30
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn                                   3
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng Pet Tím                                   4
Vé Vấn Đáp                                   5
Sách Kỹ Năng-Cao                                 10
Vàng                  10,000,000
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím                                   4
Sách Kỹ Năng-Cao                                 15
Vàng                  15,000,000
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn                                   5
Tích lũy tiêu 30000 KCVé Vấn Đáp                                   5
Sách Kỹ Năng-Cao                                 20
Vàng                  30,000,000
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn                                 10
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Bảo Vật Cam                                   3
Quà Pet Bé Nhỏ T4                                   5
Thuốc Tăng Bậc Skin                                 10
Túi Quà Hồn                                 10
Tích lũy tiêu 150000 KCQuà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Túi quà tinh luyện                                   3
Vàng               100,000,000
Túi Quà Hồn                                 20
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                                100
 Rương Vàng Lớn                                    2
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                    2
 Rương Vàng Lớn                                    2
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                    5
 Rương Vàng Lớn                                    3
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                    2
 Rương Vàng Lớn                                    3
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                                   4
 Rương Vàng Lớn                                    5
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                                   5
Rương Vàng Lớn                                   7
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                    5
Tích lũy tiêu 30000 KCQuà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên                                   1
Rương Vàng Lớn                                   3
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                  10
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Huy Hiệu Cam                                   3
Quà Pet Bé Nhỏ T4                                   5
Túi Quà Hồn                                 10
 Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn                                  15
Tích lũy tiêu 150000 KCQuà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh                                   1
Túi quà tinh luyện                                   3
Vàng               100,000,000
Túi Quà Hồn                                 20
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra Thứ 6 - CN
Giảm giá vật phẩm      Quà Pet Baby T4                                   1
Thuốc Tiến Hóa Pet                                 50
Mảnh Khế Ước                                   1
Quà Sách Đồ Cam                                   1
Quà Huy Chương Cầu Phúc                                   1
Xèng Hài Hước                                 10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5
Giảm giá vật phẩmXèng Hài Hước                                 10
Quà Trưởng Thành Vườn                                   1
Quà Sách Đồ Cam                                   1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ                                   1
Rương Tiếp Tế Thả Dù                                   1
Chìa Thánh Quang                                   5
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
100 Thẻ Đổi Pet T12Chopper Kẹo Bông1
70 Thẻ Đổi Pet T12Cerberus Baby1
20 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 41
10 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 3                            1
5 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 2                            1
3 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 1                            1
10 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng)                            1
20 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Vàng (Quà Thẻ Tháng)                            1
40 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Pet (Quà Thẻ Tháng)                            1
50 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Tăng Sao (Quà Thẻ Tháng)                            1
60 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Rèn (Quà Thẻ Tháng)                            1
100 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng)                            1
120 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Bùa (Quà Thẻ Tháng)                            1
150 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Đồ Cam (Quà Thẻ Tháng)                            1
200 Xèng Hài HướcGà Quay                          10
200 Xèng Hài HướcMón Ăn Gia Đình                          15
200  Xèng Hài HướcĐá Thánh                          10
300  Xèng Hài HướcĐá Thánh-Thánh Quang                            5
499  Xèng Hài HướcQuà Pet-Siêu                            1
1599  Xèng Hài Hước      Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên T4                            1
2999  Xèng Hài HướcPika Nhóc Tì                            1
3999  Xèng Hài Hước Trang Bị Ảo Diệu_Ngẫu Nhiên                            1
Tích Lũy Đấu Điểm (7 ngày)Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 35 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 100 TrậnĐá Tăng Sao-Trung                                   5
Vàng                       100,000
EXP                         20,000
Đá Thánh                                   2
Sự Kiện Ngày Lễ (7 Ngày)
Ưu Đãi Combo phiên bản mới
Nạp 1 lần 100 KCEXP Linh Thạch - Sơ5
Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên2
Xu Vàng2
Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Sơ1
Nạp 1 lần 250 KCEXP Linh Thạch - Sơ10
Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên3
Rương Linh Thạch Bậc 1_Tự Chọn1
Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Trung1
Nạp 1 lần 500 KCEXP Linh Thạch - Sơ15
Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên5
Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn1
Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Trung2
Nạp 1 lần 1000 KCEXP Linh Thạch - Sơ20
Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên10
Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn2
Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao1
Nạp 1 lần 2500 KCEXP Linh Thạch - Sơ25
Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên15
Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn3
Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCEXP Linh Thạch - Sơ30
Rương Chiến Hồn Tự Chọn5
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp 1 lần 10000 KCEXP Linh Thạch - Sơ35
Rương Chiến Hồn Tự Chọn10
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn2
Quà Cánh Tự Chọn_ Truyền Thuyết1
BXH Hoa Tươi
7 Ngày

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

=====================================================

Địa chỉ trụ sở: VNG Campus, Z06 đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 251/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 22/6/2015.

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ