Valentine Trắng

--

Tham gia ngay

Sự kiện


Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé

  • Tích Lũy Nạp T6-CN (10/03 - 12/03) nhận thời trang Chim Én Và Hoa
  • Sự Kiện Hộp Thần Bí (10/03 - 16/03)
  • Đầu tư 100K nhận hoàn trả Kim Cương, Cánh Giấc Mơ Xanh Biếc

Sự kiện: VALENTINE TRẮNG
Thời gian diễn ra: 10/03 - 16/03/2023
Phạm vi: S1 Boss Pow - S393 Boss ĐẸP

Gunpow


EventYêu CầuVật PhẩmSL 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Kẹo Bạc Hà Nhỏ10
Bánh Donut5
Đăng Nhập Lễ Hội 11
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Kẹo Bạc Hà Nhỏ20
Đá Tăng Sao-Trung20
Đăng Nhập Lễ Hội 21
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Kẹo Bạc Hà Nhỏ30
Bánh Donut15
Đăng Nhập Lễ Hội 31
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Kẹo Bạc Hà Nhỏ40
Quà Kim Cương May Mắn1
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Bánh Donut25
Đăng Nhập Lễ Hội 51
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Kẹo Bạc Hà Nhỏ60
Quà Kim Cương May Mắn1
Đăng Nhập Lễ Hội 61
Vé Vấn Đáp5
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Kẹo Bạc Hà Nhỏ70
Bánh Donut35
Đạo Cụ Di Tích2
Vé Vấn Đáp5
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao5
Kẹo Bạc Hà Nhỏ5
Vé Vấn Đáp5
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Kẹo Bạc Hà Nhỏ10
Vé Vấn Đáp5
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Kẹo Bạc Hà Nhỏ10
Vé Vấn Đáp5
Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên1
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Kẹo Bạc Hà Nhỏ15
Vé Vấn Đáp5
EXP Linh Thạch - Sơ1
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Kẹo Bạc Hà Nhỏ20
Vé Vấn Đáp5
Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên1
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Kẹo Bạc Hà Nhỏ20
Vé Vấn Đáp5
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Kẹo Bạc Hà Nhỏ25
Vé Vấn Đáp5
EXP Linh Thạch - Sơ1
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Vé Vấn Đáp5
Đá Thánh5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung1
Kẹo Bạc Hà Nhỏ5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung3
Kẹo Bạc Hà Nhỏ5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung5
Kẹo Bạc Hà Nhỏ10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung6
Kẹo Bạc Hà Nhỏ15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung6
Kẹo Bạc Hà Nhỏ20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Đá Thánh 5
Sách Kỹ Năng-Trung7
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳXu Đấu Giá20
Kẹo Bạc Hà Nhỏ50
Thuốc Tăng Bậc Skin5
Xu Vàng2
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Thuốc Tăng Bậc Skin10
Xu Vàng10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Thuốc Tăng Bậc Skin20
Xu Vàng10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Khế Ước3
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Trung1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Quà Pet Bé Nhỏ T41
Xu Vàng10
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn5
Quà Pet Bé Nhỏ T42
Xu Vàng10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Quà Pet Bé Nhỏ T43
Thuốc Tăng Bậc Skin30
Xu Vàng10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCKim Cương4000
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Khế Ước5
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao1
Tích Lũy Nạp 1
(Thứ 6 - CN)
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam1
Quà Nạp Tự Chọn 11
Quà Bùa
(Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC)
2
Xúc Xắc40
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài6
Quà Pet Tự Chọn 11
Quà Nạp Tự Chọn 21
Mảnh Vỡ Ý Chí10
Nạp tích lũy 1200 KCQuà Nạp Tự Chọn 22
Mảnh Vỡ Ý Chí10
Quà Pet Tự Chọn 21
Chim Én Và Hoa(1)
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin20
Quà Nạp Tự Chọn 31
Quà Pet Tự Chọn 31
Én Trắng Nho Nhã(1)
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Vũ Điệu Én Trắng(1)
Quà Pet Tự Chọn 41
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu1
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa LV6 Tự Chọn1
EXP Linh Thạch - Trung1
Túi Quà Vô Cực1
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Nạp tích lũy 10000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp3
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Mảnh Vỡ Ý Chí50
Nạp tích lũy 20000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực1
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 30000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Túi Quà Vô Cực2
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 50000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực3
Túi quà tinh luyện3
Mảnh Vỡ Ý Chí200
Tích Lũy Nạp 2
(Thứ 2 - T5)
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam1
Quà Nạp Tự Chọn 11
Quà Bùa
(Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC)
2
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài10
Nạp tích lũy 600 KCThuốc Tăng Bậc Skin15
Rương Thuốc Tăng Sao3
Quà Nạp Tự Chọn 21
Mảnh Vỡ Ý Chí10
Nạp tích lũy 1200 KCRương Thuốc Tăng Sao6
EXP Linh Thạch - Sơ2
Đá Thức Tỉnh-Siêu10
Quà Pet Tự Chọn 21
Nạp tích lũy 2000 KCQuà Pet Tự Chọn 31
Dấu Chân Vương Miện1
Quà Nạp Tự Chọn 31
EXP Linh Thạch - Sơ2
Nạp tích lũy 4000 KCQuà Pet Tự Chọn 41
Qùa Sách Đồ Cam4
Rương Xu Cầu Phúc30
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu1
Nạp tích lũy 6000 KCTúi Quà Vô Cực1
Rương Bùa LV6 Tự Chọn1
Gà Mờ1
Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn1
Nạp tích lũy 10000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp3
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Mảnh Vỡ Ý Chí50
Nạp tích lũy 20000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực1
Túi quà tinh luyện1
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 30000 KCEXP Linh Thạch - Cao1
Túi Quà Vô Cực2
Túi quà tinh luyện2
Mảnh Vỡ Ý Chí150
Nạp tích lũy 50000 KCRương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn1
Túi Quà Vô Cực3
Túi quà tinh luyện3
Mảnh Vỡ Ý Chí200
Nạp Định Mức 1
Diễn ra Thứ 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra Thứ 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Sơ1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Quà Cánh Tự Chọn_ Truyền Thuyết1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra CN
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Cánh Tự Chọn_ Khởi Đầu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn5
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn2
Nạp Định Mức 4
Diễn ra Thứ 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Thời Trang Tự Chọn 21
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Quà Cánh Tự Chọn_ Sơ1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra Thứ 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1250
Quà Nạp Tự Chọn 21
Thẻ Đổi Pet T125
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Quà Cánh Tự Chọn_ Trung1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn2
Nạp Định Mức 6
Diễn ra Thứ 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Quà Thời Trang Tự Chọn 11
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Quà Cánh Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết1
Nạp Định Mức 7
Diễn ra Thứ 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương500
Quà Nạp Tự Chọn 11
Thẻ Đổi Pet T122
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương1,250
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T126
Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương2,500
Quà Nạp Tự Chọn 22
Thẻ Đổi Pet T1210
Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương5,000
Quà Nạp Tự Chọn 31
Thẻ Đổi Pet T1220
Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn2
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương10,000
Túi Quà Siêu Cấp1
Thẻ Đổi Pet T1250
Quà Cánh Tự Chọn_ Siêu1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương20,000
Thuốc Tăng Bậc Skin50
Thẻ Đổi Pet T12100
Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu1
Nạp 1 lần 10000 KCKim Cương40,000
Thuốc Tăng Bậc Skin100
Thẻ Đổi Pet T12200
Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Truyền Thuyết1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra Thứ 6-CN
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung10
Thuốc T.Giới T.Cưỡi30
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn2
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung15
Vé Vấn Đáp5
Đá Kế Thừa30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung20
Trứng Pet EXP-Cao30
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn3
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng Pet Tím4
Vé Vấn Đáp5
Sách Kỹ Năng-Cao10
Vàng10,000,000
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím4
Sách Kỹ Năng-Cao15
Vàng15,000,000
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn5
Tích lũy tiêu 30000 KCVé Vấn Đáp5
Sách Kỹ Năng-Cao20
Vàng30,000,000
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn10
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Bảo Vật Cam3
Quà Pet Bé Nhỏ T45
Thuốc Tăng Bậc Skin10
Túi Quà Hồn10
Tích lũy tiêu 150000 KCQuà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh1
Túi quà tinh luyện3
Vàng100,000,000
Túi Quà Hồn20
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5
Tích lũy tiêu 500 KCHuy Chương Cầu Phúc 100
Rương Vàng Lớn 2
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 1
Tích lũy tiêu 1500 KCRương Đá Sao-Đỉnh 2
Rương Vàng Lớn 2
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 2
Tích lũy tiêu 3000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang 5
Rương Vàng Lớn 3
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 3
Tích lũy tiêu 6000 KCRương Đá Tăng Sao Cực 2
Rương Vàng Lớn 3
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv74
Rương Vàng Lớn 5
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam5
Rương Vàng Lớn7
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 5
Tích lũy tiêu 30000 KCQuà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên1
Rương Vàng Lớn3
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 10
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Huy Hiệu Cam3
Quà Pet Bé Nhỏ T45
Túi Quà Hồn10
Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn 15
Tích lũy tiêu 150000 KCQuà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh1
Túi quà tinh luyện3
Vàng100,000,000
Túi Quà Hồn20
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra Thứ 6 - CN
Giảm giá vật phẩm      Quà Pet Baby T41
Thuốc Tiến Hóa Pet50
Mảnh Khế Ước1
Quà Sách Đồ Cam1
Quà Huy Chương Cầu Phúc1
Kẹo Bạc Hà Nhỏ10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5
Giảm giá vật phẩmKẹo Bạc Hà Nhỏ10
Quà Trưởng Thành Vườn1
Quà Sách Đồ Cam1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ1
Rương Tiếp Tế Thả Dù1
Chìa Thánh Quang5
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
100 Thẻ Đổi Pet T12Chopper Kẹo Bông1
70 Thẻ Đổi Pet T12Cerberus Baby1
20 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 41
10 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 31
5 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 21
3 Thẻ Đổi Pet T12Quà Pet Tự Chọn 11
10 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng)1
20 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Vàng (Quà Thẻ Tháng)1
40 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Pet (Quà Thẻ Tháng)1
50 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Tăng Sao (Quà Thẻ Tháng)1
60 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Rèn (Quà Thẻ Tháng)1
100 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng)1
120 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Bùa (Quà Thẻ Tháng)1
150 Phúc Lợi Thẻ ThángTúi Đồ Cam (Quà Thẻ Tháng)1
200 Kẹo Bạc Hà NhỏGà Quay10
200 Kẹo Bạc Hà NhỏMón Ăn Gia Đình15
200  Kẹo Bạc Hà NhỏĐá Thánh10
300  Kẹo Bạc Hà NhỏĐá Thánh-Thánh Quang5
499  Kẹo Bạc Hà NhỏQuà Pet-Siêu1
1599  Kẹo Bạc Hà Nhỏ      Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên T41
2999  Kẹo Bạc Hà NhỏPika Nhóc Tì1
3999  Kẹo Bạc Hà NhỏTrang Bị Ảo Diệu_Ngẫu Nhiên1
Tích Lũy Đấu Điểm (7 ngày)Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 35 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 100 TrậnĐá Tăng Sao-Trung5
Vàng100,000
EXP20,000
Đá Thánh2
Đua Top Nạp all Server nhận Vũ Khí Hoàng Đạo
Hộp Thần Bí

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

=====================================================

Địa chỉ trụ sở: VNG Campus, Z06 đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 251/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 22/6/2015.

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ