Tân Niên Vạn Lộc (19/2 - 25/2/2021)

--

Tham gia chơi ngay

Sự kiện


Chúc cho những lời ta chúc nhau sớm là hiện thực nha các Xạ Thủ, Tân Niên Vạn Lộc sẽ đến từng nhà và ghé thăm từng người trong ngôi nhà GunPow Mobi của chúng ta nha, vui chơi nhận quà thả ga nào.

 gunpow

Sự kiện: TÂN NIÊN VẠN LỘC
Thời gian diễn ra: 19/2 - 25/2/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S285 Boss Tân Sửu

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Nguyên Bảo            10
Bánh Donut            21
Đăng Nhập Lễ Hội 1               1
Cầu Vồng Rực Rỡ 7 ngày1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Nguyên Bảo            20
Đá Tăng Sao-Trung            20
Đăng Nhập Lễ Hội 2               1
Đại Thánh Đã Về 3 ngày               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Nguyên Bảo            30
Bánh Donut            21
Đăng Nhập Lễ Hội 3               1
Đạo Cụ Di Tích               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Nguyên Bảo            40
Đá Tăng Sao-Trung            20
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Quà Nước Thánh-Sơ               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Nguyên Bảo            50
Bánh Donut            21
Đăng Nhập Lễ Hội 5               1
Nguyên Bảo Đoàn Đoàn 3 ngày               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Nguyên Bảo            60
Đá Tăng Sao-Trung            20
Đăng Nhập Lễ Hội 6               1
Quà Nước Thánh-Sơ               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Nguyên Bảo            70
Bánh Donut            21
Đăng Nhập Lễ Hội 7               1
Đạo Cụ Di Tích               1
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa               1
Nguyên Bảo            50
Đá Tăng Sao-Cao            50
Kết Tinh Đá Quý            20
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Tinh Thánh Quang15
Tóc Nam Thần            (1)
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Đá Tăng Sao-Cao200
Cánh Thần Mộng            (1)
Mặt Nam Thần            (1)
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Gấu Trúc Po1
Mảnh Khế Ước1
Thầy Giáo Nam Thần            (1)
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 300 KCQuà Thẻ Bài               2
Quà Kẹo Mút            10
Xu Cầu Phúc               5
Nhẫn Tỏ Tình               5
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài               3
Nhẫn Tỏ Tình               5
Quà Ấm Áp            10
Quà Thánh Quang               1
Nạp tích lũy 1200 KCQuà Thẻ Bài               5
Túi Quà Hồn               3
Xu Cầu Phúc            25
Nhẫn Tỏ Tình            10
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam               3
Cupid               1
Nhẫn Tỏ Tình            30
Nhẫn Phong               1
Nạp tích lũy 6000 KCThần Long Hỏa Diệm               1
Thuốc Pet Biến Hình               1
Nhẫn Tỏ Tình            50
Dù Thiên Cơ               1
Nạp tích lũy 10000 KC-
Nạp tích lũy 15000 KC
Nạp tích lũy 20000 KCTà Áo Tung Bay            (1)
Tình Thơ Ý Họa            (1)
Áo Dài Tơ Lụa            (1)
Danh Hiệu Trâu Vàng Đón Xuân               1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Mùng 1 Tết
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương         800
Gấu Giáng Sinh                1
Túi Quà Trưởng Thành               1
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí               1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương     1.500
Gấu Giáng Sinh                2
Hăng Say Chiến Đấu 
Túi Quà Thăng Tiến               1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương     2.000
Gấu Bé Nhỏ               1
Túi Quà Thăng Tiến               2
Mũ Huấn Luyện            (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương     5.000
Gấu Bé Nhỏ               2
Túi Quà Nguyên Liệu               2
Dũng Cảm Kiên Nghị            (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương   12.500
Em Bé Bóng Nước               2
Túi Quà Siêu Cấp               2
Áo Phiêu Lưu            (1)
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương   20.000
Túi Quà Siêu Cấp               5
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi               1
Đèn Lưu Ly               1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc          100
 Rương Vàng Lớn                2
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                2
 Rương Vàng Lớn                2
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                5
 Rương Vàng Lớn                3
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                2
 Rương Vàng Lớn                3
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7               4
 Rương Vàng Lớn                5
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam               5
Rương Vàng Lớn               7
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu               5
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực             10
Rương Vàng Lớn               3
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên               1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Dây Chuyền Cam               2
Pika               2
Túi Quà Hồn               3
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmSói Con Hoang Nguyên               1
Thuốc Tiến Hóa Pet            50
Quà Huy Chương Cầu Phúc               1
Nguyên Bảo            10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmNguyên Bảo            10
Đá Thánh-Thánh Quang               2
Rương Tiếp Tế Thả Dù               1
Chìa Thánh Quang               5
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Lì Xì Sôi ĐộngGà Quay            10
200 Lì Xì Sôi ĐộngMón Ăn Gia Đình            15
200 Lì Xì Sôi ĐộngĐá Thánh            10
300 Lì Xì Sôi ĐộngĐá Thánh-Thánh Quang               5
499 Lì Xì Sôi ĐộngQuà Pet-Siêu               1
1599 Lì Xì Sôi ĐộngMàn Đêm Bảo Vệ               1
2999 Lì Xì Sôi ĐộngGà Bãi Biển               1
3999 Lì Xì Sôi ĐộngTrăng Khuyết               1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 88 KC để quayQuả Bóng Lửa               1
Chổi Lông Gà               1
Long Vương               1
Thánh Giá             (1)
Xu Đấu Giá               5
Thẻ Giữ Bậc Đấu               1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân               5
Nguyên Bảo               5
Đá Thánh               5
Túi Vàng-Nhỏ            10
Quay 20 Lần VQMMNguyên Bảo            20
Quay 100 Lần VQMMNguyên Bảo         100
Quay 200 Lần VQMMNguyên Bảo         200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 07 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao               5
Nguyên Bảo               5
Đá Thánh               2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            10
Nguyên Bảo            10
Đá Thánh               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            10
Nguyên Bảo            10
Đá Thánh               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            10
Nguyên Bảo            15
Đá Thánh               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            10
Nguyên Bảo            20
Đá Thánh               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            20
Nguyên Bảo            20
Đá Thánh               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            20
Nguyên Bảo            25
Đá Thánh               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao            20
Nguyên Bảo            50
Đá Thánh               5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung               1
Nguyên Bảo               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung               3
Nguyên Bảo               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung               5
Nguyên Bảo            10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung               6
Nguyên Bảo            15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung               6
Nguyên Bảo            20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung               7
Nguyên Bảo            50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao               5
Nguyên Bảo            10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao            10
Nguyên Bảo            20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao            15
Nguyên Bảo            30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao            20
Nguyên Bảo            40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao            25
Nguyên Bảo            50

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ