Kỷ Nguyên Steampunk (26/6 - 2/7/2020)

--

Tham gia chơi ngay

Sự kiện


Thời tới không cản nổi rồi các Xạ Thủ ơi, Kỷ Nguyên Steampunk đã xuất hiện, nhanh chân thể hiện bản thân chính là những siêu Xạ Thủ nơi đây để vạn người kính ngưỡng cũng như củng cố đẳng cấp ngày cao thiện chiến của mình nào.

 gunpow

Sự kiện: KỶ NGUYÊN STEAMPUNK
Thời gian diễn ra: 26/6 - 2/7/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S251 Boss Sonic

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Tiểu Cát và Kỳ Kỳ                  1
Bánh Donut                  3
Chìa Thánh Quang                  1
Kẹo Bạc Hà                10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Ánh Trăng Sao 3 thẻ                  1
Thuốc Tiến Hóa Pet                  4
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Bánh Donut                  5
Chìa Thánh Quang                  2
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Quà Nước Thánh-Sơ                  1
Đá Thức Tỉnh-Cao                  2
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Nhà Thám Hiểm Ánh Sáng                   1
Chìa Thánh Quang                  2
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Quà Nước Thánh-Sơ                  1
Đá Phong Ấn                10
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Bánh Donut                  5
Chìa Thánh Quang                  2
Đá Tăng Sao-Trung                20
Kẹo Bạc Hà                70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳQuà Ngày Lễ-Kim Cương                  2
Kẹo Bạc Hà                50
Đá Tăng Sao-Cao                50
Tinh Hoa Đá Quý                20
Nạp Liên Tục
Diễn ra ngày 1-3
26.06 - 28.06
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương         5.000
Ánh Mắt Chăm Chú                  1
Tinh Thánh Quang                30
Kết Tinh Đá Quý             100
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương         5.000
Nón Người Dẫn Đường                  1
Túi Vàng Siêu Lớn                  1
Quà Tăng Cấp Pet                  2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương         5.000
Phong Cách Hơi Nước                  1
Quà Khảm-Cao Lv10                  1
Trâu Vàng                  1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
26.06 - 28.06
Nạp tích lũy 375 KCQuà Phẩm Chất                  2
Quà Kẹo Mút                20
Rương Xu Cầu Phúc                10
Rương Thánh Quang                20
Nạp tích lũy 750 KCXe Xích Lô Gấu Con                  1
Chỉ Điểm Giang Sơn                  1
Chỉ Điểm Giang Sơn                  1
Chỉ Điểm Giang Sơn                  1
Nạp tích lũy 1750 KCRương Thuốc Tăng Sao                  8
Quà Sách Đồ Cam                  6
Đá Thánh-Thánh Quang                35
Dấu Chân Bánh Trôi                  1
Nạp tích lũy 3750 KCRương Thuốc Tăng Sao                20
Habu Cầu Vồng                  1
Tu La Chiến Quỷ                   1
Đỏ Thắm Sắc Xuân                  1
Nạp tích lũy 6000 KCChìa Quốc Vương                  1
Đá Thủ-Quỷ Lv1                  2
Đá HP-Quỷ Lv1                  2
Đá Công-Quỷ Lv1                  2
Nạp tích lũy 10000 KCQuà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                   1
Đá Thủ-Quỷ Lv1                  4
Đá HP-Quỷ Lv1                  4
Đá Công-Quỷ Lv1                   4
Nạp Định Mức 1
26.06
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương             400
Cú Cử Nhân                   1
Huy Chương Cầu Phúc             200
Đá Vô Cực L7                  3
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương         1.000
Cú Cử Nhân                  2
Đá Tăng Sao-Cao             100
Túi Quà Nguyên Liệu                  2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương         2.000
Gà Bãi Biển                  1
Túi Quà Cao Cấp                  5
Súng Pandora                  1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương         5.000
 Bock, querido                   1
Đá Tinh Luyện-Cao                50
Túi Quà Vô Cực                  1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương      10.000
Bé Trứng                  3
 Quà Khảm-Cao Lv10                   3
Dấu Chân Lửa                  1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương      25.000
Túi Quà Siêu Cấp                  3
Túi Quà Tinh Luyện                  5
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân             500
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
26.06 - 28.06
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc              100
 Rương Vàng Lớn                   2
Mảnh Nộ Hỏa                  3
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                   2
 Rương Vàng Lớn                   2
Mảnh Nộ Hỏa                  3
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                   5
 Rương Vàng Lớn                   3
Mảnh Nộ Hỏa                  4
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                   2
 Rương Vàng Lớn                   3
Mảnh Nộ Hỏa                  4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                  4
 Rương Vàng Lớn                   5
Mảnh Nộ Hỏa                  5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                  5
Rương Vàng Lớn                  7
Mảnh Nộ Hỏa                  6
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                 10
Rương Vàng Lớn                  3
Mảnh Nộ Hỏa                  8
Tích lũy tiêu 75000 KCRương Bùa Lv5                  5
 Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                   1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
26.06 - 28.06
Giảm giá vật phẩmBé Nico                  1
Bé Én Xuân                  1
Thuốc Sinh Con                  1
Kẹo Bạc Hà                10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
29.06 - 02.07
Giảm giá vật phẩmKẹo Bạc Hà                10
Đá Thánh-Thánh Quang                  2
Bé Thiên Sứ                   1
Chìa Thánh Quang                  5
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 3 ngày
26.06 - 28.06
Ngày 1 NhậnKim Cương             250
Heo Vàng Tiến Lên 3 ngày                  1
Ngày 2 NhậnKim Cương             250
Ngày 3 NhậnKim Cương             250
Nạp Hoàn Trả
Diễn ra 4 ngày
29.06 - 02.07
Ngày 4 NhậnKim Cương             250
Bòng Đầu Lâu                  1
Ngày 5 NhậnKim Cương             200
Nhẫn Phong                  1
Ngày 6 NhậnKim Cương             200
Ngày 7 NhậnKim Cương             200
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtHộp Quà Ngày Lễ                  1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                  1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtSói Con Hoang Nguyên                  1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                  1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
200 Kẹo Bạc HàGà Quay                10
200 Kẹo Bạc HàMón Ăn Gia Đình                10
200 Kẹo Bạc HàĐá Thánh                20
300 Kẹo Bạc HàĐá Thánh-Thánh Quang                  5
499 Kẹo Bạc HàTinh Thánh Quang                  5
1599 Kẹo Bạc HàQuà Thời Trang Tao Nhã                  1
2999 Kẹo Bạc HàLời Hoa Bỉ Ngạn                  1
3999 Kẹo Bạc HàQuà Trang Bị GunPow 2 Tuổi                  1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Sử Dụng 66 KC để quayChúc Phúc Của Cupid                  1
Pika                  1
Thiên Sứ Cầu Vồng                  1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                   1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                  5
Đá Tăng Sao-Trung                  5
Kẹo Bạc Hà                  5
Túi Vàng-Nhỏ                10
Quay 20 Lần VQMMKẹo Bạc Hà                20
Quay 100 Lần VQMMKẹo Bạc Hà             100
Quay 200 Lần VQMMKẹo Bạc Hà             200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                  5
Kẹo Bạc Hà                  5
Đá Thánh                  2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                10
Đá Thánh                  4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                10
Đá Thánh                  4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                15
Đá Thánh                  4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                20
Đá Thánh                  5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                20
Kẹo Bạc Hà                20
Đá Thánh                  5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                20
Kẹo Bạc Hà                25
Đá Thánh                  5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                20
Kẹo Bạc Hà                50
Đá Thánh                  5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                  1
Kẹo Bạc Hà                  5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                  3
Kẹo Bạc Hà                  5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                  5
Kẹo Bạc Hà                10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                  6
Kẹo Bạc Hà                15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                  6
Kẹo Bạc Hà                20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                  7
Kẹo Bạc Hà                50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
26.06 - 02.07
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                30
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                10
Kẹo Bạc Hà                50
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                20
Kẹo Bạc Hà                70
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                20
Kẹo Bạc Hà                80
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                30
Kẹo Bạc Hà             100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Bùi Minh Phương

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Hotline: 1900 561558 - Email hỗ trợ: cskh@vng.com.vn

Điều khoản dịch vụ