Ma Vương Tái Sinh (3 - 9/1/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ Pow tiên đoán event hôm nay thế nào? Câu trả lời ngắn gọn: Tuyệt vời! Các Xạ Thủ tham gia là sẽ thấy quà thưởng bao la, hoạt động phong phú. Chần chừ gì nữa không tham gia ngay hỡi các Xạ Thủ! Hãy cùng Pow thể hiện bản lĩnh của mình đi nào!

 gunpow

Sự kiện: MA VƯƠNG TÁI SINH
Thời gian diễn ra: 3/1 - 9/1/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S226 Boss DRAGON

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Đá Thức Tỉnh-Cao1
Hoa Quả3
Đá Tăng Sao-Trung10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Đá Thức Tỉnh-Cao2
Hoa Quả3
Đá Tăng Sao-Trung10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Đá Thức Tỉnh-Cao3
Hoa Quả3
Đá Tăng Sao-Trung10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đá Thức Tỉnh-Cao3
Hoa Quả4
Đá Tăng Sao-Trung20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Đá Thức Tỉnh-Cao3
Hoa Quả4
Đá Tăng Sao-Trung30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Đá Thức Tỉnh-Cao3
Hoa Quả5
Đá Tăng Sao-Trung30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Đá Thức Tỉnh-Cao3
Hoa Quả10
Đá Tăng Sao-Trung30
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa1
Hoa Quả50
Đá Tăng Sao-Cao50
Bé Én Xuân1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCTiến Sĩ Điên Cuồng1
Tinh Thánh Quang10
Sách Lĩnh Ngộ50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang10
Quà Khảm-Cao Lv101
Đoán Như Thần1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCRobot Cá1
Quà 12 Đồng5
Tiến Sĩ Kỳ Lạ1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCSách Chế Tạo Bông Tai Cam3
Đá Tăng Sao-Cao100
Quà Đá Vô Cực L71
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCQuản Gia Thành Cổ1
Gấu Giáng Sinh1
Quà Tiến Hóa Pet2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCLinh Hồn Gothic1
Gấu Giáng Sinh1
Quà Tiến Hóa Pet2
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCLòng Quản Gia1
Gấu Giáng Sinh2
Quà Tiến Hóa Pet4
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài2
Phượng Hoàng Băng Lam10
Xu Cầu Phúc5
Xúc Xắc20
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài3
Cú Cử Nhân1
Quà Ấm Áp10
Đá Thức Tỉnh Siêu2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài5
Quà Thánh Quang3
Xu Cầu Phúc25
Cú Cử Nhân2
Nạp tích lũy 3000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Cao4
Đá Thánh-Thánh Quang40
Cú Cử Nhân3
Nạp tích lũy 6000 KCRương Xu Cầu Phúc40
Pika2
Đá Sao-Thánh Quang100
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Nạp tích lũy 15000 KCGấu Mèo Du Lịch1
Gọng Sừng Ác Quỷ1
Vực Sâu Chăm Chú1
Ma Vương Hộ Thân1
Tích Lũy Nạp 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp tích lũy 250 KCQùa Sách Đồ Cam2
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Rương Thuốc Tăng Sao1
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài2
Nạp tích lũy 500 KCQùa Sách Đồ Cam2
Xúc Xắc30
Rương Thuốc Tăng Sao2
Đá Thức Tỉnh-Siêu3
Nạp tích lũy 1000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao3
Rương Thuốc Tăng Sao6
Tim Vô Cực1
Nạp tích lũy 3000 KCKẻ Lang Thang1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao4
Rương Thuốc Tăng Sao12
Rương Xu Cầu Phúc25
Nạp tích lũy 6000 KCCánh Rồng Ma1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân300
Thái Cổ Nghịch Ngợm1
Đá Thánh-Thánh Quang30
Nạp tích lũy 15000 KCNgôi Sao Bảy Màu1
Tự Tin Phóng Khoáng1
Tinh Thần Thép1
Nai Nịt Gọn Gàng1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Đá Thánh50
Túi Quà Trưởng Thành1
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Gói Thời Trang Lễ Tạ Ơn1
Túi Quà Vui Vẻ1
Báo con2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Quà Cầu Phúc-Siêu1
Súng Nước Nhiều Màu1
Báo con3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Thời Trang Áo Ngủ1
Đá Sao-Cực100
Báo con4
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Hành Trình Kỳ Ảo1
Đá Vô Cực L73
Đá Sao-Thánh Quang30
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Túi Quà Pháp Thuật1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân250
Thuốc Pet Biến Hình1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.500
Túi Quà Tăng Tốc4
Túi Vàng-Lớn5
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương3.750
Cú Cử Nhân1
Túi Quà Thăng Tiến1
Quà Pet-Cao1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương7.500
Gói Thời Trang Đêm Noel1
Hộp Quà Đá Cao1
Cú Cử Nhân2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương12.000
Thẻ Phi Thuyền Thủy Tinh Cầu1
Túi Quà Tinh Luyện1
Cú Cử Nhân3
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Quà Thùng Bia Mèo1
Cú Cử Nhân5
Đá Sao-Thánh Quang30
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Gói quà của quỷ1
Đá Vô Cực L73
Túi Quà Đế Vương1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.500
Túi Quà Vui Vẻ1
Sách Kỹ Năng-Đỉnh1
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương3.750
Túi Quà Cầu Phúc1
Quà Cánh Ngẫu Nhiên1
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương7.500
Túi Quà Nguyên Liệu2
Gấu Giáng Sinh3
Quà Gươm Ánh Sáng1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương12.000
Gấu Giáng Sinh4
Thuyền Tuổi Thơ1
Túi Quà Vô Cực1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Hắc Bạch Vô Song1
Lạc Tuyết Thẩm Sương1
Băng Hàn Đế Vương1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Đá Tăng Sao Thánh Quang50
Đá Thánh Thánh Quang50
Dép Kẹp1
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Túi Quà Trưởng Thành1
Suối Mùa Hè1
Gấu Giáng Sinh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Quà Khảm L61
Gấu Giáng Sinh2
Quà Bùa1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Quà Thời Trang Long Cung1
Gấu Giáng Sinh2
Quà 12 Đồng2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương9.000
Quà Thời Trang Học Trò1
Gấu Giáng Sinh4
Đá Thức Tỉnh-Siêu3
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Túi Quà Súp Tròn1
Gấu Giáng Sinh5
Đá Tinh Luyện-Cao20
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Túi Quà Nguyên Bảo Đoàn Đoàn1
Gói quà của quỷ1
Đá Thức Tỉnh-Siêu4
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.000
Cánh Thần Bí1
Túi Quà Vui Vẻ1
Sách Kỹ Năng-Đỉnh1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.500
Quà Thời Trang Tận Thế1
Quà Bất Ngờ1
Bọ Ruồi Đỏ2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương5.000
Túi Quà Trưởng Thành2
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi1
Bọ Ruồi Đỏ3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Quà Thú Cưỡi Thuyền Rồng1
Bọ Ruồi Đỏ4
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân150
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Quà Sương Đen Chia Cắt1
Túi Quà Siêu Cấp1
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Chocolate Love1
Thuốc Pet Biến Hình1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân250
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.000
Tinh Thánh Quang20
Túi Quà Vui Vẻ1
Sói Con Hoang Nguyên1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.500
Túi Quà Power1
Đá Thức Tỉnh-Cao20
Sói Con Hoang Nguyên2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương5.000
Quà Thời Trang Nhà Hàng Hải1
Sói Con Hoang Nguyên3
Quà Tinh Thánh Quang1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương8.000
Quà Chiến Thần Tết1
Quà Thánh Quang1
Sói Con Hoang Nguyên4
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Đá Tinh Luyện Cao30
Vũ khí Cục Gôm1
Tim Vô Cực1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Quà Skin Lễ Độc Thân1
Dây Chuyền GunPow 2 Tuổi1
Quà Thánh Quang 32
Nạp Định Mức 7
Diễn ra ngày 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí1
Túi Quà Trưởng Thành1
Rương Bùa Lv41
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Túi Quà Power1
Robot Cá1
Rương Bùa Lv51
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Quà Thời Trang Long Cung1
Đá Tăng Phẩm Cao2
Quà Tăng Sao Cam3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương9.000
Siêu Xe Lamborghini1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân200
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Iron Man1
Đá Vô Cực L73
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Dấu Chân Foot Foot Foot Footprint1
Túi Quà Siêu Cấp1
Quà Pet-Đỉnh1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Thuyền Trưởng Jones1
Tích lũy tiêu 1500 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Thuyền Trưởng Jones2
Tích lũy tiêu 3000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Thuyền Trưởng Jones2
Tích lũy tiêu 6000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Thuyền Trưởng Jones2
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv74
Rương Vàng Lớn5
Mảnh Thuyền Trưởng Jones2
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam5
Rương Vàng Lớn7
Mảnh Thuyền Trưởng Jones3
Tích lũy tiêu 30000 KCRương Đá Tăng Sao Cực10
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Thuyền Trưởng Jones3
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Bao Tay Cam2
Pika2
Bao Tay GunPow 2 tuổi1
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-7
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung10
Thuốc T.Giới T.Cưỡi30
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung15
Đá Kế Thừa30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng Pet Tím3
Sách Kỹ Năng-Trung20
Trứng Pet EXP-Cao30
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng Pet Tím4
Sách Kỹ Năng-Cao10
Ác Linh Tránh Xa1
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím4
Sách Kỹ Năng-Cao15
Răng Nhọn Cao Su1
Tích lũy tiêu 30000 KCTrứng Pet Tím4
Sách Kỹ Năng-Cao20
Cương Thi Hầm Mộ1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Nhẫn Cam2
Pika2
Nhẫn GunPow 2 tuổi1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmGấu Giáng Sinh1
Thuốc Tiến Hóa Pet50
Quà Huy Chương Cầu Phúc1
Hoa Quả10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmHoa Quả10
Đá Thánh-Thánh Quang2
Rương Tiếp Tế Thả Dù1
Chìa Thánh Quang5
Nạp Ít Nhận Nhiều
Diễn ra 7 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương50
Ngày 2 NhậnKim Cương50
Ngày 3 NhậnKim Cương50
Ngày 4 NhậnKim Cương100
Ngày 5 NhậnKim Cương100
Ngày 6 NhậnKim Cương150
Ngày 7 NhậnKim Cương250
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng 6868
Giá 1 lần : 10
Giải Đặc BiệtTrăng Khuyết1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 5
Giải Đặc BiệtCương Thi Baby1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Hoa QuảGà Quay1
200 Hoa QuảMón Ăn Gia Đình1
200 Hoa QuảĐá Thánh1
300 Hoa QuảĐá Thánh-Thánh Quang1
499 Hoa QuảQuà Pet-Siêu1
1599 Hoa QuảQuà Thời Trang Nhà Giáo1
2999 Hoa QuảPika1
3999 Hoa QuảThẻ Hành Trình Kì Ảo1
Đua Tiêu Toàn Máy Chủ
Diễn ra 7 ngày
Hạng 1L10Đá Vô Cực2
Bé Trứng3
Rồng Phun Lửa1
Thẻ Quên Thiên Phú1
Hạng 2L9Đá Vô Cực3
Rồng Phun Lửa1
Bé Trứng2
Hạng 3L9Đá Vô Cực2
Gấu Mèo Du Lịch1
Bé Trứng1
Hạng 4-10L9Đá Vô Cực1
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayBé Heo May Mắn Thẻ1
Pika Nhóc Tì1
Powzooka1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân5
Đá Tăng Sao-Trung5
Hoa Quả5
Túi Vàng-Nhỏ10
Quay 20 Lần VQMMHoa Quả20
Quay 100 Lần VQMMHoa Quả100
Quay 200 Lần VQMMHoa Quả200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao5
Hoa Quả5
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Hoa Quả10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Hoa Quả10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Hoa Quả15
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Hoa Quả20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Hoa Quả20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Hoa Quả25
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Hoa Quả50
Đá Thánh5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung1
Hoa Quả5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung3
Hoa Quả5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung5
Hoa Quả10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung6
Hoa Quả15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung6
Hoa Quả20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung7
Hoa Quả50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao5
Hoa Quả10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao10
Hoa Quả20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao15
Hoa Quả30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao20
Hoa Quả40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao25
Hoa Quả50

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Bùi Minh Phương

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 2144/QĐ-BTTT cấp ngày 01/12/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

Hotline: 1900 561558 - Email hỗ trợ: cskh@vng.com.vn

Điều khoản dịch vụ