Thiên Sứ Bút Chì (2.4 - 8.4.2021)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Mỗi hoạt động sẽ có những phần thưởng riêng và khá là hấp dẫn đó nha các Xạ Thủ, gia tăng công lực cho mình bằng cách thu thập thật nhiều vật phẩm thưởng về nghen, sự kiện sau đây sẽ đem lại niềm vui mới cho các Xạ Thủ, đừng bỏ lỡ cơ hội vàng của tuần này nhé.

 gunpow

Sự kiện: THIÊN SỨ BÚT CHÌ
Thời gian diễn ra: 3/4 - 8/4/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S291 Boss Hào Kiệt

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Kẹo                             10
Bánh Donut                               5
Đăng Nhập Lễ Hội 1                               1
Hộp Quà Ngày Lễ 7 thẻ1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Kẹo                             20
Đá Tăng Sao-Trung                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 2                               1
Quà Pet-Trung                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Kẹo                             30
Bánh Donut                             10
Đăng Nhập Lễ Hội 3                               1
Đạo Cụ Di Tích                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Kẹo                             40
Quà Nước Thánh-Sơ                               1
Quà Kim Cương Khóa May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 41
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Kẹo                             50
Bánh Donut                             15
Đăng Nhập Lễ Hội 5                               1
Quà Pet-Trung                               3
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Kẹo                             60
Quà Kim Cương Khóa May Mắn                               1
Đăng Nhập Lễ Hội 6                               1
Quà Nước Thánh-Sơ                               1
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Kẹo                             70
Bánh Donut                             20
Đăng Nhập Lễ Hội 7                               1
Đạo Cụ Di Tích                               2
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa                               2
Kẹo                             50
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Đạo Cụ Di Tích                               1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Ngọn Lửa Nhiệt Tình                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Tinh Thánh Quang20
Sắc Màu Sặc Sỡ                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Vũ Điệu Quay Cuồng                             (1)
Mảnh Khế Ước1
Thần Long Hỏa Diệm                               1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương1000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Gấu Bé Nhỏ1
Thuốc Tăng Bậc Skin2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương2000
Túi Vàng Siêu Lớn3
Gấu Bé Nhỏ2
Dấu Chân Rage Comic                               1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương3000
Gấu Bé Nhỏ3
Mảnh Khế Ước1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCKim Cương4000
Quà Giáng Sinh                             (1)
Mảnh Khế Ước3
Quà Pet-Đỉnh5
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 300 KCThẻ Tuần                                1
Quà Kẹo Mút                             12
Xu Cầu Phúc                               8
Xúc Xắc                             25
Nạp tích lũy 600 KCQuà Thẻ Bài                               6
Báo con                               3
Quà Ấm Áp                             15
Quà Thánh Quang                               2
Nạp tích lũy 1200 KCQuà Thẻ Bài                               5
Túi Quà Hồn                               3
Kết Tinh Đá Quý                          250
Bé Nico                                6
Nạp tích lũy 2000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             16
Bảo Bối Ánh Trăng                               9
Quà Thẻ Bài                               5
Xu Cầu Phúc                             25
Nạp tích lũy 4000 KCQùa Sách Đồ Cam                               3
Mẫu Mực                             (1)
Thân Thiện                             (1)
Danh Sư                             (1)
Nạp tích lũy 6000 KCRương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Thuốc Pet Biến Hình                               1
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Mèo Trắng Noel                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             66
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp                               2
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi3
Lì Xì1
Nạp tích lũy 20000 KCÝ Chí Khế Ước1
Tích Lũy Nạp 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp tích lũy 300 KCQuà Sách Đồ Cam                               1
Túi Quà Hồn                               1
Rương Thuốc Tăng Sao                               1
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài                               4
Nạp tích lũy 600 KCQùa Sách Đồ Cam                               2
Xúc Xắc                             30
Rương Thuốc Tăng Sao                               2
Đá Thức Tỉnh-Siêu                               6
Nạp tích lũy 1200 KCQùa Sách Đồ Cam                               3
Túi Quà Hồn                               3
Rương Thuốc Tăng Sao                               6
Tim Vô Cực                               1
Nạp tích lũy 2000 KCQuà Pet-Đỉnh                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             16
Quà Thẻ Bài                               5
Xu Cầu Phúc                             25
Nạp tích lũy 4000 KCGà Cao Su                               1
Qùa Sách Đồ Cam                               4
Em Bé Bóng Nước                               2
Rương Xu Cầu Phúc                             30
Nạp tích lũy 6000 KCThẻ Quên Thiên Phú                               1
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên                               1
Thẻ Đổi Giới Tính                               1
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Nạp tích lũy 10000 KCThuốc Tăng Bậc Skin                             66
Cánh Tôm Hùm                             (1)
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi3
Mảnh Khế Ước10
Nạp tích lũy 20000 KCÝ Chí Khế Ước1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Bọ Ruồi Đỏ                               2
Túi quà cao cấp                               1
Cánh Tà Ác                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
 Băng Đô Khủng Long                              (1)
 Cậu Bé Khủng Long                              (1)
 Cậu Bé Khủng Long                              (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Bọ Ruồi Đỏ                               3
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Vua Sư Tử                               1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Đá Khảm                               1
Dấu Chân Pháo                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Brits                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Súng Phóng Lựu                               1
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Sói Con Hoang Nguyên                               2
Thẻ Bay Zing                               1
Túi Quà Tăng Tốc                               1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
Sói Con Hoang Nguyên                               3
Túi Quà Cầu Phúc                               2
Cánh Thủ Hộ                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Ngưu Lang                             (1)
Ánh Nhìn Hoài Mong                                 (1)
Dải Ngân Hà Bừng Sáng                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Nguyên Liệu                               2
Dấu Chân Song Tử                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Hộp Cơm Hình Tim                               1
Cupid Xinh Xắn                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Hành Tinh Nứt Vỡ                             (1)
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.250
Cương Thi Baby                               2
Túi Quà Vui Vẻ                               1
Súng Bé Đậu                               1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.500
Cương Thi Baby                               3
Túi Quà Nguyên Liệu                               2
Cánh Sao Sáng                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      5.000
Ánh Sáng Thiên Sứ                             (1)
Thánh Quang Liệt Diệm                             (1)
Thiên Sứ Vinh Diệu                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                   10.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Jack Nghịch Ngợm                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Em Bé Bóng Nước                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Vòng Sáng Xử Nữ                               1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Thuyền Trưởng Bão Tố                             (1)
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Pika Nhóc Tì                               2
Túi Quà Trưởng Thành                               1
Cánh Lửa                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Pika Nhóc Tì                               3
Sách Giáo Khoa                               1
Túi Quà Vui Vẻ                               2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Sừng Ma Thuật                             (1)
Ma Thuật Đen                             (1)
Mị Ảnh Bóng Đêm                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Thỏ Ngọc                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Cupid Xinh Xắn                               2
Tiên Nữ Thì Thầm                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
 Chúc Phúc Của Cupid                                1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Cú Cử Nhân2
 Túi Quà Trưởng Thành                                1
Linh Miêu                               1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Cú Cử Nhân                               3
Túi Quà Thăng Tiến                               1
Cờ Hải Tặc                             (1)
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Chỉ Mình Em                             (1)
Người Yêu Bá Đạo                             (1)
Yêu Cuồng Quay                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Siêu Cấp                               1
Trứng Hồi Sinh                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Em Bé Bóng Nước                               2
Thảm Bay Sa Mạc                             (1)
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Lăng Tiêu                               1
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Gấu Giáng Sinh                                2
Túi Quà Vui Vẻ                               1
Lưu Tinh Chùy                               1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Gấu Giáng Sinh                                3
Túi Quà Nguyên Liệu                               1
Túi Quà Cầu Phúc                               2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Nắm Tay Nhau                              (1)
Áo Ngọc Bích                             (1)
Chỉ Mình Ta                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Cupid Xinh Xắn                               1
Túi Quà Vô Cực                               1
Thất Tịch Phồn Hoa                             (1)
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Cupid Xinh Xắn                               2
Sói Zabivika                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Tý Tu Tiên                               1
Nạp Định Mức 7
Diễn ra ngày 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                          800
Bảo Bối Ánh Trăng                               2
Túi Quà Vui Vẻ                               1
Cánh Ngọc Hồ Điệp                             (1)
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      1.500
Bảo Bối Ánh Trăng                               3
Túi Quà Nguyên Liệu                               2
Robot Cá                               1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      2.000
Thợ Săn Rừng Rậm                             (1)
Tiếng Gọi Hoang Dã                             (1)
Nhiệt Tình                             (1)
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      5.000
Em Bé Bóng Nước                               1
Túi Quà Vô Cực1
Hành Trình Kỳ Ảo                               1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   12.500
Em Bé Bóng Nước                               2
Bóng Thần Kì                               1
Thuốc Tăng Bậc Skin                             15
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   20.000
Thuốc Tăng Bậc Skin                             30
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi                               1
Bàn Điều Khiển                               1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                           100
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               1
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                2
 Rương Vàng Lớn                                2
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               2
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                5
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               3
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                2
 Rương Vàng Lớn                                3
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               3
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                               4
 Rương Vàng Lớn                                5
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               4
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                               5
Rương Vàng Lớn                               7
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu                               5
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                              10
Rương Vàng Lớn                               3
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên                               1
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Vũ Khí Cam                               2
Pika                               2
Túi Quà Hồn                               3
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-7
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             10
Mảnh Goblin Mũm Mĩm                               2
Thuốc T.Giới T.Cưỡi                             30
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             15
Đá Kế Thừa                             30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng Pet Tím                               3
Sách Kỹ Năng-Trung                             20
Mảnh Goblin Mũm Mĩm                               3
Trứng Pet EXP-Cao                             30
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng Pet Tím                               4
Sách Kỹ Năng-Cao                             10
Phúc Thái An Khang                             (1)
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng Pet Tím                               4
Sách Kỹ Năng-Cao                             15
Mảnh Goblin Mũm Mĩm                               5
Phúc Thái An Khang                             (1)
Tích lũy tiêu 30000 KCMảnh Goblin Mũm Mĩm                             10
Sách Kỹ Năng-Cao                             20
Phúc Thái An Khang                             (1)
Tích lũy tiêu 75000 KCSách Dây Chuyền Cam                               3
Bock, querido                               2
Thuốc Tăng Bậc Skin                               2
Túi Quà Hồn                               3
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmChũi Bé                               1
Thuốc Tiến Hóa Pet                             50
Quà Huy Chương Cầu Phúc                               1
Kẹo                             10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmKẹo                             10
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ                               1
Rương Tiếp Tế Thả Dù                               1
Chìa Thánh Quang                               5
Sự Kiện Ngày Lễ
KM Kim Cương 2 ngày cuối tuần (03/04 - 04/04)
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                      1.000
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                      2.250
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                      4.000
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                      7.000
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                   15.000
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                   25.000
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 10
Giải Đặc BiệtÁnh Trăng Sao                               1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                               1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 5
Giải Đặc BiệtLong Vương                               1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                               1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 KẹoGà Quay                             10
200 KẹoMón Ăn Gia Đình                             15
200 KẹoĐá Thánh                             10
300 KẹoĐá Thánh-Thánh Quang                               5
499 KẹoQuà Pet-Siêu                               1
1599 KẹoBăng Thần Lăng Tinh                               1
2999 KẹoBí Kíp Ninja                             (1)
4999 KẹoLạc Đà Dễ Thương                               1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 88 KC để quayQuạt Lửa Đỏ                               1
Danh Hiệu Giỏi Nhất                               1
Long Vương                               1
Xu Đấu Giá                               5
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                               1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung                               1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                               5
Kẹo                               5
Đá Thánh                               5
Túi Vàng-Nhỏ                             10
Quay 20 Lần VQMMKẹo                             20
Quay 100 Lần VQMMKẹo                          100
Quay 200 Lần VQMMKẹo                          200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               5
Kẹo                               5
Đá Thánh                               2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Kẹo                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Kẹo                             10
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Kẹo                             15
Đá Thánh                               4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             10
Kẹo                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Kẹo                             20
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Kẹo                             25
Đá Thánh                               5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                             20
Kẹo                             50
Đá Thánh                               5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                               1
Kẹo                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                               3
Kẹo                               5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                               5
Kẹo                             10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Kẹo                             15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                               6
Kẹo                             20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                               7
Kẹo                             50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               5
Kẹo                             10
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             10
Kẹo                             20
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             15
Kẹo                             30
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             20
Kẹo                             40
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                             25
Kẹo                             50
Nạp KC x8
Cá tháng 4
Nạp 100K, ngày 1 nhậnKim Cương                          200
Nạp 100K, ngày 2 nhậnKim Cương                          200
Nạp 100K, ngày 3 nhậnKim Cương                          500
Nạp 100K, ngày 4 nhậnKim Cương                          500
Nạp 100K, ngày 5 nhậnKim Cương                      1.000
Nạp 100K, ngày 6 nhậnKim Cương                      1.000
Nạp 100K, ngày 7 nhậnKim Cương                      3.000

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ