Tuần Lễ Pet (8 - 14/5/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Đến chơi sự kiện Tuần Lễ Pet, các Xạ Thủ sẽ gặt hái nhiều niềm vui. Chơi ngay kẻo lỡ, thu thập thật nhiều vật phẩm thưởng để gia tăng sức mạnh, bách phát bách trúng nghen.

 gunpow

Sự kiện: TUẦN LỄ PET
Thời gian diễn ra: 8/5 - 14/5/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S244 Boss Lao Động

EventYêu CầuVật Phẩm Số Lượng 
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Dấu Chân Halloween (7 Ngày)                                 1
Bánh Donut                                 3
Thuốc Tiến Hóa Pet                                 4
Hoa Đỏ                               10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Sách Lĩnh Ngộ                               10
Thuốc Tiến Hóa Pet                                 4
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Quà Nước Thánh-Sơ                                 1
Đá Thức Tỉnh Cao                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đá Phong Ấn                               10
Đá Thức Tỉnh Cao                                 2
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Quà Nước Thánh-Sơ                                 1
Sách Lĩnh Ngộ                                 4
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Sách Lĩnh Ngộ                               10
Đá Phong Ấn                               10
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Bánh Donut                                 5
Sách Lĩnh Ngộ                               10
Đá Tăng Sao-Trung                               20
Hoa Đỏ                               70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa                                 1
Hoa Đỏ                               50
Đá Tăng Sao-Cao                               50
Báo con                                 1
Nạp Liên Tục
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCKim Cương                        5.000
Mũ Rơm Niềm Tin                                 1
Gấu Bé Nhỏ                                  1
Quà Tăng Cấp Pet                                 1
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCKim Cương                        5.000
Dũng Cảm Kiên Định                                 1
Quà Tăng Cấp Pet                                 2
Gấu Bé Nhỏ                                  1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCKim Cương                        5.000
Khí Phách Bá Chủ                                 1
Gấu Bé Nhỏ                                  1
Thẻ Hành Trình Kì Ảo1
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài                                 2
Quà Kẹo Mút                               10
Rương Xu Cầu Phúc                                 5
Rương Thánh Quang                               10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài                                 3
Rương Xu Cầu Phúc                               10
Quà Ấm Áp                                 2
Đá Thức Tỉnh Siêu                                 2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài                                 5
Quà Thánh Quang                                 3
Rương Xu Cầu Phúc                               15
Quà Ấm Áp                                 5
Nạp tích lũy 3000 KCMừng Xuân Mới                                 1
Quà Ấm Áp                               10
Đá Thánh-Thánh Quang                               40
Rương Xu Cầu Phúc                               20
Nạp tích lũy 6000 KCQuà Thời Trang Bóng Rổ                                 1
Túi Vàng Siêu Lớn                                 3
Lực Vô Cực                                 2
Quà Tăng Cấp Pet                                 1
Nạp tích lũy 15000 KCBánh Kem Kỷ Niệm                                  1
Đá Công-Quỷ Lv1                                  3
Đá Thủ-Quỷ Lv1                                  3
Đá HP-Quỷ Lv1                                 3
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương                            700
Cánh Thánh Quang                                 1
Túi Quà Vui Vẻ                                 1
 Sói Con Hoang Nguyên                                  1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương                        1.750
 Sói Con Hoang Nguyên                                  2
Túi Quà Cầu Phúc                                 1
Dũng Cảm Kiên Nghị                                 1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương                        3.500
 Sói Con Hoang Nguyên                                  3
Túi Quà Thăng Tiến                                 1
Mũ Huấn Luyện                                 1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương                        7.000
Túi Quà Vô Cực                                 1
Cân Đẩu Vân                                 1
Áo Phiêu Lưu                                 1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương                     15.000
Thùng Bia                                 1
 Đá Thức Tỉnh-Siêu                                10
Rương Bùa Lv5                                 3
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương                     30.000
Dấu Chân Song Tử                                 1
Túi Quà Tinh Luyện                                 2
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                            300
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KC Huy Chương Cầu Phúc                             100
 Rương Vàng Lớn                                  2
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 3
Tích lũy tiêu 1500 KC Rương Đá Sao-Đỉnh                                  2
 Rương Vàng Lớn                                  2
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 3
Tích lũy tiêu 3000 KC Rương Đá Thánh Thánh Quang                                  5
 Rương Vàng Lớn                                  3
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 4
Tích lũy tiêu 6000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                  2
 Rương Vàng Lớn                                  3
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv7                                 4
 Rương Vàng Lớn                                  5
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam                                 5
Rương Vàng Lớn                                 7
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 6
Tích lũy tiêu 30000 KC Rương Đá Tăng Sao Cực                                10
Rương Vàng Lớn                                 3
Mảnh Khiên Bảo Vệ                                 8
Tích lũy tiêu 75000 KCPika Nhóc Tì                                 2
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi                                 1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmHầu Vương                                 1
Bảo Thạch Huyễn Long                                 1
Trứng Thần                                 1
Hoa Đỏ                               10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmHoa Đỏ                               10
Bé Nico                                 1
Bé Én Xuân                                 1
Bé Thiên Sứ                                 1
Hoàn Trả x8
Diễn ra 3 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương                            250
Tiên Nữ Thì Thầm 7 thẻ                                 1
Ngày 2 NhậnKim Cương                            250
Ngày 3 NhậnKim Cương                            250
Hoàn Trả x8
Diễn ra 4 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương                            250
Súng Thuốc Ma Lực                                 1
Ngày 2 NhậnKim Cương                            200
Ngày 3 NhậnKim Cương                            200
Lăng Tiêu                                 1
Ngày 4 NhậnKim Cương                            200
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng  6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtĐường mòn Hanmei                                 1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao                                 1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtSói Con Hoang Nguyên                                 1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ                                 1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Hoa ĐỏGà Quay                               10
200 Hoa ĐỏMón Ăn Gia Đình                               15
200 Hoa ĐỏĐá Thánh                               10
300 Hoa ĐỏĐá Thánh-Thánh Quang                                 5
499  Hoa ĐỏQuà Cầu Phúc-Thần                                 1
1599  Hoa ĐỏQuà Pet-Đỉnh                                 1
2999 Hoa ĐỏSương Nguyệt                                 1
3999 Hoa ĐỏThánh Giá                                  1
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayCung Ánh Trăng                                 1
Gấu Bé Nhỏ                                 1
Cánh Thần Bảy Màu                                 1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao                                 1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân                                 5
Đá Tăng Sao-Trung                                 5
Hoa Đỏ                                 5
Túi Vàng-Nhỏ                               10
Quay 20 Lần VQMMHoa Đỏ                               20
Quay 100 Lần VQMMHoa Đỏ                            100
Quay 200 Lần VQMMHoa Đỏ                            200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                                 5
Hoa Đỏ                                 5
Đá Thánh                                 2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Hoa Đỏ                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Hoa Đỏ                               10
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Hoa Đỏ                               15
Đá Thánh                                 4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               10
Hoa Đỏ                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Hoa Đỏ                               20
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Hoa Đỏ                               25
Đá Thánh                                 5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao                               20
Hoa Đỏ                               50
Đá Thánh                                 5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung                                 1
Hoa Đỏ                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung                                 3
Hoa Đỏ                                 5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung                                 5
Hoa Đỏ                               10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Hoa Đỏ                               15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung                                 6
Hoa Đỏ                               20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung                                 7
Hoa Đỏ                               50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               10
Hoa Đỏ                               30
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               10
Hoa Đỏ                               50
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               20
Hoa Đỏ                               70
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               20
Hoa Đỏ                               80
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao                               30
Hoa Đỏ                            100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ