Vui Xuân Rộn Ràng (7 - 13/2/2020)

--

Tham gia nhận quà

Sự kiện


Tiếp tục với sự kiện Vui Xuân Rộn Ràng, các Xạ Thủ sẽ ngày càng trở thành những siêu thiện xạ, bách phát bạch trúng, càng luyện công càng nhanh nâng cao trình độ, vậy hãy tham gia ngay sự kiện để thêm nhiều vật phẩm và trang bị cần thiết, dần nâng cấp bản thân nên một đẳng cấp ước ao.

 gunpow

Sự kiện: VUI XUÂN RỘN RÀNG
Thời gian diễn ra: 7/2 - 13/2/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S231 Phát Lộc

EventYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Đăng Nhập Liên Tục
Diễn ra 7 ngày
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1Đá Tăng Sao-Trung10
Bánh Donut3
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Bánh Bích Quy10
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2Sách Lĩnh Ngộ10
Thuốc Tiến Hóa Pet4
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy20
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3Quà Nước Thánh-Sơ1
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy30
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4Đá Phong Ấn10
Đá Thức Tỉnh Cao2
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy40
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ4
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy50
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Phong Ấn10
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy60
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7Quà Nước Thánh-Sơ1
Sách Lĩnh Ngộ10
Đá Tăng Sao-Trung20
Bánh Bích Quy70
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày
Diễn ra 7 ngày
Nạp thẻ mệnh giá bất kỳRương Vàng Hào Hoa1
Bánh Bích Quy50
Đá Tăng Sao-Cao50
Bé Én Xuân1
Nạp Liên Tục 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCCánh Thủ Hộ1
Tinh Thánh Quang10
Quà 12 Đồng1
Sách Lĩnh Ngộ50
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTinh Thánh Quang10
Quà Khảm-Cao Lv101
Quà 12 Đồng2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCTúi Vàng Siêu Lớn2
Quà 12 Đồng5
Vua Hamster1
Nạp Liên Tục 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KCSách Chế Tạo Bông Tai Cam3
Đá Tăng Sao-Cao200
Quà Đá Vô Cực L71
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KCTai Nghe Mèo Hồng1
Cú Cử Nhân1
Quà Tiến Hóa Pet1
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KCNina Kiên Định1
Cú Cử Nhân1
Quà Tiến Hóa Pet2
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KCMèo Cơ Động1
Cú Cử Nhân2
Quà Tiến Hóa Pet4
Tích Lũy Nạp 1
Diễn ra ngày 1-3
Nạp tích lũy 250 KCQuà Thẻ Bài2
Quà Kẹo Mút10
Rương Xu Cầu Phúc5
Rương Thánh Quang10
Nạp tích lũy 500 KCQuà Thẻ Bài3
Rương Xu Cầu Phúc10
Quà Ấm Áp2
Đá Thức Tỉnh Siêu2
Nạp tích lũy 1000 KCQuà Thẻ Bài5
Quà Thánh Quang3
Rương Xu Cầu Phúc15
Quà Ấm Áp5
Nạp tích lũy 3000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Quà Ấm Áp10
Đá Thánh-Thánh Quang40
Rương Xu Cầu Phúc20
Nạp tích lũy 6000 KCLì Xì1
Đá Sinh Lực L103
Đá Tấn Công L103
Đá Phòng Thủ L103
Nạp tích lũy 15000 KCBé Trứng3
Phong Cách Bóng Rổ1
Mắt Kính Hip Hop1
Bá Chủ Sân Bóng1
Tích Lũy Nạp 2
Diễn ra ngày 4-7
Nạp tích lũy 250 KCQùa Sách Đồ Cam2
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Rương Thuốc Tăng Sao1
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài2
Nạp tích lũy 500 KCThuốc T.Giới T.Cưỡi150
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao2
Rương Thuốc Tăng Sao2
Đá Thức Tỉnh-Siêu3
Nạp tích lũy 1000 KCQùa Sách Đồ Cam3
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao3
Rương Thuốc Tăng Sao6
Tim Thức Tỉnh10
Nạp tích lũy 3000 KCQuà Tăng Cấp Pet1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao4
Rương Thuốc Tăng Sao12
Rương Xu Cầu Phúc25
Nạp tích lũy 6000 KCĐệ Tử Hắc Ám1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao5
Rương Thuốc Tăng Sao25
Đá Thánh-Thánh Quang20
Nạp tích lũy 15000 KCThánh Giá1
Băng Ninja1
Vạn Thế Luân Hồi1
Hồng Vân Chiến Bào1
Nạp Định Mức 1
Diễn ra ngày 1
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Cánh U Linh1
Túi Quà Vui Vẻ1
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.000
Pet2
Túi Quà Cầu Phúc1
Đá Thức Tỉnh-Siêu2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Linh Miêu1
Túi Quà Thăng Tiến1
Trứng Pet EXP-Cao30
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Tóc Nam Thần1
Mặt Nam Thần1
Thầy Giáo Nam Thần1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Túi Quà Siêu Gà1
Trứng Pet EXP-Cao50
Rương Bùa Lv53
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Dấu Chân Kim Ngưu1
Túi Quà Tinh Luyện2
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân250
Nạp Định Mức 2
Diễn ra ngày 2
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.500
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí1
Túi Quà Tăng Tốc4
Báo Con1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương3.750
Báo Con2
Túi Quà Power1
Túi Quà Cát Tường10
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương7.500
Quà Thời Trang Lửa Băng1
Túi Quà Thăng Tiến1
Trứng Pet EXP-Cao20
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương12.000
Túi Quà Tinh Luyện1
Báo Con3
Thẻ Ma Thuật Đen1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Long Cốt Ma Dực1
Túi Quà Đá Khảm1
Quà Bộ Lạc Nguyên Thủy1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Túi Quà Happy1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Túi Quà Đá Khảm1
Nạp Định Mức 3
Diễn ra ngày 3
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.500
Túi Quà Trưởng Thành1
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí1
Cú Cử Nhân1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương3.750
Ngựa Gỗ Mộng Cảnh1
Túi Quà Tăng Tốc7
Cú Cử Nhân2
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương7.500
Quà Thời Trang Phượng Hoàng1
Túi Quà Nguyên Liệu1
Cú Cử Nhân3
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương12.000
Cò Tiên1
Túi Quà Vô Cực1
Đá Thánh-Thánh Quang20
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương15.000
Bí Kíp Ninja1
Túi Quà Siêu Cấp1
Cú Cử Nhân4
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Túi Quà Hoa Sen1
Đá Vô Cực L73
Quà Tiến Hóa Pet1
Nạp Định Mức 4
Diễn ra ngày 4
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.000
Túi Quà Tăng Tốc4
Sách Kỹ Năng-Đỉnh1
Pet1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.500
Đá Thức Tỉnh Cao20
Quà Cánh Ngẫu Nhiên1
Đá Vô Cực Lv53
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương5.000
Quà Thời Trang Nhà Hàng Hải1
Đá Tăng Sao Cao300
Đá Vô Cực Lv63
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Quà Thú Cưỡi Cá Heo1
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi200
Túi Quà Vô Cực1
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Quà Thời Trang Cá Tính1
Túi Quà Siêu Cấp1
Quà Pet1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Quà Pha Lê Băng Giá1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Túi Quà Đá Khảm1
Nạp Định Mức 5
Diễn ra ngày 5
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Cánh Tà Ác1
Túi Quà Trưởng Thành1
Túi Vàng Cường Hóa2
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Thẻ Griffin Ảo Vũ1
Quà Bùa1
Túi Quà Nguyên Liệu1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Quà Thời Trang Ngày Hè1
Túi Quà Cầu Phúc1
Quà Cánh Ngẫu Nhiên1
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Thẻ Rồng Dung Nham1
Túi Quà Thăng Tiến1
Đá Vô Cực L71
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Quà Thùng Bia Mèo1
Túi Quà Tinh Luyện1
Ma Vương Cấm Kỵ1
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Túi Quà Chuông1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Quà Pet2
Nạp Định Mức 6
Diễn ra ngày 6
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương1.000
Đá Thức Tỉnh-Siêu1
Túi Quà Vui Vẻ1
Cú Cử Nhân1
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.500
Gói Thời Trang Người Sói1
Cú Cử Nhân2
Thuốc T.Giới T.Cưỡi100
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương5.000
Súng Thuốc Ma Lực1
Túi Quà Nguyên Liệu1
Cú Cử Nhân2
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương10.000
Thời Trang Kỹ Nghệ1
Túi Quà Vô Cực1
Cú Cử Nhân3
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương12.000
Aladin1
Quà Khảm-Cao Lv103
Đá Vô Cực Lv74
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Dấu Chân Lửa1
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi1
Túi Quà Tinh Luyện2
Nạp Định Mức 7
Diễn ra ngày 7
Nạp 1 lần 100 KCKim Cương900
Xu Cầu Phúc10
Quà Tăng Sao-Siêu2
Quà Đèn Liên hoa10
Nạp 1 lần 250 KCKim Cương2.250
Quà Thời Trang Chú Hề1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân150
Quà Kỹ Năng-Sơ1
Nạp 1 lần 500 KCKim Cương4.500
Móc Sắt Hải Tặc1
Đá Thức Tỉnh-Siêu3
Đá Sao-Cực20
Nạp 1 lần 1000 KCKim Cương9.000
Dưa Hấu Vui Vẻ1
Đá Thức Tỉnh-Siêu4
Đá Sao-Thánh Quang30
Nạp 1 lần 2500 KCKim Cương11.000
Quà Pet1
Quà Thời Trang Thiên Sứ1
Đá Vô Cực Lv74
Nạp 1 lần 5000 KCKim Cương15.000
Trứng Phục Sinh1
Túi Quà Siêu Cấp1
Thuốc Pet Biến Hình1
Tích Lũy Tiêu Phí 1
Diễn ra ngày 1-3
Tích lũy tiêu 500 KCHuy Chương Cầu Phúc100
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Khiên Bảo Vệ3
Tích lũy tiêu 1500 KCRương Đá Sao-Đỉnh2
Rương Vàng Lớn2
Mảnh Khiên Bảo Vệ3
Tích lũy tiêu 3000 KCRương Đá Thánh Thánh Quang5
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ4
Tích lũy tiêu 6000 KCRương Đá Tăng Sao Cực2
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ4
Tích lũy tiêu 10000 KCQuà Khảm Lv74
Rương Vàng Lớn5
Mảnh Khiên Bảo Vệ5
Tích lũy tiêu 15000 KCQuà Sách Đồ Cam5
Rương Vàng Lớn7
Mảnh Khiên Bảo Vệ6
Tích lũy tiêu 30000 KCRương Đá Tăng Sao Cực10
Rương Vàng Lớn3
Mảnh Khiên Bảo Vệ8
Tích lũy tiêu 75000 KCPika Nhóc Tì2
Bông Tai GunPow 2 tuổi1
Tích Lũy Tiêu Phí 2
Diễn ra ngày 4-7
Tích lũy tiêu 2500 KCTrứng pet tím1
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu3
Thuốc T.Giới T.Cưỡi30
Tích lũy tiêu 4000 KCTrứng pet tím2
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu6
Đá Kế Thừa30
Tích lũy tiêu 6000 KCTrứng pet tím3
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu8
Trứng Pet EXP-Cao30
Tích lũy tiêu 10000 KCTrứng pet tím4
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu10
Street Boy1
Tích lũy tiêu 15000 KCTrứng pet tím5
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu15
Nụ Cười Bí Hiểm1
Tích lũy tiêu 30000 KCTrứng pet tím5
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu20
Caậu Bé Hip Hop1
Tích lũy tiêu 75000 KCĐá Vô Cực Lv72
Single Anger1
Giảm Giá Giới Hạn 1
Diễn ra ngày 1-3
Giảm giá vật phẩmTrứng Thần1
Thuốc Tiến Hóa Pet50
Rương Tiếp Tế Thần Bí1
Bánh Bích Quy10
Giảm Giá Giới Hạn 2
Diễn ra ngày 4-7
Giảm giá vật phẩmBánh Bích Quy10
Đá Thánh-Thánh Quang2
Hầu Vương1
Chìa Thánh Quang5
Nạp Ít Nhận Nhiều
Diễn ra 7 ngày
Ngày 1 NhậnKim Cương50
Ngày 2 NhậnKim Cương50
Ngày 3 NhậnKim Cương50
Ngày 4 NhậnKim Cương100
Ngày 5 NhậnKim Cương100
Ngày 6 NhậnKim Cương150
Ngày 7 NhậnKim Cương250
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1
Số lượng mở thưởng 6868
Giá 1 lần : 88
Giải Đặc BiệtDấu Chân Hổ Cáp1
Giải Tham DựĐá Thức Tỉnh-Cao1
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2
Số lượng mở thưởng: 2000
Giá 1 lần: 66
Giải Đặc BiệtSói Con Hoang Nguyên1
Giải Tham DựTúi Vàng-Nhỏ1
Đổi Quà
Diễn ra 7 ngày
200 Bánh Bích QuyGà Quay10
200 Bánh Bích QuyMón Ăn Gia Đình15
200 Bánh Bích QuyĐá Thánh10
300 Bánh Bích QuyĐá Thánh-Thánh Quang5
499 Bánh Bích QuyTrứng May Mắn1
1599 Bánh Bích QuyQuà Thời Trang 5201
2999 Bánh Bích QuyCánh Ma Xương Rồng1
3999 Bánh Bích QuySách Phép Ma Rồng1
Đua Nạp Từng Máy Chủ
Diễn ra 7 ngày
Hạng 1Đá Vô Cực L92
Cung Ánh Trăng1
Bé Trứng3
Danh hiệu Money Talks Loser Walks1
Hạng 2Đá Vô Cực L82
Đá Tấn Công L103
Người Tuyết Sao1
Hạng 3Đá Vô Cực L81
Đá Tấn Công L102
Powzooka1
Hạng 4-10Đá Vô Cực L72
Đá Thức Tỉnh-Siêu5
Vòng Quay May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Sử Dụng 66 KC để quayĐàn Thần1
Bảo Bối Ánh Trăng1
Mơ Tinh Linh Tuyết1
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao1
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân5
Đá Tăng Sao-Trung5
Bánh Bích Quy5
Túi Vàng-Nhỏ10
Quay 20 Lần VQMMBánh Bích Quy20
Quay 100 Lần VQMMBánh Bích Quy100
Quay 200 Lần VQMMBánh Bích Quy200
Xạ Thủ Đấu Hạng
Diễn ra 7 ngày
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 TrậnĐá Tăng Sao-Cao5
Bánh Bích Quy5
Đá Thánh2
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Bánh Bích Quy10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Bánh Bích Quy10
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Bánh Bích Quy15
Đá Thánh4
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 TrậnĐá Tăng Sao-Cao10
Bánh Bích Quy20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Bánh Bích Quy20
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Bánh Bích Quy25
Đá Thánh5
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 TrậnĐá Tăng Sao-Cao20
Bánh Bích Quy50
Đá Thánh5
Tăng Cấp PET
Diễn ra 7 ngày
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20Sách Kỹ Năng-Trung1
Bánh Bích Quy5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30Sách Kỹ Năng-Trung3
Bánh Bích Quy5
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40Sách Kỹ Năng-Trung5
Bánh Bích Quy10
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45Sách Kỹ Năng-Trung6
Bánh Bích Quy15
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50Sách Kỹ Năng-Trung6
Bánh Bích Quy20
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy25
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy30
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy40
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy50
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69Sách Kỹ Năng-Trung7
Bánh Bích Quy50
Mở Rương May Mắn
Diễn ra 7 ngày
Mở Rương May Mắn 50 LầnTrứng Pet EXP-Cao10
Bánh Bích Quy30
Mở Rương May Mắn 60 LầnTrứng Pet EXP-Cao10
Bánh Bích Quy50
Mở Rương May Mắn 70 LầnTrứng Pet EXP-Cao20
Bánh Bích Quy70
Mở Rương May Mắn 80 LầnTrứng Pet EXP-Cao20
Bánh Bích Quy80
Mở Rương May Mắn 150 LầnTrứng Pet EXP-Cao30
Bánh Bích Quy100

Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 346/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/7/2015

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 2144/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/12/2016

Điều khoản dịch vụ